Spring MongoOperations to access MongoDB
spring data
10
spring mongo
1
mongooperation
1
Male avatar

loveprogramming viết ngày 10/04/2021

https://grokonez.com/spring-framework/spring-data/spring-data-mongooperations-accessing-mongo-database

Spring MongoOperations to access MongoDB

MongoDB is an open-source NoSQL document database, written using C++. This tutorial will introduce way to use Spring Boot to access MongoDB and perform CRUD operations with Spring MongoOperations.

Related Articles:

I. Technology for Spring MongoOperations tutorial

 • Java : 1.8
 • Maven: 3.3.9
 • Editor: Spring Tool Suite – Version: 3.7.3.RELEASE. – Spring Boot: 1.4.0.RELEASE

  II. Overview

  1. Structure of project

spring data mongodb mongooperations structure project

2. Step to do

 • Create Spring Boot project
 • Define MongoDb config beans
 • Define Document model
 • Implement MongoDB Crud operations
 • Run & Check Results

  III. Practice

More at:

https://grokonez.com/spring-framework/spring-data/spring-data-mongooperations-accessing-mongo-database

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
4 2
Vấn đề Nay mình được các giao cho cái việc đồng bộ cái database với elasticsearch, đầu tiên là mình dùng thằng logstash cho nó chạy schedule 5 ph...
hunghh.dev viết 12 tháng trước
4 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!