Sử dụng peco và alias để thao tác với git nhanh hơn
Git
65
peco
2
White

BB viết ngày 27/05/2015

Peco

Gần đây lục được một bài về peco trên Kipalog, thấy hay quá nên thử ứng dụng cho git. Từ trước đến nay trên terminal để xem nội dung một git commit, chúng ta thường phải dùng git show thủ công:

git log
# Xem các commit message
# Copy commit hash
git show {commit hash}

Peco trong git config

Để rút ngắn quá trình nói trên thì mình có thể làm thông qua định nghĩa một git alias trong git config (~/.gitconfig)

[alias]
    sw = "!f() { \
     local candidates=$(git log --oneline); \
     local message=$(echo \"$candidates\" | peco); \
     local hash=$(echo \"$message\" | cut -d\" \" -f1 ); \
     git show \"$hash\"; \
    };f"

Ở đây để thực hiện một loạt câu lệnh bash, mình gói vào một function f và thực thi ở cuối cùng

"!f() {...};f"

Bây giờ câu lệnh mới sẽ là

git sw

giao diện peco sẽ tự động mở và có thể type để tìm commit !

Peco với zsh alias

Với cùng một mục đích như trên, mình cũng có thể đăng ký một alias vào ~/.zshrc (shell ở đây là zsh)

alias -g C='`git log --oneline | peco | cut -d" " -f1`'

Từ bây giờ để xem nội dung git commit thì chỉ cần git show C. Thật là tiện ! Thậm chí cách này có một ưu điểm là có thể dùng luôn với git reset --hard như là: git reset --hard C, mình có thể reset đến commit tuỳ ý.

Cách làm này cũng có thể ứng dụng trong git reflog thay cho git show

alias -g R='`git reflog | peco | cut -d" " -f1`'

Git reflog là một command khá hay, mình sẽ nói về trường hợp sử dụng trong lần sau

Ứng dụng khi checkout mà có quá nhiều branch

Mở rộng cách làm bên trên, mình định nghĩa thêm 1 alias nữa cho zsh

alias -g B='`git branch -a | peco --prompt "GIT BRANCH>" | head -n 1 | sed -e "s/^\*\s*//g"`'

Khi này nếu ở trong một repo có rất nhiều branch, mình chỉ cần

git checkout B

gõ xong và ấn Enter là giao diện peco sẽ xuất hiện để bắt đầu tìm kiếm và lựa chọn.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

BB

4 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
56 10
Tôi xin tổng hợp các cách dùng git stash tôi hay sử dụng Lưu lại thay đổi Git stash được sử dụng khi muốn lưu lại các thay đổi chưa commit, thườ...
BB viết 6 năm trước
56 10
White
29 2
Khi bạn vừa thêm một commit vào git tree, và chợt nhận ra commit vừa rồi bị sai, không hoàn chỉnh hoặc có vấn đề, bạn sẽ muốn "undo" commit đó. Ở đ...
BB viết 6 năm trước
29 2
White
18 4
Chúng ta hẳn là đều rất hay dùng git add trong khi làm việc. Vậy bạn có để ý sự khác nhau của 3 câu lệnh dưới đây ? bash git add . git add u . ...
BB viết gần 6 năm trước
18 4
Bài viết liên quan
White
4 4
Xin chào mọi người, bài viết hôm nay sẽ liên quan đến một công cụ quản lý source code vô cùng quen thuộc đối với developer hiện nay đó chính là Git...
Julian Dong viết 1 năm trước
4 4
White
2 1
Hôm nay group review một cái tài liệu về version control với mấy đồng nghiệp, một người bạn bảo: Cái đó có gì đâu mà ông viết có vẻ khó khăn vậy,...
Long Nguyễn Xuân viết hơn 2 năm trước
2 1
White
12 0
Làm việc với git submodule (Ảnh) Đôi lúc ta cần phải sử dụng các repo khác như là một module của dự án hiện tại, nhưng ta lại muốn quản lý nó riê...
Tân Nguyễn viết hơn 2 năm trước
12 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!