[Series] Spring Core - Keep It Simple (P7): Tìm hiểu thêm về khởi tạo bean
Java
207
spring
75
spring core
49
White

Nguyễn Tuấn Anh viết ngày 15/04/2019

1. @Lazy

Như chúng ta đã biết, các singleton bean sẽ được khởi tạo tại thời điểm startup của ứng dụng Spring. Cơ chế khởi tạo này được gọi với cái tên quen thuộc là eager. Đối lập với eager là lazy. Trong một số trường hợp, chúng ta chỉ muốn khởi tạo singleton bean khi có request đầu tiên mà thôi (các bạn tránh nhầm lẫn với prototype bean).

Lúc này, chúng ta sẽ cần sử dụng đến annotation org.springframework.context.annotation.Lazy. @Lazy được khai báo cùng @Bean.

FooService.java

public class FooService {

  @PostConstruct
  public void init() {
    System.out.println("fooService was initialized");
  }

  @Override
  public void doStuff() {
    System.out.println("This is fooService bean");
  }

  @PreDestroy
  public void destroy() {
    System.out.println("fooService was destroyed");
  }

}

AppConfig.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.Lazy;

@Configuration
public class AppConfig {

  @Bean
  @Lazy
  public FooService fooService() {
    return new FooService();
  }

}

Main.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    AnnotationConfigApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
    FooService fooService = ctx.getBean(FooService.class);
    fooService.doStuff();
    FooService fooService2 = ctx.getBean(FooService.class);
    fooService2.doStuff();
    ctx.close();
  }

}

Kết quả:

fooService was initialized
This is foo bean
This is foo bean
fooService was destroyed

Chú ý: Nếu các bạn muốn tất cả các bean trong class @Configuration đều lazy initialization thì @Lazy sẽ được khai báo cùng @Configuration.


2. @DependsOn

Annotation org.springframework.context.annotation.DependsOn giúp chúng ta kiểm soát thứ tự khởi tạo bean.

Giả sử chúng ta có 3 bean là: fooService, barServicebazService. Bean fooService chỉ được khởi tạo sau khi 2 bean barServicebazService đã khởi tạo.

FooService.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import javax.annotation.PostConstruct;

public class FooService {

  @PostConstruct
  public void init() {
    System.out.println("fooService was initialized");
  }

}

BarService.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import javax.annotation.PostConstruct;

public class BarService {

  @PostConstruct
  public void init() {
    System.out.println("barService was initialized");
  }

}

BazService.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import javax.annotation.PostConstruct;

public class BazService {

  @PostConstruct
  public void init() {
    System.out.println("bazService was initialized");
  }

}

AppConfig.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.DependsOn;

@Configuration
public class AppConfig {

  @Bean
  @DependsOn({"barService", "bazService"})
  public FooService fooService() {
    return new FooService();
  }

  @Bean
  public BarService barService() {
    return new BarService();
  }

  @Bean
  public BazService bazService() {
    return new BazService();
  }

}

Main.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    AnnotationConfigApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
    ctx.close();
  }

}

Kết quả:

barService was initialized
bazService was initialized
fooService was initialized
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Tuấn Anh

30 bài viết.
271 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
60 42
MyContact là một ứng dụng mà mình thường viết mỗi khi học một ngôn ngữ hay công nghệ mới. MyContact chỉ là một ứng dụng CRUD đơn giản, cho phép ngư...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 4 năm trước
60 42
White
43 16
Hướng dẫn lập trình Spring Security Trong bài viết lần này, mình sẽ giúp các bạn bước đầu tìm hiểu (Link) thông qua xây dựng các chức năng: Đăng ...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 4 năm trước
43 16
White
23 0
Trước đây khi mới học Spring, mình thường nhảy thẳng lên tìm hiểu các project như Spring MVC hay Spring Boot để viết ứng dụng, thỉnh thoảng mới ngó...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 2 năm trước
23 0
Bài viết liên quan
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
271 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!