[Swift] Custom UISwitch
swift
71
Male avatar

knn viết ngày 04/11/2015

Trong lúc rãnh rỗi mình custom UISwitch với animation đơn giản. Đây là nguồn của animation:
https://dribbble.com/shots/2309834-Yet-another-toggle-animation

gif

Đây là code example của mình
https://github.com/knn90/Switcher

Mong mọi người chém nhẹ tay :)

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

knn

3 bài viết.
11 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
9 0
Functions function = hàm, phương thức Hàm bao gồm tham số (parameter) và kiểu trả về (return type) Ví dụ về hàm: Swift func sayHello(personN...
knn viết 3 năm trước
9 0
Male avatar
2 0
CALayer đại diện cho một hình chữ nhật có thể nhìn thấy được trên UI. Mỗi UIView đều có một layer. ObjectiveC CALayer myLayer = myView.layer; V...
knn viết gần 3 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
11 4
(Link) (Link) (Link) Ở 2 phần tut trước, mình đã hướng dẫn khá chi tiết cách viết một ứng dụng camera có tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặ...
HoangPH viết hơn 3 năm trước
11 4
Male avatar
0 0
RxSwift: Bài 6: RxCocoa (Part 4) Units ===== Updated ngày 30/06 Updated một chút: Vì những bất tiện và không rõ ràng về thông tin của kipalog, mì...
Bùi Khánh Duy viết 9 tháng trước
0 0
White
2 0
Có nhiều cách viết blog công nghệ hơn là làm bánh hay làm tình. Những ngày này Hà Nội mưa liên miên, được cái mát giời, mình lại tức cảnh sinh tìn...
VietHQ viết hơn 1 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
11 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!