Sử dụng tag trong jsp
TIL
498
Java
68
White

LinhPT viết ngày 07/06/2016

Sử dụng tag trong jsp

Khi chúng ta có các common layout, ví dụ như header, menu.... sẽ nhúng ở tất cả các page của một web service, nhưng chúng ta không muốn copy paste code, thì khi đó có thể dùng chức năng tag của jsp

Đặt file layout vào thư mục /WEB-INF/tags

<%@ tag body-content="scriptless" %>
<%@ attribute name="pageTitle" required="true" type="java.lang.String" %>

<html>
<head>
    <title>${pageTitle}</title>
</head>
<body>
    <jsp:doBody/>
</body>
</html>

Còn đây là một file .jsp thông thường:

<%@ taglib prefix="z" tagdir="/WEB-INF/tags" %>
<z:layout pageTitle="A simple page">
    <p>Hello, JSP!</p>
</z:layout>

Tham khảo http://stackoverflow.com/questions/1296235/jsp-tricks-to-make-templating-easier

LinhPT 07-06-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

LinhPT

20 bài viết.
57 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
33 3
Mình thi thoảng phải quản lý linux server, mà trong đó có một số thao tác quản lý quan trong như quản lý đĩa cứng, quản lý mạng, quản lý đường truy...
LinhPT viết hơn 2 năm trước
33 3
White
23 2
(Ảnh) Tiêu đề chỉ là câu khách :v, thực ra là có một vài điểm về mysql explain mà chắc chưa nhiều bạn biết, tớ cũng hay quên nên note lại cho nhớ ...
LinhPT viết hơn 2 năm trước
23 2
White
18 0
Bài viết được dịch từ http://qiita.com/sion_cojp/items/04a2aa76a1021fe77079 Điều cần nhớ trước khi đánh bất kì câu lệnh nào ①Để tránh làm nặng...
LinhPT viết 9 tháng trước
18 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
20 bài viết.
57 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!