Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 3) - Setup môi trường training
Chrome
10
trex
1
Machine Learning
21
White

Tulip4attoo viết ngày 14/05/2018

Các bạn có thể đọc các bài còn lại trong series ở đây:

Đây là bài viết thứ 3 trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết này, mình sẽ nói về việc setup môi trường để training thuật toán. Môi trường bao gồm 1 model Neural network với 1 hidden layer, xác định state hiện tại của game (tốc độ, vị trí xương rồng, etc.), việc chuyển Neural network thành bot.

Ý tưởng thực hiện

Chúng ta sẽ tạo ra 1 model để từ trạng thái của game đưa ra quyết định (nhảy/không nhảy). Trạng thái của game đưa vào input bao gồm: speed (speed hiện tại của màn chơi), distance (khoảng cách từ khủng long tới cây xương rồng gần nhất), size (kích thước của cây xương rồng, vì mỗi cây có 1 kích thước). Tại sao lại lựa chọn những input này? Bởi vì mình thấy chỉ cần có 3 input này là đủ để chơi rồi.

Bàn thêm 1 chút, nếu các bạn có tìm hiểu cách mà Deepmind tạo bot chơi game Atari, input đầu vào của họ chỉ là các ảnh chụp màn hình (cho tất cả các game luôn) [1]. Lý do của Deepmind là muốn xây dựng nên 1 general AI có khả năng chơi đa dạng các game, và đặc biệt có nhiều game con người còn chưa thể đưa ra lời giải tốt nhất, vì vậy các AI tạo ra không cần tri thức của con người, sẽ có nhiều khả năng đạt được tầm cao hơn là bị phụ thuộc vào hiểu biết của con người. Điều này thể hiện rõ trong triết lý và cách xây dựng Alphago Zero, phiên bản mới xịn xò hơn rất nhiều của Alphago [2].

Tuy nhiên đây là project nhỏ, nên thay vì giết gà bằng da mổ trâu, ta sẽ áp dụng luôn. Có thể trong project tiếp theo mình sẽ học cách của Deepmind (nếu mình đủ chăm để viết blog lại =)) ).

Lựa chọn model

Như đã thực hiện ở phần 1, chúng ta có thể tạo ra 1 phiên bản hardcode chỉ từ việc check xem 1 vùng trước mặt của khủng long có xương rồng hay không. Điều này cho thấy ta có thể xây dựng model không mấy phức tạp và vẫn có thể giải quyết được bài toán.

Cá nhân tôi cho rằng có thể giải quyết bài toán với nhiều model, ví dụ logistic, decision tree,... Tuy nhiên tôi lựa chọn Neural network để giải quyết bài toán này. Lý do lựa chọn Neural network là bởi:

 • tôi biết Neural network đủ khả năng giải quyết.

 • sử dụng Neural network thì có thể giải quyết cho các bài toán khác sau này (nếu tôi có làm tiếp cho 1 game nào đó)

 • tôi thích vì Neural network nghe cool hơn :))

Ok. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn các hyper-param như nào cho Neural network của mình? Tôi lựa chọn size 3-3-1 (1 Hidden layer với 3 nodes), lý do bởi vì tôi nghĩ 1 cấu trúc đơn giản như vậy cũng có thể giải quyết bài toán. Output của Neural network sẽ là 1 giá trị action_value, nếu action_value lớn hơn 1 threshold nào đó thì sẽ quyết định sẽ nhảy, còn lại thì không.


Model để chơi

Code phần Neural network

Mục đích chính của phần này là tạo được 1 model NN, có cấu trúc [3,3,1] với input đầu vào là input_set = [distance, speed, size], và cho ra output là hành động. Phần này được tôi tạo riêng ở file trex_nn.py.

Trước hết chúng ta import các package cần thiết. Ở đây ta import numpy để thực hiện tính toán, và chrome_trex_api để tiến hành chuyển từ output của model ra hành động.

import numpy as np
import chrome_trex_api

Chúng ta define 2 hàm activation function trong NN là relusigmoid

def relu(array):
  return np.maximum(array, 0.)

def sigmoid(z):
  s = 1 / (1 + np.exp(-z))
  return s

Chúng ta cần 1 hàm initialize_parameters để tạo ra các giá trị random ban đầu cho NN. Input đầu vào sẽ là kích thước của NN. Chú ý, chúng ta sẽ nhân các weight và bias với các hệ số riêng, lý do là để scale các giá trị lại với nhau để model hội tụ nhanh hơn.

def initialize_parameters(n_x, n_h, n_y):
  """
  Argument:
  n_x -- size of the input layer
  n_h -- size of the hidden layer
  n_y -- size of the output layer

  Returns:
  params -- python dictionary containing your parameters:
          W1 -- weight matrix of shape (n_h, n_x)
          b1 -- bias vector of shape (n_h, 1)
          W2 -- weight matrix of shape (n_y, n_h)
          b2 -- bias vector of shape (n_y, 1)
  """

  W1 = np.random.randn(n_h, n_x) * 0.01
  b1 = np.random.randn(n_h, 1) * 0.5
  W2 = np.random.randn(n_y, n_h) * 1.5
  b2 = np.random.randn(n_y, 1) * 0.15

  parameters = {"W1": W1,
         "b1": b1,
         "W2": W2,
         "b2": b2}

  return parameters

Có 1 hàm nhỏ ta cũng phải xài là re_shape_X nhằm reshape lại input. Lý do là input chúng ta có dạng ma trận ngang input_set = [distance, speed, size], cần chỉnh sửa đôi chút về dạng ma trận dọc.

def re_shape_X(X, n_x):
  return np.reshape(X, (n_x, 1))

Chúng ta dùng hàm tRex_model để tính toán output thông qua input là bộ input X, parameters. Ở đây, parameters là 1 dictionary chứa các parameters. Activation function được sử dụng là sigmoid.

def tRex_model(X, parameters):
  """
  Argument:
  X -- input data of size (n_x, m)
  parameters -- python dictionary containing your parameters (output of initialization function)

  Returns:
  A2 -- The sigmoid output of the second activation
  """
  W1 = parameters['W1']
  b1 = parameters['b1']
  W2 = parameters['W2']
  b2 = parameters['b2']

  Z1 = np.dot(W1, X) + b1
  A1 = sigmoid(Z1)
  Z2 = np.dot(W2, A1) + b2
  A2 = sigmoid(Z2)
  return A2

Và cuối cùng là hàm wrap_model để áp dụng model vào để chơi

def from_model_to_action(value, threshold = 0.6):
  if value > threshold:
    chrome_trex_api.press_up()

def wrap_model(X, parameters, n_x):
  X_adj = re_shape_X(X, n_x)
  action_value = tRex_model(X_adj, parameters).item()
  from_model_to_action(action_value, threshold = 0.6)

Cụ thể hơn bạn có thể xem file ở github mình

Nhận diện vật thể

Đây thực sự là phần tốn nhiều công sức của mình nhất. Phần tạo model và implement GA thì không quá mệt, nhưng nhận diện vật thể gặp phải khá nhiều vấn đề. Mục đích chính của phần này là lấy được state của game, sau đó gộp lại thành input_set = [distance, speed, size], và còn có phần xử lý liên tục trong lúc chơi (đảm bảo được behavior cho bot luôn) . Phần này được tôi tạo riêng ở file capturing_objects.py. Tuy nhiên, tôi sẽ không tập trung vào phần này bởi nó sẽ khiến bạn phân tâm khỏi việc thực hiện model. Ngoài ra, hiện tại các vấn đề bắt đầu được hỗ trợ nhiều hơn về phần engineering, ví dụ như openAI gym, môi trường StarCraft của Deepmind, nên phần này bạn có thể bỏ qua.

Cụ thể hơn bạn có thể xem file ở github mình

Đầu tiên vẫn là màn import các package cần thiết. Chúng ta sẽ dùng mss để chụp màn hình, pyautogui để output ra ngoài, webbrowser cùng _thread (ở python 2 nó là thread) phục vụ việc mở browser và vào game (cảm ơn anh Huy Trần) đã nhắc) và vài package quen thuộc khác. Ta cũng import trex_nn để lấy model cho bot.

import pyautogui
import time
import numpy as np
import cv2
import os
import webbrowser
import _thread

import trex_nn

from mss import mss

Để thuận tiện cho các bạn sử dụng, mình có viết cả phần setup môi trường chạy, bao gồm việc mở chrome, truy nhập website, co màn hình lại. Do đặc thù của package webbrowser, ta cần mở thêm 1 thread để chạy lệnh webbrowser.open. Chi tiết hơn có thể xem dưới đây.

def open_url_on_chrome(url):
  chrome_path = '/usr/bin/google-chrome %s'
  webbrowser.get(chrome_path).open(url)
  print("opening...")

def chrome_setup(url):
  _thread.start_new_thread(open_url_on_chrome, (url,))
  time.sleep(2)
  pyautogui.hotkey('ctrl', 'winleft', 'left')

Chúng ta sẽ khai báo các hằng số, bao gồm: GAMEOVER_BOX để chứa thông tin vị trí xuất hiện chữ GAME OVER (chú ý là giá trị này ứng với giá trị của màn hình game, nên không cần điều chỉnh), MAX_SPEED_STEP là bước chuyển tối đa cho speed (vd speed hiện tại là 300 thì speed trong frame kế tiếp không vượt quá 315), INIT_SPEED là speed ban đầu của màn chơi. Ngoài ra còn có thêm một vài hằng số được dùng từ bài trước.

GAMEOVER_BOX = {'Y_GAMEOVER': 30, 'X_GAMEOVER': 115, 
        'W_GAMEOVER': 200, 'H_GAMEOVER': 15}
GAMEOVER_RANGE = [630000, 670000]
TIME_BETWEEN_FRAMES = 0.01
TIME_BETWEEN_GAMES = 0.5

MAX_SPEED_STEP = 15
INIT_SPEED = 270
N_X = 3 # kich thuoc input layer
N_H = 3 # kich thuoc Hidden layer
N_Y = 1 # kich thuoc output layer
LANDSCAPE = False

Để lấy được state hiện tại của game như: speed, size, distance, chúng ta cần phân tích hình ảnh màn hình game. Để có thể phù hợp với nhiều máy, thay vì hardcode như bài trước, ta sẽ tạo ra 1 hàm find_game_position để xác định vị trí của game. Việc thực hiện là matching màn hình với 1 template có sẵn và xác định phần matched.


Template để xác định diện tích màn chơi

def find_game_position(sct, threshold):
  # ham de tim game position 
  dino_template = cv2.imread(os.path.join('templates', 'dino.png'), 0)
  w, h = dino_template.shape[::-1]
  landscape_template = cv2.imread(os.path.join('templates', 'dino_landscape.png'), 0)
  lw, lh = landscape_template.shape[::-1]

  landscape = {}
  # mac dinh la se hien thi o screenshot 1, du chung ta co 1 hay nhieu man hinh
  monitor = sct.monitors[1]
  image = np.array(sct.grab(monitor))[:,:,:3]
  gray_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  res = cv2.matchTemplate(gray_image, dino_template, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
  loc = np.where(res >= threshold)
  if len(loc[0]):
    pt = next(iter(zip(*loc[::-1])))
    landscape = dict(monitor, height=lh, left=pt[0], top=pt[1] - lh + h, width=lw)
  return landscape

def get_game_landscape_and_set_focus_or_die(sct, threshold=0.7):
  # ham ho tro
  landscape = find_game_position(sct, threshold)
  if not landscape:
    print("Can't find the game!")
    exit(1)
  pyautogui.click(landscape["left"], landscape['top'] + landscape['height'])
  return landscape

Để thực hiện việc tính toán các chỉ số, ta có thể tính toán cho 1 khu vực nhỏ thay vì là toàn bộ màn chơi, phần này ta gọi là roi - region_of_interest.

def compute_region_of_interest(landscape):
  # tu thong tin ve landscape, ta lay ra duoc 1 vung chua day du cac vat the can
  # xem xet, nhung lai nho hon landscape (do do giam duoc khoi luong tinh toan)
  ground_height = 12
  y1 = landscape['height'] - 44
  y2 = landscape['height'] - ground_height
  x1 = 44 + 24
  x2 = landscape['width'] - 1
  return x1, x2, y1, y2

Ta thực hiện tính toán các chỉ số như 2 hàm dưới đây. Để lấy được distance (khoảng cách từ khủng long tới cây xương rồng gần nhất), ta sẽ quét từ khủng long cho tới vùng đổi màu gần nhất, trong trường hợp không có xương rồng, ta sẽ gán distance = max_distance với max_distance được ta tự quy định. size thì lấy tương tự. Riêng về speed, ta tính bằng cách lấy quãng đường thay đổi chia cho thời gian. Tuy nhiên, vì cắt cảnh thường không mượt nên ta cần thêm vài mốc để có speed mượt hơn.

def compute_distance_and_size(roi, max_distance):
  """
  minh chi check vung region_of_interest thoi vung nay chi co xuong rong 
  --> co mau la thi` minh se biet do la co xuong rong. Lay vung do thoi.
  Doan nay hard code de co size.
  Khong hay lam, nhung cung chap nhan duoc
  """
  obstacle_found = False
  distance = max_distance
  roi_mean_color = np.floor(roi.mean())
  last_column = distance
  for column in np.unique(np.where(roi < roi_mean_color)[1]):
    if not obstacle_found:
      distance = column
      obstacle_found = True
    elif column > last_column + 4:
      break
    last_column = column
  return distance, last_column - distance

def compute_speed(distance_array, last_distance, last_speed, loop_time, max_speed_step = 15):
  """
  tinh dua theo ca quang duong va thoi gian no di tren ca quang duong day
  boi vi co vai lag nen doi khi speed se bi noi ra rat rong, nen ta can co
  1 max_speed_step de gioi han
  """
  speed = (distance_array[0] - last_distance) / loop_time
  return max(min(speed, last_speed + max_speed_step), last_speed - max_speed_step)

Ta define thêm vài hàm phụ trợ. Các hàm phần lớn có trong file chrome_trex_api.py nhưng mình có sửa thêm để tránh hard code, có thể chạy với các máy khác nhau.

def reset_game():
  pyautogui.hotkey('ctrl', 'r')
  time.sleep(2)

def reset_game_2(landscape):
  y = 65 + landscape['top']
  x = 235 + landscape["left"]
  pyautogui.click(y, x)
  time.sleep(2)

def start_game():
  pyautogui.press('space')
  time.sleep(1.5)

def check_gameover(img_landscape, gameover_range = GAMEOVER_RANGE, gameover_box = GAMEOVER_BOX):
  result = False
  y1 = GAMEOVER_BOX["Y_GAMEOVER"]
  y2 = GAMEOVER_BOX["Y_GAMEOVER"] + GAMEOVER_BOX["H_GAMEOVER"]
  x1 = GAMEOVER_BOX["X_GAMEOVER"]
  x2 = GAMEOVER_BOX["X_GAMEOVER"] + GAMEOVER_BOX["W_GAMEOVER"]
  gray_image = cv2.cvtColor(img_landscape, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  gray = gray_image[y1:y2, x1:x2]
  curr_state = gray.sum()
  print(x1,x2,y1,y2, curr_state)
  if curr_state < GAMEOVER_RANGE[1] and curr_state > GAMEOVER_RANGE[0]:
    result = True
  return result

Cuối cùng, ta define hàm play_game, để với 1 bộ parameters_set làm input, ta sẽ chạy game từ đầu cho tới lúc game over. Hàm play_game ban đầu sẽ quét vị trí màn chơi bằng hàm get_game_landscape_and_set_focus_or_die, sau đó liên tục lấy thông tin states của game distance, speed, size, thông qua hàm trex_nn.wrap_model để từ đó đưa ra hành động.

def play_game(parameters_set):
  global LANDSCAPE
  with mss() as sct:
    if LANDSCAPE:
      reset_game_2(LANDSCAPE)
    else:
      reset_game()
    landscape = get_game_landscape_and_set_focus_or_die(sct, .8)
    start_game()

    last_distance = landscape['width']
    x1, x2, y1, y2 = compute_region_of_interest(landscape)
    speed = INIT_SPEED
    start_time = None
    distance_array = []
    count_cactus = 0

    while True:
      image = np.array(sct.grab(landscape))[:,:,:3]
      gray_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
      gray_image += np.abs(247 - gray_image[0, x2])
      roi = gray_image[y1:y2, x1:x2] # roi la tam anh region_of_interest thoi
      distance, size = compute_distance_and_size(roi, x2)
      input_set = [distance, speed, size]
      trex_nn.wrap_model(input_set, parameters_set, N_X)
      if distance == x2:
        continue
      elif distance < 40 or distance > last_distance: # co the thay bang so khac, tuy nhien ko qua can thiet hehe
        if len(distance_array):
          end_time = time.time()
          if start_time:
            loop_time = end_time - start_time
            speed = compute_speed(distance_array, distance, 
              speed, loop_time, max_speed_step = MAX_SPEED_STEP)
          start_time = time.time()
          count_cactus += 1
          print(count_cactus)
        distance_array = []
      else:
        distance_array.append(distance)
      gameover_state = check_gameover(image)
      print(gameover_state)
      if gameover_state:
        print("Game over. Restart game")
        return count_cactus
      last_distance = distance
      time.sleep(TIME_BETWEEN_FRAMES)

Kết luận

Tới đây, ta đã hoàn thành việc define sẵn mạng Neural network để chạy bot, cũng như phần engineering để xác định các thông tin cho bot của chúng ta. Công việc còn lai thì chúng ta cần implement GA để train cho model. Phần implement GA và train model mình sẽ viết trong phần 4, cũng là phần cuối của series này.

Các bạn có thể chạy file clever_bot.py để xem ví dụ về 1 con bot chạy trên cơ sở những thiết lập trong bài viết này.

Tham khảo

 1. https://arxiv.org/abs/1312.5602 (paper này public trước khi Google mua lại Deepmind, hẳn là cũng có (nhiều) tác động trong việc mua lại này).

 2. https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/ (Deepmind có cách viết blog rất tuyệt vời, rõ ràng, tường minh, minh hoạ tốt bằng nhiều hình ảnh/video, giải thích dễ hiểu, rất đáng học tập).

 3. https://www.deeplearning.ai/ (phần code Neural network có tham khảo ở đây).

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tulip4attoo

12 bài viết.
87 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
31 5
Các bạn có thể đọc các bài còn lại trong series ở đây: + Phần 1: https://kipalog.com/posts/TaobotchoiTRextrongChromephan1Hardcodeversion + Phần 2...
Tulip4attoo viết 3 năm trước
31 5
White
29 4
Bài toán FizzBuzz FizzBuzz vốn là bài toán vui ở Anh để dạy cho cho trẻ con làm quen với phép chia. Sau đó, nó được thay đổi đôi chút để có thể là...
Tulip4attoo viết 4 năm trước
29 4
White
14 0
TensorFlow là một framework về machine learning, đặc biệt chuyên về Deep learning của Google. Nếu chưa biết về TensorFlow, bạn có thể coi giới thiệ...
Tulip4attoo viết hơn 2 năm trước
14 0
Bài viết liên quan
White
31 3
V8 hay còn gọi là Chrome V8, là một Javascript engine được phát triển bởi Chromium Project, mục đích ban đầu là dành cho Google Chrome nói riêng và...
Thành Minh viết hơn 3 năm trước
31 3
White
10 2
Chào hỏi xã giao Chào các bạn, cho phép mình giật dòng tít câu view tí nhé. Ngày 28 tháng 8 vừa rồi, Chrome 85 đã chính thức hỗ trợ ảnh (Link). Bạ...
luongvanphuc viết 7 tháng trước
10 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
87 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!