Session Nginx - hiện tượng C10k
White

Cường Nguyễn viết ngày 14/09/2019

Nginx một web services khá mạnh cho hiện tượng C10k . Có rất nhiều cấu hình của nó mà mình đã xem qua . Đa phần sysadmin không tìm hiểu kỹ về nó , đưa ra những tham số rất nguy hiểm cho hệ thống . Và vấn đề giải quyết các session như thế nào luôn làm các sysadmin lúng túng ,đôi khi phó mặc cho Dev phía dưới giải quyết vẫn đề này .

Trước khi đi vào chi tiết cách giải quyết vấn đề này , đảo qua một chút về các thuật toán liên quan tới cân bằng tài của Nginx .

round-robin —Khi Client gửi kết nối tới server , Nginx sẽ tuần tự gửi gói tin tới những backend phía sau .
least-connected — request tiếp theo của client sẽ đc gán tới backend có ít kết nối nhất .
ip-hash — Đây là một “hash-funcsion” (chức năng băm ) . Được sử dụng để xác định máy chủ phục vụ dựa trên địa chỉ client .
Mặc định của Nginx sử dụng thuật toán round-robin với cấu hình :

http {
  upstream myapp1 {
    server srv1.example.com;
    server srv2.example.com;
    server srv3.example.com;
  }

  server {
    listen 80;

    location / {
      proxy_pass http://myapp1;
    }
  }
}

Khi muốn sử dụng thuật toán least-connected chỉ cần khai báo

upstream myapp1 {
    least_conn;
    server srv1.example.com;
    server srv2.example.com;
    server srv3.example.com;
  }  

Với 2 thuật toán này Nginx hoàn toàn không giữ đc các session giữa client và server backend , điều này phụ thuộc vào phía ứng dụng keep các phiên làm việc tới client có thể dự trên memcache hoặc redit

Thuật toán ip_hash hay còn gọi là ” Session persistence ” hay “Session Sticky ” (duy trì phiên ) sẽ giúp việc giữ các kết nối từ 1 client tới 1 backend trong upstream nhất định .

Với ip-hash, địa chỉ IP của client sẽ được sử dụng như một hashing key để xác định máy chủ dịch vụ . Phương pháp này đảm bảo rằng ,những request từ một IP sẽ được 1 máy chủ phục vụ .

upstream myapp1 {
  ip_hash;
  server srv1.example.com;
  server srv2.example.com;
  server srv3.example.com;
}

Nhưng Session persistence có tới 3 phương pháp để lưu trữ các session

1 - Session Persistence Method: Cookie Insertion

upstream backend {
  server webserver1;
  server webserver2;

  sticky cookie srv_id expires=1h domain=.example.com path=/;
}

2 - Session Persistence Method: Learn

upstream backend {
  server webserver1;
  server webserver2;

  sticky learn create=$upstream_cookie_sessionid
    lookup=$cookie_sessionid
    zone=client_sessions:1m
    timeout=1h;
}

3 - Session Persistence Method: Sticky Routes

upstream backend {
  server webserver1 route=a;
  server webserver2 route=b;

  #$var1 and $var2 are run-time variables, calculated for each request
  sticky route $var1 $var2;
}

Nguồn : https://techzones.me/2019/09/14/session-nginx/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Cường Nguyễn

21 bài viết.
67 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
10 4
Đây là chủ đề mình thích nhất, mỗi tuần mình dành ra 12h rãnh để viết 1 Dockerfile mình thích, sẵn để sau này có mà dùng không phải viết lại hiện ...
Cường Nguyễn viết 1 năm trước
10 4
White
5 0
Chào mừng bạn đến với Ngày 1 trong 100 ngày của DevOps, tôi muốn bắt đầu hành trình này với một trong những khái niệm quan trọng nhất trong Giám sá...
Cường Nguyễn viết hơn 1 năm trước
5 0
White
4 2
Vấn đề bảo mật thông tin không chỉ đơn thuần là việc chống lại các cuộc tấn công từ hacker, ngăn chặn malware để đảm bảo thông tin không bị phá hủy...
Cường Nguyễn viết hơn 2 năm trước
4 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
21 bài viết.
67 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!