Sử dụng code (Apache licence) cho sản phẩm thương mại?
TIL
781
@100daysTIL
72
White

Minh-Trung Nguyễn viết ngày 17/05/2018

Sử dụng code (Apache licence) cho sản phẩm thương mại?

Day46

Bài toán: Đang tính sử dụng code người khác vào dự án (thương mại) của mình, thấy tác gỉa ghi chú:

this code to be used with an Apache license.

Vậy đoạn code này có phép dùng vào dự án của mình hay không?

Trả lời: Theo Top 10 Apache License Questions Answered thì câu trả lời là CÓ:

  • Những software dùng Apache license cho phép ta tự do sử dụng, thay đổi, phổ biến và bán đi mà không phải lo lắng chuyện bản quyền nếu sử dụng dưới danh nghĩa cá nhân, nội bộ, hoặc thương mại hóa.

Ủa thế nó khác gì với MIT license vẫn thấy rất nhiều ở các open-source?

Đoạn giải thích bên dưới không dám dịch lại vì sợ dịch sai. Nhưng tạm hiểu là MIT thì thích làm gì cũng được, miễn là copy phần license MIT gốc vào code mới, còn Apache license thì yêu cầu nếu có sửa đổi gì, thì phải chỉ rõ ra.

MIT is one of the most permissive free software licenses. Basically, you can do whatever you want with a software licensed under the MIT license - just make sure that you add a copy of the original MIT license and copyright notice to it.

The Apache License is also a permissive license. However, it has stringent terms when it comes to modifications. It requires you to explicitly list out all the modifications that you’ve done in the original software, i.e., you’re required to preserve modification notices. The Apache License also states clearly that you can’t name your product in any way that hints at the product being endorsed by Apache. So you can call your product “SuperWonderServer powered by Apache” but not “Apache SuperWonderServer”. The MIT license doesn’t impose any such terms.

The MIT license is also gaining popularity with developers due to its short and clear license agreement, in contrast to the Apache license agreement. Although the Apache License is nearly identical in terms of what you can and can't do, it is much more heavily "lawyered" and is significantly more verbose. Heck, the appendix alone, which explains how to apply the license, is longer than the entire MIT license.

ngminhtrung 17-05-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh-Trung Nguyễn

63 bài viết.
121 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
54 16
Đăng lại một bài đã viết từ cách đây mấy tháng. Chủ đề này đã có không ít, nhưng chẳng hiểu sao lượng bài tự viết của dân lập trình người Việt ta v...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 3 năm trước
54 16
White
28 6
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 3 năm trước
28 6
White
17 4
Về bước tìm và xử lý dữ liệu của Việt Nam phục vụ Data Visualization nền web Làm việc với D3js được nửa năm, một trong những điều bận lòng là chưa...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 3 năm trước
17 4
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
63 bài viết.
121 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!