Sử dụng tag trong jsp
TIL
720
Java
155
White

LinhPT viết ngày 07/06/2016

Sử dụng tag trong jsp

Khi chúng ta có các common layout, ví dụ như header, menu.... sẽ nhúng ở tất cả các page của một web service, nhưng chúng ta không muốn copy paste code, thì khi đó có thể dùng chức năng tag của jsp

Đặt file layout vào thư mục /WEB-INF/tags

<%@ tag body-content="scriptless" %>
<%@ attribute name="pageTitle" required="true" type="java.lang.String" %>

<html>
<head>
    <title>${pageTitle}</title>
</head>
<body>
    <jsp:doBody/>
</body>
</html>

Còn đây là một file .jsp thông thường:

<%@ taglib prefix="z" tagdir="/WEB-INF/tags" %>
<z:layout pageTitle="A simple page">
    <p>Hello, JSP!</p>
</z:layout>

Tham khảo http://stackoverflow.com/questions/1296235/jsp-tricks-to-make-templating-easier

LinhPT 07-06-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

LinhPT

20 bài viết.
63 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
39 3
Mình thi thoảng phải quản lý linux server, mà trong đó có một số thao tác quản lý quan trong như quản lý đĩa cứng, quản lý mạng, quản lý đường truy...
LinhPT viết gần 4 năm trước
39 3
White
27 2
(Ảnh) Tiêu đề chỉ là câu khách :v, thực ra là có một vài điểm về mysql explain mà chắc chưa nhiều bạn biết, tớ cũng hay quên nên note lại cho nhớ ...
LinhPT viết gần 4 năm trước
27 2
White
20 0
Bài viết được dịch từ http://qiita.com/sion_cojp/items/04a2aa76a1021fe77079 Điều cần nhớ trước khi đánh bất kì câu lệnh nào ①Để tránh làm nặng...
LinhPT viết 2 năm trước
20 0
Bài viết liên quan
White
0 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết gần 4 năm trước
0 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết 3 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
20 bài viết.
63 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!