Tăng speed với hash.
TIL
748
ruby tricks
4
Ruby
119
White

hell nguyen viết ngày 24/07/2018

Tăng tốc với hash thay vì array

arr = []
count = 0
(0..10000000).each_slice(100000) do |batch| 
  arr += batch
  count += batch.count
  puts "At #{Time.now} collect #{count}"
end

hash = {}
count = 0
(0..10000000).each_slice(100000) do |batch| 
  batch.each { |e| hash[e] = nil }
  count += batch.count
 puts "At #{Time.now} collect #{count}"
end

nguyenduyhao1111 25-07-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

hell nguyen

14 bài viết.
51 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
20 2
Mở đầu Khi bạn đi sâu vào thế giới linux , bạn tìm thấy nhiều điều khó có thể hiểu ngay lập tức. Và 1 trong những thứ này là khái niệm socket. Tô...
hell nguyen viết hơn 3 năm trước
20 2
White
15 0
Khái niệm : Mapreduce là một mô hình lập trình, thực hiện quá tình xử lý tập dữ liệu lớn. Mapreduce gồm 2 pha : map và reduce. Hàm Map : Các xử l...
hell nguyen viết hơn 3 năm trước
15 0
White
13 0
Hadoop là cái gì vậy? “Hadoop là một framework nguồn mở viết bằng Java cho phép phát triển các ứng dụng phân tán có cường độ dữ liệu lớn một cách ...
hell nguyen viết hơn 3 năm trước
13 0
Bài viết liên quan
White
6 0
Bạn biết gì về toán tử "===" triple equals (case equality operator) trong Ruby? Là một lập trình viên và thường xuyên nhảy việc thì chắc hẳn các b...
Derek Nguyen viết hơn 2 năm trước
6 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
14 bài viết.
51 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!