[Shellscript] Đổi tên nhiều file cùng lúc
White

Tan Duong viết ngày 05/11/2016

Đôi khi mình cần đổi tên nhiều file cùng lúc:
Ví dụ đổi tên tất cả các file *.css sang *.scss.

Liệt kê những file cần đổi tên:

ls **/*.css

Mình sẽ cần rename utility. rename có sẵn trên ubuntu. Nếu bạn đang dùng Mac, cài rename:

brew install rename

Thử đồ:

rename 's/.css/.scss/'  **/*.css -vn

Lệnh trên ko làm gì cả. Chỉ liệt kê kết quả sẽ rename thôi. Tham số 's/.css/.scss/' có nghĩa là tìm chữ .css và thay bằng chữ .scss. Lưu ý: đây là bash regex.

Làm thật:

rename 's/.css/.scss/'  **/*.css -v

Tham khảo: http://stackoverflow.com/questions/24102974/mac-os-x-terminal-batch-rename.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tan Duong

2 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 0
A friend of mine liked a programing problem on Facebook. The header say something like: 90% of silicon valley engineers take more than 20 minutes t...
Tan Duong viết hơn 4 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!