Sơ lược mysql innodb internal và cách mysql innodb thực hiện crash recovery

Mysql innodb internal là một chủ đề khá sâu. Bản thân tôi cũng chưa bao quát hết. Bài viết này chỉ cung cấp một cái nhìn sơ lược.

Để các bạn không cảm thấy bài viết quá dài dòng, tôi sẽ tóm tắt qua những gì sẽ viết. Từ một hình vẽ về kiến trúc hoạt động của mysql innodb tôi sẽ đi vào phân tích nhiệm vụ chức năng của những khối chính trong hình vẽ, quá trình hoạt động của innodb và sau đó là quá trình mysql thực hiện crash recovery.

Sơ lược mysql innodb internal

Hình vẽ dưới là kiến trúc mysql innodb

alt text

Nguồn của hình vẽ nằm tại:
https://www.percona.com/blog/2010/04/26/xtradb-innodb-internals-in-drawing/

KIến trúc gồm hai phần nằm ở cả memory và disk. Mọi thay đổi về dữ liệu đều được thực hiện trên buffer pool trước - Đây là một thành phần của innodb nằm trên memory. Data nằm trong buffer pool ở dạng các page. Mỗi page có kích cỡ chừng 16KB. Một page có hai trạng thái: Dirty page hoặc clean page.

  • Dirty page: Là những page có data trong đó thay đổi và chưa được flush xuống disk
  • Clean page: Là những page không có data thay đổi hoặc có data thay đổi những vừa được flush xuống disk.

Hành động flush dirty page trong memory xuống disk cũng khá phức tạp. Mysql innodb sử dụng nhiều thành phần khác nhau để đảm bảo data có thể được bảo toàn và phục hồi khi có các sự cố nghiêm trọng như sụt nguồn hay kernel OS có vấn đề gì đó...Mỗi lần flush, innodb flush toàn bộ page 16KB thay vì chỉ flush những thay đổi trên page. Mục đích của mysql innodb là đẩy data từ memory xuống data files (ibd files hoặc ibdata1 tùy vào cấu hình mysql có sử dụng innodb_file_per_table hay không). Các thành phần khác: redo log, undo log, doublewrite buffer chỉ hỗ trợ, nâng cao tính an toàn cho quá trình này.

Để đảm bảo replay được các data nằm trong memory nhưng chưa được flush xuống disk. Innodb sử dụng các redo log (số lượng cũng như kích cỡ của từng redo log có thể được cấu hình). Mặc định innodb sử dụng hai redo log: ib_logfile0 và ib_logfile1. Data được flush đồng thời vào cả hai redo log để tăng tốc.

Để đảm bảo rollback được các transaction chưa kịp commit hoặc có explicit rollback, innodb sử dụng undo log nằm trong system table space ibdata1.

Để đảm bảo loại bỏ các half written pagem innodb sử dụng thêm một doublewrite buffer nằm trong system table space ibdata1

Quá trình hoạt động như sau:
Như hình vẽ, các bạn có thể thấy, từ khu vực memory, có bốn luồng data đẩy xuống khu vực disk. Chúng ta đi vào ba luồng đẩy data xuống redo log, doublewrite buffer và data files.

Innodb sẽ đẩy data xuống redo log nằm trên disk qua một log buffer nằm trên memory. Data ghi xuống redo log thì theo kiểu sequence còn data ghi xuống data files (ibd hoặc ibdata1) thì theo kiểu random do vậy, quá trình ghi data xuống redo log của innodb thường nhanh hơn nhiều. Innodb sẽ cố gắng ghi lại các thay đổi càng nhanh càng tốt xuống redo log còn với data files (ibd hoặc ibdata1) nó sẽ flush định kỳ. Để giảm dung lượng của redo log, bản thân redo log chỉ lưu các thay đổi trong page memory mà không phải toàn bộ page.

Khi flush page memory vào data files, innodb rất có thể gặp phải tình huống half written page. Một page memory có kích cỡ chừng 16KB trong khi đó một block data, đơn vị mang dữ liệu trên disk lại có kích cỡ nhỏ hơn nhiều chỉ là 4KB (Có thể xem block size qua output của lệnh dumpe2fs) nên OS sẽ cần phải fragment data. Trong quá trinhg fragment đó có thể vì nhiều lý do mà toàn bộ các fragment không được flush xuống disk nên data không còn toàn vẹn. Một tình huống khác là các lỗi vê hardware hay nguồn điện có thể làm cho innodb không kịp flush hết 16KB. Kết quả là sẽ có những half written page xuất hiện trong data files. Để giải quyết vấn đề này, innodb sử dụng thêm một doublewrite buffer. ( Tại sao redo log không giúp được gì trong tình huống này ? Vì redo log chỉ chứa các thay đổi trong page chứ không phải toàn bộ page memory ). Như tên gọi, innodb sẽ flush toàn bộ page memory vào doublewrite buffer trước, sau đó nó gọi system call fsync (data chỉ được flush xuống disk sau khi fsync call thành công). Tiếp đó, cũng page memory đó, innodb lại flush vào data files (ibd hoặc ibdata1), sau đó nó gọi system call fsync. Như vậy là cùng một data được flush hai lần. Sự dư thừa này có tác động gì lên performance không ? Thực sự thì không nhiều lắm. Mặc định, innodb vẫn sử dụng doublewrite buffer. Một fsync call không được gọi để flush cho từng page memory một mà thường là cho nhiều page memory nên sẽ không tạo ra quá nhiều hoạt động IO. Nhưng dữ liệu phải được flush vào doublewrite buffer trước khi đi xuống data files nên cũng có hạn chế nhất định. Tình huống khi mà doublewrite buffer đầy thì các page memory sẽ không thể flush được ngay xuống data files mà phải chờ.

Một số thông tin khác:

  • redo log, undo log, doublewrite buffer đều được flush theo kiểu sequence. Kiểu đẩy data tuần tự này rất thích hợp với các thiết bị lưu trữ như HDD. Một số chuyên gia khuyến cáo nên đặt redo log, undo log, doublewrite buffer trên HDD.

  • data files (ibd, ibdata1) lại được flush theo kiểu random. Kiểu đẩy data này lại thích hợp với các thiết bị lưu trữ như SSD. Một số chuyên gia khuyến cáo nên đặt data files trên SSD

Thực sự tôi chưa thực hiện các test case này và tôi cũng chưa có điều kiện ứng dụng các điều chỉnh vào thực tế. Các bạn có thể coi các thông tin về vị trí lưu log, data files trên HDD, SDD là một tham khảo.

  • Để tăng hiệu năng của quá trình flush data, innodb có sử dụng cấu hình innodb_flush_method=O_DIRECT cho phép data được flush xuyên thẳng đến buffer của device luôn mà không cần đi qua buffer của kernel.

  • Thời điểm innodb flush data từ log buffer xuống redo log được điều khiển bởi option innodb_flush_log_at_trx_commit. Mặc định giá trị này là 1. Đây là giá trị an toàn nhất. Bất cứ lúc nào có một transaction, log buffer được write xuống redo log và sau đó redo log flush liền xuống disk. Giá trị bằng 0 thì log buffer được write xuống redo log xấp xỉ sau mỗi giây và sau đó redo log liền được flush xuống disk. Khoảng thời gian mỗi giây không được đảm bảo vì CPU phải schedule để thực hiện nhiều tiến trình khác trong hệ thống chứ không hoàn toàn dành riêng cho mỗi mysqld. Giá trì bằng 2 thì log buffer được write xuống redo log khi có transaction, sau đó redo log được flush xuống disk sau mỗi giây (khoảng thời gian này không được đảm bảo cũng vì CPU scheduler).

Mysql innodb thực hiện crash recovery như thế nào ?

Sau một sự cố nghiêm trọng chẳng hạn như sụt nguồn, mysqld khi startup trở lại sẽ cần thực hiện quá trình gọi là crash recovery. Ban đầu mysqld sẽ đọc redo log để replay các transaction chưa kịp flush vào data files. Trong các transaction đó có những transaction chưa kịp commit hoặc kết thúc bởi một explicit rollback. Mysqld sẽ tiếp tụic đọc undo log để rollback các transaction đó. Cuối cùng mysqld cần phải loại bỏ các half written page khỏi data files. Nó sẽ thực hiện kiểm tra trong data files. Nếu nó thấy half written page, nó sẽ thay thế bằng full page có trong doublewrite buffer. Tất nhiên, bản thân trong doublewrite buffer cũng có thể có half written page, innodb sẽ discard các page này trong doublewrite buffer vì nó không thể tìm được nguồn thay thế.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

manhdung

44 bài viết.
340 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
100 13
Giới thiệu RabbitMQ là một message broker ( messageoriented middleware) sử dụng giao thức AMQP Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức ph...
manhdung viết hơn 6 năm trước
100 13
White
54 4
Giả định bạn tiếp nhận một server mới toanh, bạn cần tìm một số thông tin về nó như loại CPU, loại main, loại memory, memory dùng của hãng nào... c...
manhdung viết 5 năm trước
54 4
White
52 14
Trong phần 1, tôi đã giới thiệu về sơ lược rabbitmq, vai trò của rabbitmq trong hệ thống phân tán và hướng dẫn cài đặt. Trong phần này, tôi sẽ trìn...
manhdung viết hơn 6 năm trước
52 14
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 7 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
44 bài viết.
340 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!