Shell linux
TIL
782
White

yourvnv viết ngày 19/01/2019

Shell linux

Mình mới bắt đầu học lập trình web, mỗi khi cần sử dụng thư viện gì là copy trực tiếp từ CDN để test trước. Sau một hồi thấy êm xuôi rồi thì mới download nó về máy. Mới đầu mình copy link và sử dụng wget để tải về, tuy nhiên thấy không tiện lắm. Google một hồi thì mình cũng có một đoạn script khá cool :p

File html ban đầu của mình có dạng thế này. Giờ mình muốn down các file .js vào thư mục con là static/js/**.js

<html>
  <head>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/d3/4.3.0/d3.min.js"></script>
    <!-- muốn thay nó bằng dạng thế này -->
    <script src="static/js/d3.min.js"></script>

    <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://ajax.cdnjs.com/ajax/libs/underscore.js/1.1.4/underscore-min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://ajax.cdnjs.com/ajax/libs/backbone.js/0.3.3/backbone-min.js"></script>
    <!-- Bootstrap CSS-->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/custom.css">

  </head>

  <body>

    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.slim.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>

Ý tưởng ban đầu là sử dụng grep và regular expression để tìm ra các chuỗi có chứa https và kết thúc bằng .js

mkdir -p static/js
cd static/js
cat ../../index.html | grep "https.*\.js"

alt text

grep có một option là -o giúp mình có thể lấy được đoạn text khớp với cái pattern (phần màu đỏ):

cat ../../index.html | grep -o "https.*\.js"

alt text

Giờ công việc đã trở nên đơn giản, chỉ cần sử dụng wget để lấy về.

cat ../../index.html | grep -o "https.*\.js" | xargs wget

DONE!
yourvnv 19-01-2019

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

yourvnv

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!