Sử dụng RecyclerView trong Android
White

Minh Tú Anh viết ngày 22/06/2017

Xin chào các bạn, với nhiều bạn học lập trình android chắc không còn xa lạ gì với ListView, một UI Widget hỗ trợ trong việc hiển thị danh sách,... Tuy nhiên còn có một UI Widget khác gần giống ListView nhưng hoạt động linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Đó chính là RecycleView. Nó có thể làm được những gì? Vì vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng RecyclerView

B1: Tạo project

các bạn cần tạo một project với tên RecycleViewDemo. (mình dùng android studio)
alt text

B2: Thêm dependency vào file build.gradle

Các bạn làm như sau: kích chuột phải vào app -> chọn Open Module Settings, chuyển sang tab Dependency
alt text
tiếp theo kích vào dấu + màu xanh lá cây bên tay phải, chọn library dependency, tìm với từ khóa RecycleView, các bạn chọn như trong hình và kích OK
alt text
kiểm tra lại file build.gradle
alt text
chú ý: phải sửa lại phiên bản cho giống với com.android.support:appcompat-v7:25.3.1 hoặc có thể thay bằng compile 'com.android.support:recyclerview-v7:21.0.+'

B3: tạo RecyclerView trong file xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.example.haitm.recyclerviewdemo.MainActivity">

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recycler_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"></android.support.v7.widget.RecyclerView>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

B4: tạo file item.xml cho mỗi phần tử

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical" android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content">

  <TextView
    android:id="@+id/user_name"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>

B5: tạo Adapter cho RecyclerView

package com.example.haitm.recyclerviewdemo;

import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class RecyclerViewAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerViewAdapter.RecyclerViewHolder>{

  private List<String> data = new ArrayList<>();

  public RecyclerViewAdapter(List<String> data) {
    this.data = data;
  }

  @Override
  public RecyclerViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(parent.getContext());
    View view = inflater.inflate(R.layout.item, parent, false);
    return new RecyclerViewHolder(view);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(RecyclerViewHolder holder, int position) {
    holder.txtUserName.setText(data.get(position));
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return data.size();
  }


  public class RecyclerViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    TextView txtUserName;
    public RecyclerViewHolder(View itemView) {
      super(itemView);
      txtUserName = (TextView) itemView.findViewById(R.id.user_name);
    }
  }
}

File item.xml của mình chỉ khai báo một TextView (phần tử của RecyclerView chỉ là một string) nên mình khai báo private List<String> data = new ArrayList<>();. data sẽ lưu trữ toàn bộ dữ liệu

Trong class RecyclerViewAdapter, bạn cần khai báo một class RecyclerViewHolder, class này giúp kiểm soát các view tốt hơn, tránh việc findViewById nhiều lần, trong file item.xml các bạn khai báo bao nhiêu view thì ở đây phải có đủ.

Trong phương thức onCreateViewHolder, View view = inflater.inflate(R.layout.item, parent, false); dùng để gán giao diện cho một phần tử của RecyclerView

Phương thức getItemCount() trả về số lượng phần tử

Phương thức onBindViewHolder dùng để gán dữ liệu từ listData vào viewHolder

B6: Gán adapter vào RecyclerView

Trong MainActivity.java, chúng ta khai báo Adapter

package com.example.haitm.recyclerviewdemo;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  RecyclerView mRecyclerView;
  RecyclerViewAdapter mRcvAdapter;
  List<String> data;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    mRecyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);
    data = new ArrayList<>();
    data.add("Nguyễn Minh Hưng");
    data.add("Hoàng Minh Lợi");
    data.add("Nguyễn Duy Bảo");
    data.add("Nguyễn Ngọc Doanh");
    data.add("Nguyễn Phạm Thế Hà");
    data.add("Trần Anh Đức");
    data.add("Trần Minh Hải");
    mRcvAdapter = new RecyclerViewAdapter(data);

    LinearLayoutManager layoutManager = new LinearLayoutManager(getApplicationContext());
    layoutManager.setOrientation(LinearLayoutManager.VERTICAL);

    mRecyclerView.setLayoutManager(layoutManager);
    mRecyclerView.setAdapter(mRcvAdapter);

  }
}

Các bạn có thể tùy chỉnh tham số truyền vào trong hàm setOrientation để danh sách hiển thị theo chiều dọc hoặc ngang

KẾT QUẢ

alt text

B7: Bắt sự kiện khi click vào item của RecyclerView

Để bắt sự kiện khi kích vào item của RecyclerView, đầu tiên các bạn thêm id cho LinearLayout trong item.xml android:id="@+id/line". Mục đích chính là bắt sự kiện khi kích vào LinearLayout

Tiếp theo trong RecyclerViewAdapter sửa như sau

package com.example.haitm.recyclerviewdemo;

import android.content.Context;
import android.support.v4.content.ContextCompat;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class RecyclerViewAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerViewAdapter.RecyclerViewHolder>{

  private Context mContext;
  private List<String> data = new ArrayList<>();

  public RecyclerViewAdapter(Context mContext, List<String> data) {
    this.mContext = mContext;
    this.data = data;
  }

  @Override
  public RecyclerViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    // Giữ nguyên
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(final RecyclerViewHolder holder, int position) {
    holder.txtUserName.setText(data.get(position));

    // bắt sự kiện khi kích vào LinearLayout
    holder.line.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        holder.line.setBackgroundColor(ContextCompat.getColor(mContext, R.color.colorAccent));
        if (onItemClickedListener != null) {
          onItemClickedListener.onItemClick(holder.txtUserName.getText().toString());
        }
      }
    });
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return data.size();
  }


  public class RecyclerViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    TextView txtUserName;
    LinearLayout line;
    public RecyclerViewHolder(View itemView) {
      super(itemView);
      txtUserName = (TextView) itemView.findViewById(R.id.user_name);
      line = (LinearLayout) itemView.findViewById(R.id.line);
    }
  }

  public interface OnItemClickedListener {
    void onItemClick(String username);
  }

  private OnItemClickedListener onItemClickedListener;

  public void setOnItemClickedListener(OnItemClickedListener onItemClickedListener) {
    this.onItemClickedListener = onItemClickedListener;
  }
}

Bên MainActivity.java thêm đoạn code sau để có thể lấy được dữ liệu từ bên Adapter (thực chất là một lời gọi callBack)

mRcvAdapter.setOnItemClickedListener(new RecyclerViewAdapter.OnItemClickedListener() {
      @Override
      public void onItemClick(String username) {
        Toast.makeText(MainActivity.this, username, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

Kết quả

alt text

link github chứa source code ở đây
Chúc các bạn thành công

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh Tú Anh

10 bài viết.
9 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
13 0
Giả sử ta có thư mục cdemo trong thư mục cdemo, ta có 3 file main.c, sum.c, sum.h với nội dung lần lượt như sau main.c include "sum.h" int ma...
Minh Tú Anh viết hơn 2 năm trước
13 0
White
8 5
Đặt vấn đề mình đang phải đọc một quyển ebook tiếng anh, khổ nỗi tiếng anh thì có hạn. Vì vậy mình thường xuyên phải alt+tab giữa ebook vs google ...
Minh Tú Anh viết hơn 2 năm trước
8 5
White
7 0
1. Intent là gì ? Intents là một thành phần quan trọng trong android. Nó cho phép các thành phần ứng dụng có thể yêu cầu các hàm từ các thành phần ...
Minh Tú Anh viết hơn 3 năm trước
7 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
9 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!