[Series] Spring Core - Keep It Simple (P8): Kiểm tra thông tin của bean
Java
178
spring
69
spring core
49
White

Nguyễn Tuấn Anh viết ngày 11/04/2019

1. BeanDefinition

Trong thực tế, đôi khi chúng ta muốn có được thông tin của bean. Lúc này, chúng ta có thể sử dụng các phương thức của lớp org.springframework.beans.factory.config.BeanDefinition.

Để khởi tạo BeanDefinition, chúng ta có thể làm như sau:

@Autowired
private ConfigurableApplicationContext ctx;

BeanDefinition definition = ctx.getBeanFactory().getBeanDefinition("beanName");

Trong đó:

  • ConfigurableApplicationContext là interface kế thừa ApplicationContext. Các implementation hay gặp của ConfigurableApplicationContextClassPathXmlApplicationContextAnnotationConfigApplicationContext.

2. Bean class

Class clazz = definition.getClass();
String fullQualifiedClassName = definition.getBeanClassName();

3. Bean scope

String scope = definition.getScope();
boolean isSingleton = definition.isSingleton();
boolean isPrototype = definition.isPrototype();

4. Lazy initialization

boolean isLazyInit = definition.isLazyInit();

5. Bean lifecycle callbacks

String initMethodName = definition.getInitMethodName();
String destroyMethodName = definition.getDestroyMethodName();
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Tuấn Anh

30 bài viết.
268 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
60 42
MyContact là một ứng dụng mà mình thường viết mỗi khi học một ngôn ngữ hay công nghệ mới. MyContact chỉ là một ứng dụng CRUD đơn giản, cho phép ngư...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 4 năm trước
60 42
White
43 16
Hướng dẫn lập trình Spring Security Trong bài viết lần này, mình sẽ giúp các bạn bước đầu tìm hiểu (Link) thông qua xây dựng các chức năng: Đăng ...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 4 năm trước
43 16
White
23 0
Trước đây khi mới học Spring, mình thường nhảy thẳng lên tìm hiểu các project như Spring MVC hay Spring Boot để viết ứng dụng, thỉnh thoảng mới ngó...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 2 năm trước
23 0
Bài viết liên quan
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
268 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!