Tăng dung lượng ổ cứng Box Vagrant
Vagrant
16
virtualbox
3
Laravel
41
Linux
111
White

Dần Huỳnh viết ngày 08/08/2019

Tăng dung lượng ổ cứng Box Vagrant

Cách tăng dung lượng ổ cứng của box vagrant một cách đơn giản nhất
Trước khi khi chạy lệnh vagrant up --provision chúng ta sẽ chạy lệnh vagrant plugin install vagrant-disksize
Sau đó thêm config config.disksize.size = '50GB' vào file Vagrantfile
VD:
Vagrant.configure('2') do |config|
config.disksize.size = '50GB
end

Để biết chi tiết hơn các bạn vào trang: https://github.com/sprotheroe/vagrant-disksize
Chúc các bạn thành công!

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Dần Huỳnh

3 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 0
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tool khá nổi tiếng dùng để tạo ra API document: Swagger UI. Swagger UI là một tool cho phép bất cứ ai cũn...
Dần Huỳnh viết hơn 1 năm trước
3 0
White
2 0
Mô tả Quick Sort là một thuật toán sắp xếp hiệu quả dựa trên việc phân chia mảng thành các nhóm phần tử nhỏ hơn. Giải thuật sắp xếp nhanh chia mản...
Dần Huỳnh viết hơn 1 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết 4 năm trước
4 2
White
0 0
1 Đặt vấn đề Chẳng hạn bây giờ bạn có 1 chuỗi các action diễn ra lần lượt và phụ thuộc vào nhau tạo accountgửi mail cho user, bạn sẽ viết code như...
Kaopiz Software Co., Ltd. viết 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!