Sử dụng git aliases
Git
54
White

hokage215 viết ngày 22/06/2017

Git cho phép người dùng tạo ra các aliases làm cho các câu lệnh git trở nên ngắn gọn hơn. Dưới đây là 1 số aliases hay được sử dụng:

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.br branch
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

Ok vậy là đã cấu hình xong 1 số alias cơ bản hay sử dụng. Khi tạo 1 commit mới thay vì sử dụng

git commit -m "init project"

Chúng ta có thể sử dụng

git ci -m "init project"

Để show tất cả các aliases đã cấu hình

$ git config --get-regexp alias

Ngoài ra có số alias mình hay dùng trong dự án:

$ git config --global alias.cod "checkout develop"
$ git config --global alias.pod "pull origin develop"
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

hokage215

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
49 8
Tôi xin tổng hợp các cách dùng git stash tôi hay sử dụng Lưu lại thay đổi Git stash được sử dụng khi muốn lưu lại các thay đổi chưa commit, thườ...
BB viết 3 năm trước
49 8
White
13 2
Xin chào các bạn. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng phát triển app sử dụng API của bên thứ 3, và chắc mọi người đều biết là hầu hết các API service...
Hải Nguyễn viết hơn 1 năm trước
13 2
White
5 7
Thông thường một feature mới thường được làm trên một nhánh (branch) riêng và thường xuyên pull các cập nhật từ nhánh master trong quá trình đấy. S...
Lơi Rệ viết gần 3 năm trước
5 7
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!