Setting up Markdown Editor in Sublime Text 3
Sublime Text
4
Markdown
7
White

Nguyễn Đức Hải viết ngày 06/05/2016

Công cụ cần có:

 • Sublime Text 3
 • Plugin Markdown Editing, Markdown Preview

Thực hiện

Bước 1: Cài đặt Package Control

 • Cài đặt ST3, download tại đây
 • Mở ST3, nhấn tổ hợp phím Ctr+` và nhập code sau:
import urllib.request,os,hashlib; h = '2915d1851351e5ee549c20394736b442' + '8bc59f460fa1548d1514676163dafc88'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)
 • Khởi động lại ST3

Bước 2: Cài đặt Plugins

 • Vào Preferences > Package Control > Install Package > Nhập Markdown Editing
 • Tương tự nhưng nhập Markdown Preview
 • Chờ cài đặt xong, khởi động lại ST3

Bước 3: Cài đặt phím tắt

 • Thiết lập phím tắt để sử dụng Markdown Preview: Vào Preferences > Key Bindings - User nhập (Bạn có thể sử lại alt+m thành phím tắt mà bạn muốn) sau đó lưu lại:
[
  { "keys": ["alt+m"], "command": "markdown_preview", "args": {"target": "browser", "parser":"markdown"} }
]
 • Khởi động lại ST3

Bước 4: Kiểm tra thử

 • Test xem như thế nào, tạo file *.md, nhập thử đoạn markdown:
### Credits / Thanks
* Alexis Metaireau / Pelican
* Digital Surgeons / Gumby Framework
* Twitter Bootstrap
* traeblain for his [makefile](https://gist.github.com/traeblain/4252511) gist for building Pelican on Windows
 • Nhấn tổ hợp phím alt+m (mặc định) hoặc tổ hợp phím mà bạn đã cài đặt để xem trước trên trình duyệt.
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Đức Hải

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
5 3
Giới thiệu (Link) là website của VTV. Với chức năng là xem tv trực tuyến ngoài ra còn cung cấp cho bạn các chương trình truyền hình đã phát sóng đ...
Nguyễn Đức Hải viết hơn 4 năm trước
5 3
White
2 4
Giới thiệu Pelican là một "static site generator" , được viết bằng Python. Cũng giống như Jeklly hay Ghost, Pelican cho phép bạn tạo các bài viết ...
Nguyễn Đức Hải viết hơn 5 năm trước
2 4
Bài viết liên quan
White
2 5
Thường xuyên làm việc với các mã màu (CSS), trí nhớ không tốt và cũng như nhìn vào đám chữ chằng chịch chịch xxx hơn 8h mỗi ngày. Khiến cho bạn cũn...
tuds viết hơn 4 năm trước
2 5
White
7 0
Viết code chạy một cách trơn tru ngay lần đầu tiên là một việc rất khó, thậm chí là bất khả thi. Do đó debug là một kỹ năng vô cùng quan trọng đối ...
Nguyễn Huy Hoàng viết gần 4 năm trước
7 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!