Spring Boot – CORS Support using XML Config
springboot
164
CORS
3
Male avatar

loveprogramming viết ngày 21/04/2021

https://grokonez.com/spring-framework/spring-boot/spring-boot-cors-support-using-xml-config

Spring Boot – CORS Support using XML Config

In previous post, we have created a REST Service with Global CORS Configuration using Java Config. This tutorial will introduce way to define global CORS configuration out of our Controller with XML Config in Spring Boot example.

Related Articles:

I. Global CORS Configuration using XML Config

Spring provides a way that uses XML Config applying for all REST Service Controllers in our project:

<mvc:cors>
  <mvc:mapping path="/customers"
    allowed-origins="http://localhost:8484, http://localhost:9000"
    allowed-methods="POST, GET, PUT, DELETE"
    allowed-headers="Content-Type"
    exposed-headers="header-1, header-2"
    allow-credentials="false"
    max-age="6000" />
</mvc:cors>
 • allowedOrigins: specifies the URI that can be accessed by resource. "*" means that all origins are allowed. If undefined, all origins are allowed.

 • allowCredentials: defines the value for Access-Control-Allow-Credentials response header. If value is true, response to the request can be exposed to the page. The credentials are cookies, authorization headers or TLS client certificates. The default value is true.

 • maxAge: defines maximum age (in seconds) for cache to be alive for a pre-flight request. By default, its value is 1800 seconds.

 • allowedMethods: specifies methods (GET, POST,...) to allow when accessing the resource. If we don't use this attribute, it takes the value of @RequestMapping method by default. If we specify methods, default method will be overridden.

 • allowedHeaders: defines the values for Access-Control-Allow-Headers response header. We don't need to list headers if it is one of Cache-Control, Content-Language, Expires, Last-Modified, or Pragma. By default all requested headers are allowed.

 • exposedHeaders: values for Access-Control-Expose-Headers response header. Server uses it to tell the browser about its whitelist headers. By default, an empty exposed header list is used.

  II. Practice

  1. Technology

 • Java 1.8

 • Maven 3.3.9

 • Spring Tool Suite – Version 3.8.4.RELEASE

 • Spring Boot: 1.5.4.RELEASE

  2. Project Overview

  spring-cors-xmlconfig-structure

https://grokonez.com/spring-framework/spring-boot/spring-boot-cors-support-using-xml-config

Spring Boot – CORS Support using XML Config

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
54 0
Trong quá trình đi làm, nhất là nếu làm frontend thì chắc chắn sẽ có một lúc nào đó các bạn bị Chrome (trình duyệt nói chung) chửi vô mặt những thứ...
Hoàng Nguyễn viết gần 3 năm trước
54 0
White
62 14
Câu chuyện về Alizalo và 40 tên cướp. Ngày xửa ngày xưa ở một vùng quê nọ có một thị trấn nhỏ tên là Zola. Nơi ấy là một vùng quê yên bình, thơ mộ...
Minh Monmen viết 2 năm trước
62 14
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!