[TIL][Daily Log] Notes: basic Terminal and Git
TIL
781
DL
1
DailyLog
2
White

lotus viết ngày 25/04/2017

Terminal

show all folders/files

ls

Up folder

cd ..

Remove

rm
rm - m

Open file

open file_name
open .
open file_name -a 'editor_name'

Rename and Move to another direction

mv file_name file_name

Git

git clone url
git status
git add ./(-A)/file_name
git commit - m 'message'
git push / git push origin branch

Branch

git branch
git branch branch_name
git checkout branch_name

Delete

git push origin -delete branch_name
git branch -d branch_name

lotus 22-04-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

lotus

7 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
11 0
Emmet là gì? Emmet là một plugin cho các code editor phổ biến như Sublime text, atom, bracket,… Emmet giúp việc code html và css nhanh hơn và đ...
lotus viết gần 4 năm trước
11 0
White
9 3
Toán tử 3 ngôi Longhand const x = 20; let big; if (x 10) { big = true; } else { big = false; } Shorthand
lotus viết gần 4 năm trước
9 3
White
3 1
Tôi bắt đầu tự hỏi, rằng có tồn tại không, một kỹ năng giúp ta đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống. Nếu có thì nó là gì và làm sao để phát triển?...
lotus viết gần 4 năm trước
3 1
Bài viết liên quan
White
2 0
Log 3 This is not the first time I read about Object Construction but last time was so brief that now I can barely recall anything except a metaph...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!