[Spring boot + spring data] Viết một ứng dụng nhỏ sử dụng spring boot + spring datajdbc
spring boot
78
spring data
9
White

xoandaica viết ngày 07/02/2019

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn từng bước xây dựng một ứng dụng java sử dụng spring boot kết hợp với spring data jdbc để lưu trữ và nhận dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

A. Đầu ra

Một ứng dụng nhỏ lưu trữ và truy xuất dữ liệu Account trong cơ sở dữ liệu

B. Đầu vào

 • Jdk 1.8
 • Maven 3.2+
 • IDE tùy ý (MÌnh dùng netbean, các bạn có thể import luôn cái file pom vào cũng được) ### C. Các bước thực hiện 1. Cấu trúc thư mục

2. File pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.1.2.RELEASE</version>
    <relativePath/>
    <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>com.vnpt.ssdc.springjdbc</groupId>
  <artifactId>springjdbc</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>springjdbc</name>
  <description>Demo project for Spring Boot + Spring JDBC</description>
  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
      <version>5.1.4.RELEASE</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.google.code.gson</groupId>
      <artifactId>gson</artifactId>
      <version>2.8.5</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <fork>true</fork>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

File Pom trên định nghĩa những gì:

 • Định nghĩa ứng dụng trên đang sử dụng spring boot (Thông qua thẻ parent)
 • Định nghĩa các lib mà nó phụ thuộc (Thông qua thẻ dependency)
 • Khai báo thêm maven plugin (Mục đich của nó các bạn có thể tham khảo tại đây: https://bit.ly/2DjiLYK)

3. Xây dựng đối tượng Account

Bài viết này mình chỉ làm ở mức hết sức basic nên chúng ta sẽ định nghĩa một đối tượng đơn giản để lưu trữ thông tin Account bao gồm usesname và password

public class Account {

  private Long id;
  private String userName;
  private String password;

  public Account() {
  }

  public Account(String userName, String password) {
    this.userName = userName;
    this.password = password;
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getUserName() {
    return userName;
  }

  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

}

3. DAO pattern

Để giữ cho logic của tầng nghiệp vụ trong suốt với tầng trình diễn chúng ta sẽ sử dụng một design patter căn bản của java là DAO pattern. Design pattern này có chức năng gì?

 • Định nghĩa một tập các method thao tác với đối tượng Account thong qua interface AccountDao.
 • Định nghĩa một object cài đặt các logic nghiệp vụ đã khai báo trong interface trên.
 • Ẩn đi logic thực hiện.

Ở đây để có thể query với cơ sở dữ liệu, chúng ta sử dụng một đối tượng gọi là jdbcTemplate, là một thành phần trong jdbccore của spring. Thông thường để có thể thực hiện một truy vấn trong jdbc, người sử dụng phải thực hiện khai báo đóng mở connection các kiểu, sử dụng jdbctemplate giúp ta tiết kiệm thời gian cho các bước ấy và chỉ tập trung vào việc viết query và map dữ liệu trả về vào các object đã được định nghĩa trước.

4. Account controller

Để đơn giản, minh xây dựng một lớp account controller tự thực hiện các thao tác insert dữ liệu, fetch dữ liệu hiển thị ra màn hình console thay cho việc sử dụng giao diện web

  @Autowired
  AccountDaoManager accountService;

  public void run() {
    Account acc = new Account("soithattha", "123456");
    accountService.addAccount(acc);
    logger.info("Add account " + new Gson().toJson(acc));

    acc = new Account("hungdd", "123456");
    accountService.addAccount(acc);
    logger.info("Add account " + new Gson().toJson(acc));

    logger.info("fetchAll:");
    List<Account> accounts = accountService.fetchAll();
    accounts.forEach(s -> System.out.println(new Gson().toJson(s)));

  }

5. App Runner

AppRunner là một đống tượng cài đặt interface CommandLineRunner của springboot, tác dụng duy nhất của nó ở đây là sẽ class này sẽ được run sau khi ứng dụng kết thúc việc khởi tạo các bean.

  @Autowired
  private AccountController controller;

  @Override
  public void run(String... args) throws Exception {
    controller.run();
  }

6. App Configuration

  @Bean
  @Primary
  public DataSource getDataSource() {

    return new EmbeddedDatabaseBuilder()
        .setType(EmbeddedDatabaseType.H2)
        .addScript("createAccountTable.sql")
        .build();
  }

  @Bean
  public JdbcTemplate getJDBCTemplate() {
    return new JdbcTemplate(getDataSource());
  }

Ở đây chúng ta sử dụng cơ sở dữ liệu h2 dạng nhúng, tức là khi ứng dụng chạy nó sẽ tự tạo một cơ sở dữ liệu quan hệ cho người dùng mà không cần phải khai báo các thông tin như username, password, driver v.v....
Script createAccountTable.sql được sẽ được run cùng lúc khởi tạo cơ sở dữ liệu trên.
Để có thể sử dụng được jdbcTemplate chúng ta cần phải khai báo datasource cho nó.

7. Demo

8. Full source

https://bit.ly/2SxZlZT

Ps: Bác nào thắc mắc gì cứ comment ở dưới nhé, rất sẵn lòng giải đáp

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

xoandaica

14 bài viết.
11 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 0
1. Single Thread 1. Làm một việc tại một thời điểm Không giống như đa số các ngôn ngữ lập trình khác, javascript đơn giản là đơn luồng. Điều này ...
xoandaica viết 2 năm trước
3 0
White
3 0
1. Các cách để xây dựng rest api trong spring Để xây dựng rest api trong spring có thể sử dụng nhiều cách. Phổ biến nhất là 3 cách dưới đây 1. S...
xoandaica viết 2 năm trước
3 0
White
2 0
1. Prepare Tools IDE: Netbean 8.2 JDK: 1.8 Maven: 3.5.0 2. Target Build project thỏa mãn các yêu cầu sau: Sử dụng spring boot + spring ...
xoandaica viết 2 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
0 0
White
4 2
Vấn đề Nay mình được các giao cho cái việc đồng bộ cái database với elasticsearch, đầu tiên là mình dùng thằng logstash cho nó chạy schedule 5 ph...
hunghh.dev viết 9 tháng trước
4 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
14 bài viết.
11 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!