Sử dụng Schema và Changeset khi làm việc với Database trong Elixir
elixir
40
White

kiennt viết ngày 25/12/2016

Bài viết này là bản dịch chương 3 cuốn What 's new in Ecto 2.0

Đây là một cuốn sách rất hay nói về các cách sử dụng Ecto cũng như tư tưởng đằng sau việc thiết kế API của Ecto - thư viện chuẩn để làm việc với database của Elixir

Chúng tôi đang dịch cuốn sách này ra tiếng Việt. Nếu bạn muốn đọc thêm nhiều chương bằng tiếng Việt khác, hãy truy cập https://ecto.elixirvn.com/.

Nếu bạn muốn đóng góp cho bản dịch tốt hơn, đừng ngần ngại hãy tạo Pull Request gửi tới chúng tôi.

Schema và Changeset

Trong chương trước, chúng ta đã học cách để thực hiện các thao tác với Database, từ việc insert tới delete mà không cần sử dụng Schema. Trong khi chúng ta khám phá khả nưang để viết các câu query mà không cần sử dụng Schema, chúng ta vẫn chưa hề thảo luận vậy schema thực chất là gì?

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét vai trò của schema trong khi validate và chuyển hoá dữ liệu thông qua Changset. Như chúng ta sẽ thấy, đôi khi giải pháp tốt nhất là không thể loại bỏ hoàn toàn các Schema mà phải chia nhỏ chúng thành các Schema nhỏ hơn. Có thể là một Schema cho đọc dữ liêu, một schema khác cho việc cập nhật. Cũng có thể một schema cho Database, một cái khác cho các forms.

Schema là các mapper

Ecto documentation nói rằng

Một Ecto Schema được dùng để ánh xạ từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào thành một Elixir Struct

Cần nhấn mạnh ở đây là có thể ánh xạ từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào, thay vì chỉ ánh xạ từ các bảng trong Database.

Cụ thể, khi bạn viết một ứng dụng web sử dụng Phoenix và bạn dùng Ecto để nhận các sự thay đổi và áp dụng những thay đổi này vào Database của bạn, chúng ta có mô hình sau:

Database <-> Ecto Schema <-> Forms / API

Mặc dù chỉ có một Ecto schema được dùng để ánh xạ giữa Database và API của bạn, nhưng trong nhiều tình huống, chúng ta nên chia nó thành hai loại ánh xạ. Hãy cùng xem một số ví dụ thực tế.

Giả sử bạn đang làm với một kháng hàng muốn form đăng ký gồm có các trường "First nam", "Last name" cùng với trường "Email" và các thông tin khác. Bạn biết có một vài vấn đề với cách tiếp cận này.

Đầu tiên, không phải tất cả mọi người đều có first name và last name. Mặc dù khách hàng của bạn quyết định rằng sẽ hiện thị cả 2 trường, chúng là những vấn đề của UI, và bạn không muốn UI sẽ quyết định tới các bạn tổ chức dữ liệu trong Database. Thêm vào đó, bạn biết rằng nó sẽ hữu dụng hơn nếu chia thông tin của form đăng ký thành hai tables: "accounts" và "profiles".

Với những thông tin kể trên, chúng ta sẽ cài đặt chức năng đăng ký như nào ở phía backend?

Một cách tiếp cận đó là có 2 schemas: AccountProfile, với các virtual fields như: first_name, last_name và sử dụng association cùng với nested form để kết dính các schemas này với UI. Profile có thể định nghĩa như sau:

defmodule Profile do
 use Ecto.Schema

 schema "profiles" do
  field :name
  field :first_name, :string, virtual: true
  field :last_name, :string, virtual: true
  ...
 end
end

Không khó để thấy rằng, chúng ta đang "gây ô nhiễm" Profile schema với các yêu cầu từ phía UI bằng cách thêm các trường first_name, và last_name. Nếu Profile schema được dùng cho cả viết đọc và ghi dữ liệu, nó có thể trở thành một nơi không phù hợp, vì nó chửa các trường chì phù hợp với một mục đích (trong trường hợp này, là mục đích cho form đăng ký).

Một giải pháp khác đó là chia Database <-> Ecto schema <-> Forms / API thành hai phần. Phần thứ nhất sẽ chuyển đổi (cast) và kiểm định (validate) dữ liêu từ bên ngoài với cấu trúc dữ liệu riêng của nó, bằng cách này bạn có thể chuyển hoá (transform) dữ liệu, và viết vào Database. Cho hoạt động này, chúng ta sẽ định nghĩa một schema tên là Registration. Schema này sẽ làm nhiệm vụ casting và validating dữ liệu từ form, nó ánh xạ trực tiếp tới các trường của UI

defmodule Registration do
 use Ecto.Schema

 embedded_schema do
  field :first_name
  field :last_name
  field :email
 end
end

Chúng ta sử dụng embedded_schema bởi vì chúng ta không muốn lưu trữ nó. Với schema này, chúng ta sẽ dùng Ecto Changeset để xử lý dữ liệu:

fields = [:first_name, :last_name, :email]

changeset =
 %Registration{}
 |> Ecto.Changeset.cast(params["sign_up"], fields)
 |> validate_required(...)
 |> validate_length(...)

Bây giờ, dựa vào kết quả của changeset, chúng ta có thể kiêm tra xem dữ liệu đầu là là có đạt chuẩn hay không, và có hành đọng tương ứng

if changeset.valid? do
 # Get the modified registration struct out of the changeset
 registration = Ecto.Changeset.apply_changes(changeset)

 MyApp.Repo.transaction fn ->
  MyApp.Repo.insert_all "accounts", [Registration.to_account(registration)]
  MyApp.Repo.insert_all "profiles", [Registration.to_profile[registration)]
 end

 {:ok, registration}
else
 # Annotate the action we tried to perform so the UI show errors
 changeset = %{changeset | action: :registration} 
 {:error, changeset}
end

Các hàm to_account/1to_profile/1 in Registration sẽ nhận vào một Registration struct và chia các thuộc tính tương ứng như sau:

def to_account(registration) do
 Map.take(registration, [:email])
end

def to_profile(%{first_name: first, last_name: last}) do
 %{name: "#{first} #{last}"}
end

Trong ví dụ ở trên, việc chia ánh xạ thành 2 phần: ánh xạ giữa Database và Elixir, và giữa Elixir và UI, code của chúng ta trở nên sáng sủa hơn, và các cấu trúc dữ liệu cũng đơn giản hơn.

Chú ý rằng chúng ta đã sử dung MyApp.Repo.insert_all/2 để thêm dữ liệu vào cả 2 bảng accounts, và profiles một cách trực tiếp không thông qua schema. Tuy nhiên, bạn cũng có thể định nghĩa cả AccountProfile schema, rồi sau đó sửa lại 2 hàm to_account/1to_profile/1 để chúng trả về %Account{}%Profile{} tương ứng. Lúc đó, chúng ta có thể insert các struct trả về vào Database bằng cách sử dụng MyApp.Repo.insert/2. Việc này đặc biệt hữu ích nếu chúng ta cần kiểm tra tính duy nhất hoặc các constraints khác trong quá trình insert dữ liệu.

Schemaless changeset

Mặc dù chúng ta lựa chọn định nghĩa Registration schema để sử dụng nó trong Changeset. Ecto 2.0 vẫn cho phép các lập trình viên có thể sử dụng Changeset mà không cần dùng Schema. Chúng ta có thể định nghĩa động các dữ liệu và các kiểu của nó. Chúng ta sẽ viết lại registration changeset ở trên mà không cần Schema:

data = %{}
types = %{first_name: :string, last_name: :string, email: :string}

changeset =
 {data, types} # The data+types tuple is equivelent to %Registration
 |> Ecto.Changeset.cast(params["sign_up"], Map.keys(types))
 |> validate_required(...)
 |> validate_length(...)

Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này để validate các API endpoints, form tìm kiếm, và các nguồn dữ liệu khác. Việc lựa chọn sử dụng schema phụ thuộc phần lớn vào việc bạn muốn dùng lại schema đó ở một nơi khác, hoặc là bạn muốn có được những đảm bảo của schema struct trong lúc biên dịch. Nói cách khác, bạn có thể bỏ qua schema trong lúc sử dụng Changeset hoặc trong lúc tương tác với Repository

Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất ở chương này không phải là khi nào nên dùng hoặc không nên dùng schema, mà đó là hiểu được rằng khi nào một bài toán lớn được chia thành các bài toán nhỏ hơn, mà việc giải những bài toán nhỏ này có độc lập với nhau có thể làm cho code của chúng ta trở nên tốt hơn. Việc lựa chọn sử dụng hay không sử dụng schema như ở trên không ảnh hưởng nhiều tới cách giải quyết vấn đề.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

kiennt

30 bài viết.
328 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
100 19
Mọi chuyện bắt đầu từ nắm 2013 trong quá trình xây dựng chức năng login với Facebook, tôi đã tìm ra một cách để tấn công vào các hệ thống login với...
kiennt viết gần 5 năm trước
100 19
White
73 5
Trong tuần vừa rồi, mình có đọc chương 7 cuốn sách (Link). Bài viết này nhằm mục đích giúp mình tổng hợp lại những kiến thức đã học được về chương ...
kiennt viết gần 3 năm trước
73 5
White
33 5
1. Đặt vấn đề Một trong các vấn đề của một hệ thống backend là bài toán điều phối request tới các nguồn dữ liệu. Xét bài toán với một hệ thống bl...
kiennt viết hơn 4 năm trước
33 5
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết hơn 5 năm trước
9 6
White
6 1
Bạn đang viết application với Elixir? Bạn sắp release sản phẩm hay đơn giản thỉnh thoảng bạn không biết tại sao service A lại lăn đùng ra chết hay ...
Trần Việt Thắng viết hơn 2 năm trước
6 1
White
1 0
Custom Ecto.Type Version hiện tại của Ecto.Type không support một số datatype sử dụng khi validate. Ví dụ như MapSet. Thành ra đành phải tự viết đ...
Vie viết gần 4 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
328 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!