Setup Postgresql trên macOS
TIL
770
Postgresql
12
White

Cuong Pham viết ngày 16/01/2018

Setup Postgresql trên macOS

Mọi thao tác cơ bản đều là làm việc trên Terminal, sau đó thì xài GUI nào thì xài. Mình cũng chả có kinh nghiệm gì về Postgresql và chỉ vừa mới nghiên cứu, vậy nên quá trình cài đặt mình sẽ suy ra từ những bước setup Mongodb mà mình hay thuận tay làm trên máy cá nhân của mình.

Update: GUI ngon dùng TablePlus

Download

Tải về bằng Homebrew: brew install postgresql

Setup

Khởi tạo config mặc định, superusername, password và data directory dùng lệnh: initdb --pgdata=your/data/path --username=your_super_user_name -W. Trong quá trình cài đặt sẽ có bước nhập password và retype password, đó là tác dụng của option -W dù là init hay connect sau này. Sau khi cài đặt thành công sẽ có database mặc định tên là postgres.

Start/Stop

Vì mình muốn bật tắt theo ý thích mỗi khi cần thiết nên không cho chạy ngầm hay auto start khi khởi động máy nên là...DIY. Dùng lệnh postgres:

  • Start: postgres -D /your/data/path hoặc pg_ctl -D /your/data/path start kèm các option khác, chạy ở dạng service
  • Stop: Ctrl + C đối với cách 1 hoặc pg_ctl -D /your/data/path stop đối với cách 2

Connect

Dùng lệnh psql và các option như sau:
psql -U your_super_user_name -W -d database_name

Do bước ở trên chưa tạo db gì nên hãy connect với database_name mặc định tên là postgres.

Alright~
Vậy là đã cài đặt xong cơ bản Postgresql lên local và connect được rồi. Tạo database mới và user mới với các quyền cơ bản sau đó là có thể sử dụng với code được rồi. Tạo schema cũng làm với code luôn đỡ phải gõ lệnh.
Nếu muốn setup kĩ hơn thì vào your/data/path kiếm file postgresql.conf để thêm nhiều options khác.

**Thông tin về User và Role: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-roles-and-manage-grant-permissions-in-postgresql-on-a-vps--2

tuancuong92 22-05-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Cuong Pham

11 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
9 1
Về cơ bản có 2 cách sử dụng Resolve/Reject trong Promise của Javascript: Sử dụng hàm static của class Promise: return Promise.reject() & return P...
Cuong Pham viết hơn 3 năm trước
9 1
White
5 1
Xử lý đồng bộ một mảng bằng Promise thay cho async.eachSeries Tựa Đang muốn chạy một hàm trong đó xử lý đồng bộ từng phần tử trong một mảng, do g...
Cuong Pham viết 4 năm trước
5 1
White
5 0
Generate Swagger API File to HTML Site Slate rất hay nhưng muốn gen từ Swagger API thì rất là lằng nhằng và tool convert có vẻ như tác giả không s...
Cuong Pham viết hơn 3 năm trước
5 0
Bài viết liên quan
White
25 0
(Ảnh) Slow query là gì? Khi các câu query chậm hơn một thời gian nhất định tùy theo bạn định nghĩa, ví dụ chậm hơn 50ms, thì các câu query đó đư...
Triet Pham viết hơn 3 năm trước
25 0
White
4 4
Sáng đọc tin trên HackerNews thấy có một tin khá thú vị nên copy về đây Nội dung thay đổi mới nhất được tóm tắt ở (Link). Cụ thể, các commiters c...
cpplover viết hơn 5 năm trước
4 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
11 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!