Tạo một blog đơn giản với Pelican trên Windows
Pelican
1
Github Hosting
1
blog
3
White

Nguyễn Đức Hải viết ngày 06/05/2016

Giới thiệu

 • Pelican là một "static site generator" , được viết bằng Python. Cũng giống như Jeklly hay Ghost, Pelican cho phép bạn tạo các bài viết bằng ngôn ngữ Markdown hoặc reStructuredText sau đó kết hợp theme để ra được 1 sites hoàn chỉnh dưới dạng các html, để up lên host một cách dễ dàng.

Tóm tắt

 • Bài viết được thực hiện trên Windows, so với Linux cách thực hiện tương tự
 • Cung cấp các bước cài đặt Pelican cơ bản nhất

Chuẩn bị

 • Máy tính đã cài sẵn Python 2.7.x hoặc Python 3.3+
 • Windows 7 hoặc cao hơn
 • Pelican 3.6.3

Thực hiện

Bước 1: Thiết lập môi trường

 • Cài đặt Python như bình thường
 • Cài Pelican qua pip bằng cách mở CMD của Windows và nhập:
pip install pelican
 • Cài đặt Markdown:
pip install pelican markdown

Bước 2: Tạo một blog

 • Tạo một thư mục C:\blog (Bạn có thể tùy ý)
 • Mở CMD nhập

  cd C:\blog
  pelican-quickstart
  
 • Thiết lập cấu hình cơ bản sau:

  - Where do you want to create your new web site? (Thư mục để chứa file blog):
  Nhập C:\blog ( thư mục bạn đã tạo từ trước)
  - What will be the title of this web site (Tiêu đề blog)
  Nhập tùy ý
  - Who will be the author of this web site ?
  Tên người viết
  - What will be the default language of this web site?
  Ngôn ngữ cho blog nhập en
  - Do you want to specify a URL prefix? e.g., http://example.com?
  Nhập n
  - Do you want to enable article pagination? (Hiển thị số trang trên blog nếu bài viết không đủ hiện thị trong một trang)
  Nhập tùy ý y hoặc n
  - How many articles per page do you want? 
  Số lượng bài viết hiển thị trong 1 trang
  - What is your time zone?
  Múi giờ để hiện thị thông tin ngày viết. Nhập Asia/Bangkok
  - Do you want to generate a Fabfile/Makefile to automate generation and publishing?
  Nhập n
  - Do you want an auto-reload & simpleHTTP script to assist with theme and site development?
  Nhập n
  
 • Done. Your new project is available at C:\blog. Bạn đã thiết lập xong cấu hình cơ bản

 • Mở CMD và nhập:

  cd C:\blog
  pelican content -s pelicanconf.py
  cd C:\blog\output
  python -m pelican.server
  
 • Vào trình duyệt gõ http://localhost:8000 để xem trước nội dung

Kết

 • Bạn có thể viết bài bằng ngôn ngữ Markdown sau đó bỏ vào thư mục C:\blog\content
 • Sau đó build blog bằng cách nhập lệnh: pelican content -s pelicanconf.py
 • Xem trước blog tại địa chỉ http://localhost:8000 bằng cách di chuyển vào thử mục output, mở CMD và nhập:
cd C:\blog\output
python -m pelican.server
 • Toàn bộ các file html của blog sau khi tạo ra ở C:\blog\output , bạn có thể up file này lên hosting nào đó
 • Vậy là chúng ta đã có một blog đơn giản rồi, ngoài ra Pelican có thể cài đặt theme và sử sử dụng trên Github Hosting, mình sẽ hướng dẫn các bạn ở bài viết sau.
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Đức Hải

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
5 3
Giới thiệu (Link) là website của VTV. Với chức năng là xem tv trực tuyến ngoài ra còn cung cấp cho bạn các chương trình truyền hình đã phát sóng đ...
Nguyễn Đức Hải viết hơn 4 năm trước
5 3
White
3 2
Công cụ cần có: Sublime Text 3 Plugin Markdown Editing, Markdown Preview Thực hiện Bước 1: Cài đặt Package Control Cài đặt ST3, download t...
Nguyễn Đức Hải viết hơn 5 năm trước
3 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!