Sử dụng ginkgo async để viết unit test cho các ứng dụng socket.io
Go
41
unit test
6
TDD
5
golang
40
BDD
1
White

Dang Viet Ha viết ngày 04/09/2017

Với sự ra đời của websocket thì việc giao tiếp hai chiều giữa client và server trở nên dễ dàng hơn bất kỳ lúc nào. Đặc biệt là nếu sử dụng các thư viện như socket.io thì việc lập trình các ứng dụng có sự giao tiếp hai chiều giữa client và server thì càng trở nên đơn giản hơn rất rất nhiều nữa. Tuy nhiên, việc thực hiện viết unit test cho việc giao tiếp qua lại giữa client và server có chút gì đó hơi khó khăn bởi vì thông tin được truyền qua lại giữa client và server không theo một tuần tự cụ thể nào cả.

Hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn cách sử dụng async test của Ginkgo để viết unit test cho một ứng dụng chat đơn giản được phát triển bằng thư viện go-socket.ioGorilla Websocket của Golang. Hy vọng, sau khi đọc bài này các bạn có thể dễ dàng viết được unit test cho các ứng dụng socket.io trong Golang.

Giả dụ tôi có một ứng dụng chat đơn giản như sau. client sẽ emit một sự kiện joined_message lên server; sau khi server xử lý xong sẽ emit ngược lại cho client một sự kiện là message.

package main

import (
  "encoding/json"
  "github.com/googollee/go-socket.io"
  "log"
  "sync"
  "time"
)

// Should look like path
const websocketRoom = "/chat"

var connections = make(map[string]socketio.Socket)

func NewChatServer() (*socketio.Server, error) {

  sio, err := socketio.NewServer(nil)
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
    return nil, err
  }

  sio.On("connection", func(so socketio.Socket) {
    username := so.Id()
    so.Join(websocketRoom)

    so.On("joined_message", func(message string) {
      username = message
      connections[username] = so
      log.Println("joined_message", message)
      res := map[string]interface{}{
        "username": username,
        "dateTime": time.Now().UTC().Format(time.RFC3339Nano),
        "type":   "joined_message",
      }
      jsonRes, _ := json.Marshal(res)
      so.Emit("message", string(jsonRes))
      so.BroadcastTo(websocketRoom, "message", string(jsonRes))
    })
    ...
  return sio, err
}

Để thực hiện viết unit test cho ứng dụng chat này chúng ta có thể làm theo các bước sau đây.

 • Trước tiên, các bạn hãy cài đặt các thư viện liên quan bằng cách sử dụng lệnh go get

  $ go get github.com/onsi/ginkgo
  $ go get github.com/onsi/ginkgo/ginkgo
  $ go get github.com/onsi/gomega
  
 • Tại thư mục dự án, các bạn chạy lệnh sau để khởi tạo test suite cho ứng dụng chat.

  $ ginkgo bootstrap
  

  Khi đó bộ test suite cho ứng dụng chat sẽ được tự động sinh ra trong file gochatapp_suite_test.go như sau

  package main_test
  
  import (
    . "github.com/onsi/ginkgo"
    . "github.com/onsi/gomega"
  
    "testing"
  )
  
  func TestGochatapp(t *testing.T) {
    RegisterFailHandler(Fail)
    RunSpecs(t, "Gochatapp Suite")
  }
  
 • Sau đó, chạy tiếp lệnh sau để sinh đoạn mã unit test cho ứng dụng chat

  $ ginkgo generate chat
  

  Ginkgo sẽ tự sinh ra file chat_test.go với nội dung cơ bản như sau. Và chúng ta sẽ thêm phần code cho unit test vào bên trong phương thức Describe()

  package main
  
  import (
    . "github.com/onsi/ginkgo"
    . "github.com/onsi/gomega"
  )
  
  var _ = Describe("Chat", func() {
  }
  
 • Trước tiên chúng ra cần tạo ra một socket.io server để lắng nghe các sự kiện từ client gửi lên và chúng ra sẽ khởi tạo server trong phương thức BeforeEach() như sau

  var _ = Describe("Chat", func() {
  var server *socketio.Server
  
  BeforeEach(func() {
    var err error
    if server, err = NewChatServer(); err != nil {
      fmt.Println("Error", err.Error())
      return
    }
    http.Handle("/socket.io/", server)
  
    var listen string = os.Getenv("LISTEN")
  
    if listen == "" {
      listen = ":8080"
    }
  
    go http.ListenAndServe(listen, nil)
  })
  

  Các bạn có thấy là tại sao chúng ta phải sử dụng go http.ListenAndServe(listen, nil) không? Vâng bởi vì chúng ra chạy cả server và client trên cùng một process nên chúng ta cần sử dụng go func() để có thể chạy client & server song song nhau.

 • Tiếp đến chúng ta sẽ cài đặt unit test cho sự kiện joined_message như sau:

      JustBeforeEach(func() {
        opts := &socketio_client.Options{
          Transport: "websocket",
          Query:   make(map[string]string),
        }
        socket, err = socketio_client.NewClient("http://localhost:8080", opts)
        if err != nil {
          fmt.Println("Error", err.Error())
          return
        }
      })
  
      It("join chat sucessfully", func() {
        socket.Emit("joined_message", "hadv")
        c := make(chan string, 0)
        socket.On("message", func(msg string) {
          c <- msg
        })
        var dat map[string]interface{}
  
        if err := json.Unmarshal([]byte(<-c), &dat); err != nil {
          fmt.Println("invalid input data", err.Error())
          return
        }
        Expect(dat["type"]).To(Equal("joined_message"))
        Expect(dat["username"]).To(Equal("hadv"))
      })  
  

  Ở đây, các bạn có thể thấy là chúng ta đă sử dụng channel trong ngôn ngữ lập trình Go cho việc xử lý không đồng bộ giữa các sự kiện client và server, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại link http://onsi.github.io/ginkgo/#asynchronous-tests

Sau khi, đã cài đặt xong nội dung unit test chúng ra có thể tiến hành chạy unit test code bằng lệnh sau

$ ginkgo -r --randomizeAllSpecs -cover
Running Suite: Gochatapp Suite
==============================
Random Seed: 1459623856 - Will randomize all specs
Will run 1 of 1 specs

2016/04/03 02:04:19 number of connections: 1
2016/04/03 02:04:19 on connection User-lppmL9nxtgT3FaL9oi1k
2016/04/03 02:04:19 joined_message hadv
Test finished!!!
•
Ran 1 of 1 Specs in 0.060 seconds
SUCCESS! -- 1 Passed | 0 Failed | 0 Pending | 0 Skipped PASS
coverage: 41.0% of statements

Ginkgo ran 1 suite in 2.410273465s
Test Suite Passed
Dangs-MacBook-Pro:

Giả sử, thay đổi một chút code để cố tình làm cho test case thất bại thì các bạn có thể nhận được kết quả như sau

• Failure [0.063 seconds]
Chat
/Users/hadv/work/src/github.com/hadv/gochatapp/chat_test.go:73
 join chat
 /Users/hadv/work/src/github.com/hadv/gochatapp/chat_test.go:72
  join chat sucessfully
  /Users/hadv/work/src/github.com/hadv/gochatapp/chat_test.go:71
   join chat sucessfully [It]
   /Users/hadv/work/src/github.com/hadv/gochatapp/chat_test.go:70

   Expected
     <string>: hadv
   to equal
     <string>: dang

   /Users/hadv/work/src/github.com/hadv/gochatapp/chat_test.go:69
------------------------------


Summarizing 1 Failure:

[Fail] Chat join chat join chat sucessfully [It] join chat sucessfully 
/Users/hadv/work/src/github.com/hadv/gochatapp/chat_test.go:69

Ran 1 of 1 Specs in 0.064 seconds
FAIL! -- 0 Passed | 1 Failed | 0 Pending | 0 Skipped --- FAIL: TestGochatapp (0.06s)
FAIL
coverage: 41.0% of statements

Ginkgo ran 1 suite in 2.144790233s
Test Suite Failed

Sau đây là ảnh chụp màn hình console sau khi chạy unit test không thành công.

unit test failed

Như vậy với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thư viện Ginkgo chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng viết được unit test cho các ứng dụng phát triển bằng socket.io. Các bạn có thể xem toàn bộ mã nguồn và unit test trên link github của tôi: https://github.com/hadv/gochatapp

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Dang Viet Ha

12 bài viết.
34 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 1
Trong thời điểm hiện tại thì JSON REST API vẫn đang rất phổ biến và phổ thông nhất bởi tính dễ sử dụng của nó. Tuy nhiên, các hãng công nghệ lớn lu...
Dang Viet Ha viết hơn 5 năm trước
25 1
White
16 2
Gần đây, tôi có tham gia vào một sự kiện của (Link) và biết được việc sử dụng (Link) để tự động hoá công việc của các sysadmin khá tiện dụng. Hôm n...
Dang Viet Ha viết hơn 5 năm trước
16 2
White
9 4
Dang Viet Ha viết hơn 5 năm trước
9 4
Bài viết liên quan
White
18 3
Giải thích đơn giản về CI – Continuous Integration (Tích hợp liên tục) Với các bạn sinh viên, khái niệm Continuous Integration (Tích hợp liên tục)...
Huy Hoàng Phạm viết 6 năm trước
18 3
White
12 2
Makefile thực hiện một số thao tác thường dùng trong Go Khi làm project Go mình thường tạo một file Makefile dạng này: Lưu ý nhớ thay thành tên m...
Huy Trần viết hơn 5 năm trước
12 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
34 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!