Sử dụng option -I với xargs
TIL
787
Unix
31
Linux
116
White

LinhPT viết ngày 11/05/2016

Sử dụng option -I với xargs

Với option -I thì bạn có thể sử dụng place holder với biến được lấy ra từ xargs

man của option này:

   -I replace-str
          Replace  occurrences  of replace-str in the initial-arguments with names read from standard input.  Also, unquoted blanks do not terminate input items; instead the separator is the newline character.  Implies -x and -L 1.

Cách dùng

 find . -type d -name "*log*" | xargs -I {} sh -c "echo {};ls -la {} | tail -2"

Sau cụm -I {} thì tất cả những chỗ đằng sau có {} thì sẽ được replace bằng biến lấy từ find

Vậy nếu với multiple argument thì sao?? Khi đó bạn có thể sử dụng $i với i là số thứ tự của biến

Ví dụ

echo argument1 argument2 argument3 | xargs -l bash -c 'echo this is first:$0 second:$1 third:$2' | xargs

LinhPT 11-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

LinhPT

20 bài viết.
66 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
40 3
Mình thi thoảng phải quản lý linux server, mà trong đó có một số thao tác quản lý quan trong như quản lý đĩa cứng, quản lý mạng, quản lý đường truy...
LinhPT viết hơn 6 năm trước
40 3
White
29 3
(Ảnh) Tiêu đề chỉ là câu khách :v, thực ra là có một vài điểm về mysql explain mà chắc chưa nhiều bạn biết, tớ cũng hay quên nên note lại cho nhớ ...
LinhPT viết hơn 6 năm trước
29 3
White
22 0
Bài viết được dịch từ http://qiita.com/sion_cojp/items/04a2aa76a1021fe77079 Điều cần nhớ trước khi đánh bất kì câu lệnh nào ①Để tránh làm nặng...
LinhPT viết gần 5 năm trước
22 0
Bài viết liên quan
White
1 0
sudo du sh
t viết 6 năm trước
1 0
White
54 1
Chương 1. Tổng quan một hệ thống Linux Thiên chúa thấy mọi sự người đã làm, và thấy rằng nó đuợc làm rất tốt. Bible King James Version. Genesis 1:3...
Trần Đạt viết hơn 5 năm trước
54 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
20 bài viết.
66 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!