Tạo một ES6 web app
es6
21
Javascript
321
White

Hà Phạm viết ngày 23/06/2016

alt text

Lấy cảm hừng từ bài Tạo một ES6 NodeJs app của @Lơi Rệ

Chuẩn ES6 hay ES2015 đã hoàn tất và các trình duyệt đều đã bắt đầu hỗ trợ rộng rãi. Giờ là lúc chúng ta tận dụng sức mạnh mới được ban cho này để viết những ứng dụng web hoàn hảo.

Nhớ xem qua một số bài viết của tôi về es6 tại đây nhé http://mahpahh.com/tag/es6/

Ở đây tôi sử dụng transpiler babel. Có thể nói đây là transpiler đầy đủ nhất hiện nay. Công cụ để đóng gói là webpack, được chọn bởi tính đơn giản trong việc config. Ngoài ra browserify https://gist.github.com/substack/68f8d502be42d5cd4942 là một lựa chọn tốt không kém nếu bạn không thích việc nhét tất tần tật (js, css, template html) vào chung 1 file js.

Cài đặt các thứ

Hãy bắt đầu bằng việc tạo một thư mục và khởi tạo file package.json

mkdir my-awesome-app
cd my-awesome-app
npm init -y

Các gói bạn cần vào lúc này là

// package.json
"devDependencies": {
  "babel-loader": "*",
  "babel-runtime": "*",
  "css-loader": "*",
  "file-loader": "*",
  "node-sass": "*",
  "raw-loader": "*",
  "sass-loader": "*",
  "style-loader": "*",
  "url-loader": "*",
  "webpack": "*",
  "webpack-dev-server": "*"
}

webpack import các file nguồn vào thành một file bundle duy nhất, và nó sử dụng các loader để biên dịch các loại file khác nhau. Tất nhiên "người ta" đã viết ra cả kho loader cho bạn chỉ việc xài mà thôi.

webpack-dev-server là một gói dùng để tạo một server phục vụ file tĩnh có tính năng tự động tải lại trang khi bundle thay đổi, trường hợp thay đổi css thì không cần tải lại trang. Tuyệt vời.

Cấu hình webpack

Hãy sử dụng một file config, ví dụ tôi đặt tên là "webpack.conf.js", sau đó sử dụng webpack với file config này để build với lệnh (chỉ chạy nếu bạn cài đặt webpack global)

webpack --config webpack.conf.js

Thêm một script vào package.json để đỡ phải nhớ lệnh dài dòng;

// package.json

"scripts": {
  "build": "webpack --config webpack.config.js"
}

Và chạy npm script:

npm run build

(Nếu chưa quen với npm scripts, bạn có thể xem ở đây: http://mahpahh.com/su-dung-npm-lam-build-tool/)

Tạm thời nó sẽ báo lỗi, vì đã config gì đâu. Chúng ta sẽ sử dụng config như thế này:

var path = require('path');

module.exports = {
 name: 'app',

 // ngụ ý rằng môi trường chúng ta hướng tới là browser, webpack cũng có thể dùng làm build tool cho node. Cơ mà theo tôi thì có lẽ hơi thừa.
 target: 'web',

 // điểm bắt đầu để import module, bạn có thể định nghĩa nhiều điểm bắt đầu.
 entry: {
  app: [
   './src/index.js',

   // thêm đoạn script này để webpack-dev-server có thể hoạt động. Khi triển khai có thể bỏ nó đi.
   'webpack-dev-server/client?http://localhost:8080',   
  ],
 },

 // thư mục ra
 output: {
  path: path.resolve(__dirname, './dist'),

  // ví dụ ở trên entry của tôi là app thì file ra sẽ là app.bundle.js
  filename: '[name].bundle.js',
 },

 devServer: {
  contentBase: './dist',
 },

 // phần này config các loader theo từng loại file.
 module: {

  loaders: [
   {
    test: /\.css$/,
    loader: 'style!css',
   },
   {
    // đúng thế, ES6 module sẽ được babel transform nhờ cấu hình này
    test: /\.js$/,
    loader: 'babel?optional[]=runtime',
    exclude: /node_modules/,
   },
   {
    // các file ảnh ọt và font được copy sang thư mục đích. Tôi lần mò mãi mới đưa được font-awesome lên hình.
    test: /\.(png|jpg|jpeg|gif|svg|woff|woff2|ttf|eot)(\?v=\d+\.\d+\.\d+)?$/,
    loader: 'file',
   }, {
    // copy nội dung file template vào code js.
    test: /\.tpl.html$/,
    loader: 'raw',
   }, {
    // file index.html, chỉ đơn giản là copy và giữ nguyên tên.
    test: /index.html$/,
    loader: 'file?name=[name].[ext]',
   }, {
    // loader cho file sass
    test: /\.scss$/,
    loader: 'style!css!sass',
   }, {
    // tôi thêm dòng này để dịch file .sass nếu các bạn thích.
    test: /\.sass$/,
    loader: 'style!css!sass?indentedSyntax',
   },
  ],
 },

};

Viết vài ba script

Cấu trúc thư mục của chúng ta sẽ thế này

my-awesome-app
└───dist
└───src
│  ├───app
│  │  └───app.module.js
│  └───index.js
│  └───index.html
└───webpack.conf.js
└───package.json

index.js là nơi tình yêu bắt đầu, như đã config. Hãy import gì đó.

// index.js
import './index.html';
import app from './app/app.module.js';

// ví dụ dùng angular chẳng hạn
import {bootstrap} from 'angular';

bootstrap(document, [app]);

Nếu bạn quan tâm đến angular thì tôi có một tut sơ lược về angular và ES6 tại đây http://mahpahh.com/viet-ung-dung-angular-1-voi-es6/

Ok, lúc này chạy lại lệnh build và xem thành quả. Rất tuyệt phải không nào.

Sử dụng dev-server

webpack-dev-server sẽ dịch on-the-fly và tạo một static server cho các bạn.

Lại thêm script vào package.json

// package.json

"scripts": {
 "dev": "webpack-dev-server --config webpack.config.js --hot --inline",
}

npm run dev để bắt đầu thôi nào.

Thêm chút test cho bờ rồ

Để trông cho có vẻ chuyên nghiệp tôi cũng set up 1 test framework vào cho hoành tráng. Framework dùng ở đây là mocha và chai, sử dụng test runner là karma.

Cài thêm các gói

npm i --save-dev karma karma-mocha karma-chai mocha chai karma-sourcemap-loader phantomjs karma-phantomjs-launcher karma-webpack karma-mocha-reporter

Phew, hơi nhiều nhỉ.

Cấu hình karma

Tương tự webpack, karma cũng sử dụng một file .js để cấu hình

// karma.config.js

module.exports = function(config) {
 config.set({

  basePath: '',

  frameworks: ['mocha', 'chai'],

  // sử dụng một file giống như là file entry của webpack để import các file spec.
  files: [
   'bundle.spec.js',
  ],

  exclude: [],

  preprocessors: {
   'bundle.spec.js': ['webpack', 'sourcemap'],
  },

  // tương tự như file cấu hình webpack
  webpack: {
   module: {
    loaders: [
     {
      test: /\.css$/,
      loader: 'style!css',
     },
     {
      test: /\.js$/,
      loader: 'babel?optional[]=runtime',
      exclude: /node_modules/,
     },
     {
      test: /\.(png|jpg|jpeg|gif|svg|woff|woff2|ttf|eot)(\?v=\d+\.\d+\.\d+)?$/,
      loader: 'file',
     }, {
      test: /\.tpl.html$/,
      loader: 'raw',
     }, {
      test: /index.html$/,
      loader: 'file?name=[name].[ext]',
     }, {
      test: /\.scss$/,
      loader: 'style!css!sass',
     },
    ],

    preLoaders: [
     {
      test: /\.js$/,
      exclude: /(node_modules\/|\.spec.js$)/,
      loader: 'isparta-instrumenter',
     },
    ],
   },
  },

  webpackServer: {
   noInfo: true,
  },

  reporters: ['mocha'],

  port: 9876,

  colors: true,

  logLevel: config.LOG_INFO,

  autoWatch: true,

  browsers: ['PhantomJS'],

  singleRun: false,

  plugins: [
   'karma-webpack',
   'karma-mocha',
   'karma-mocha-reporter',
   'karma-chai',
   'karma-phantomjs-launcher',
   'karma-sourcemap-loader',
  ],
 });
};

File bundle.spec.js ta import các test case

// bundle.spec.js

// chỗ này có thể thay đổi tùy framework bạn sử dụng
import angular from 'angular';
import mocks from 'angular-mocks';

// các file test của chúng ta sẽ là [filename].spec.js
let context = require.context('./src', true, /\.spec\.js/);

context.keys().forEach(context);

Thêm script chạy karma vào package.json nữa nhỉ

// package.json
"scripts": {
  "test": "karma start karma.conf.js"
}

Viết vài dummy test case

// dummy.spec.js
describe('Dummy', () => {
 let a;
 let b = 2;

 beforeEach(() => {
  a = b;
 });

 it('should do abc', () => {
  expect(a).to.equal(b);
  expect(true).to.not.be.false;
 });

});

npm run test thôi, chờ gì nữa.

Kết quả bạn nên mong đợi:
alt text

Vậy là chúng ta đã setup test framework xong. Vấn đề thực sự quan trọng lúc này là test cái gì bây giờ?. Mong có cao thủ nào chỉ giáo cho chút ít. Tại hạ vô cùng cảm phục.


Tất cả mã nguồn ví dụ được đặt ở repo này, lưu ý các gói và test case đều nhắm tới angular 1. https://github.com/mahpah/ng16

UPDATE 20/04/16: Đã thêm branch typescript cho ai thích sử dụng typescript. Lưu ý, istanbul code coverage không chạy.

Cover image credit: http://codecondo.com/learn-ecmascript-6-resources-javascript-devs/

This post is original posted on my blog

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hà Phạm

25 bài viết.
72 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
45 8
Xin chào, đây là lần đầu tiên mình post bài ở đây. Nhiều vấn đề mình cũng không rành lắm, có gì sai mọi người góp ý nhé. Xin cảm ơn :D Bài này gi...
Hà Phạm viết hơn 6 năm trước
45 8
White
38 8
Lâu không post gì muốn viết một bài dài dài về js cơ mà đau đầu quá viết mãi không xong, thôi post bài ngắn vậy :smiley: Lấy screen size ở đây tôi...
Hà Phạm viết gần 6 năm trước
38 8
White
32 3
Đây là một trong các concept mới đối tượng mới được đưa vào ECMAScript 6. Việc sử dụng chúng rất dễ nhưng để hiểu được thì (đối với tôi) cũng cần k...
Hà Phạm viết hơn 6 năm trước
32 3
Bài viết liên quan
White
69 8
Tăng sức mạnh cho javascript với lodash Lần này mình sẽ giới thiệu 1 thư viện javascript vô cùng bá đạo có tên là "lodash]1]", có thể nói nó là LI...
Huy Hoàng Phạm viết gần 6 năm trước
69 8
White
5 1
Xử lý đồng bộ một mảng bằng Promise thay cho async.eachSeries Tựa Đang muốn chạy một hàm trong đó xử lý đồng bộ từng phần tử trong một mảng, do g...
Cuong Pham viết gần 5 năm trước
5 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
25 bài viết.
72 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!