Sử dụng mongotop và mongostat để debug mongo
TIL
640
White

manhdung viết ngày 21/07/2016

Trong mongo 3.2 có sẵn hai built in tool khá hữu ích mongotop và mongostat

mongotop cho phép lấy thông tin thời gian read/write trên từng collection.

mongostat cho biết số insert + update + delete + query + command + getmore hiện tại
%dirty memory trong cache wiredtiger
%used cache trong wiredtiger
flushes = checkpoint trong wiredtiger hoặc fsync trong mmap
vsize = virtual memory
res = resident memory
qr|qw: queue read/write cho client
ar|aw: active client for read/write
netIn/Out: network in/out
conn: tổng số connection

Kết hợp thông tin này với log và các truy vấn db.serverStatus(), db.stats(), db.collection.stats() có lẽ là tương đối đủ thông tin để debug khi có sự cố.

manhdung 21-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

manhdung

44 bài viết.
278 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
83 11
Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( messageoriented middleware) sử dụng giao thức AMQP Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức ph...
manhdung viết hơn 3 năm trước
83 11
White
48 4
Giả định bạn tiếp nhận một server mới toanh, bạn cần tìm một số thông tin về nó như loại CPU, loại main, loại memory, memory dùng của hãng nào... c...
manhdung viết hơn 2 năm trước
48 4
White
43 12
Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong phần này, tôi sẽ trìn...
manhdung viết hơn 3 năm trước
43 12
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 6 tháng trước
0 2
White
20 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 2 năm trước
20 1
White
9 0
Có một tuyên ngôn cho chủ nghĩa tối giản trong ngành phần mềm. Link: http://minifesto.org/ Fight for Pareto's law, look for the 20% of effort th...
Cẩm Huỳnh viết 3 tháng trước
9 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
44 bài viết.
278 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!