Spring Boot + Vue.js example | Spring Data JPA + REST + MySQL CRUD
springboot
138
vuejs
17
spring jpa
9
Mysql
86
Male avatar

loveprogramming viết ngày 03/04/2021

https://grokonez.com/frontend/vue-js/spring-boot-vue-js-example-spring-data-jpa-rest-mysql-crud

Spring Boot + Vue.js example | Spring Data JPA + REST + MySQL CRUD

In this tutorial, we show you Vue.js Http Client & Spring Boot Server example that uses Spring JPA to do CRUD with MySQL and Vue.js as a front-end technology to make request and receive response.

Related Posts:

Technologies

– Java 1.8
– Maven 3.3.9
– Spring Tool Suite – Version 3.8.4.RELEASE
– Spring Boot: 2.0.5.RELEASE

 • Vue 2.5.17
 • Vue Router 3
 • Axios 0.18.0

  Overview

  This is full-stack Architecture:

spring-boot-vue-example-spring-data-jpa-rest-api-mysql-architecture

Demo

1. Spring Boot Server

spring-boot-vue-example-spring-data-jpa-rest-api-mysql-architecture-server

2. Vue.js Client

spring-boot-vue-example-spring-data-jpa-rest-api-mysql-client

Practice

1. Spring Boot Server

spring-boot-vue-example-spring-data-jpa-rest-api-mysql-project-structure-server

 • Customer class corresponds to entity and table customer.
 • CustomerRepository is an interface extends CrudRepository, will be autowired in CustomerController for implementing repository methods and custom finder methods.
 • CustomerController is a REST Controller which has request mapping methods for RESTful requests such as: getAllCustomers, postCustomer, deleteCustomer, findByAge, updateCustomer.
 • Configuration for Spring Datasource and Spring JPA properties in application.properties
 • Dependencies for Spring Boot and MySQL in pom.xml

More at: https://grokonez.com/frontend/vue-js/spring-boot-vue-js-example-spring-data-jpa-rest-mysql-crud

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

451 bài viết.
79 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
10 1
_Có mấy chia sẻ nhỏ, mình muốn đưa ra để mọi người cùng thảo luận góp ý. Thread này không tập trung vào Technical nữa mà discuss về Coding Style & ...
Hùng Phong viết hơn 2 năm trước
10 1
Male avatar
3 0
(Ảnh) Gridsome là một framework phát triển trang web hiện đại để tạo các trang web tốc độ nhanh và an toàn. Các trang HTML tĩnh được tạo ra để tạo...
Vue.vn viết hơn 1 năm trước
3 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
451 bài viết.
79 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!