[Series] Spring Core - Keep It Simple (P8): Kiểm tra thông tin của bean
Java
158
spring
66
spring core
49
White

Nguyễn Tuấn Anh viết ngày 11/04/2019

1. BeanDefinition

Trong thực tế, đôi khi chúng ta muốn có được thông tin của bean. Lúc này, chúng ta có thể sử dụng các phương thức của lớp org.springframework.beans.factory.config.BeanDefinition.

Để khởi tạo BeanDefinition, chúng ta có thể làm như sau:

@Autowired
private ConfigurableApplicationContext ctx;

BeanDefinition definition = ctx.getBeanFactory().getBeanDefinition("beanName");

Trong đó:

  • ConfigurableApplicationContext là interface kế thừa ApplicationContext. Các implementation hay gặp của ConfigurableApplicationContextClassPathXmlApplicationContextAnnotationConfigApplicationContext.

2. Bean class

Class clazz = definition.getClass();
String fullQualifiedClassName = definition.getBeanClassName();

3. Bean scope

String scope = definition.getScope();
boolean isSingleton = definition.isSingleton();
boolean isPrototype = definition.isPrototype();

4. Lazy initialization

boolean isLazyInit = definition.isLazyInit();

5. Bean lifecycle callbacks

String initMethodName = definition.getInitMethodName();
String destroyMethodName = definition.getDestroyMethodName();
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Tuấn Anh

28 bài viết.
227 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
49 41
MyContact là một ứng dụng mà mình thường viết mỗi khi học một ngôn ngữ hay công nghệ mới. MyContact chỉ là một ứng dụng CRUD đơn giản, cho phép ngư...
Nguyễn Tuấn Anh viết gần 3 năm trước
49 41
White
27 14
Hướng dẫn lập trình Spring Security Trong bài viết lần này, mình sẽ giúp các bạn bước đầu tìm hiểu (Link) thông qua xây dựng các chức năng: Đăng ...
Nguyễn Tuấn Anh viết gần 3 năm trước
27 14
White
17 1
Giới thiệu Spring Framework Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một trong những Java EE framework rất nổi bật và phổ biến hiện n...
Nguyễn Tuấn Anh viết gần 3 năm trước
17 1
Bài viết liên quan
White
0 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 4 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
28 bài viết.
227 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!