Scala max thread number
TIL
787
White

Vu Nhat Minh viết ngày 09/05/2016

Scala max thread number

Trong source của Scala có một đoạn

def getInt(name: String, default: String) = (try System.getProperty(name, default) catch {
  case e: SecurityException => default
}) match {
  case s if s.charAt(0) == 'x' => (Runtime.getRuntime.availableProcessors * s.substring(1).toDouble).ceil.toInt
  case other => other.toInt
}

def range(floor: Int, desired: Int, ceiling: Int) = scala.math.min(scala.math.max(floor, desired), ceiling)

val desiredParallelism = range(
  getInt("scala.concurrent.context.minThreads", "1"),
  getInt("scala.concurrent.context.numThreads", "x1"),
  getInt("scala.concurrent.context.maxThreads", "x1"))

Giá trị default, min, max của số lượng thread là 1 x core number. Giả dụ máy chúng ta là 8 core thì default sẽ chỉ có 8 thread. Muốn tăng số này lên thì có thể truyền vào JavaOption với dẫu x ở đầu để nhân với số core

-Dscala.concurrent.context.numThreads=x4 -Dscala.concurrent.context.maxThreads=x4

Khi này số thread được sử dụng sẽ là 8 x 4 = 32.

VuNhatMinh 09-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vu Nhat Minh

56 bài viết.
947 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
144 32
Nếu bạn thường vào trang mua sắm của amazon, chắc sẽ chẳng lạ gì với menu Shop by Department. Tốc độ hiển thị nội dung của menu là tức thì so với d...
Vu Nhat Minh viết 6 năm trước
144 32
White
114 4
Lời người dịch Người dịch là một developer , sau khi tìm đọc được bài viết này bằng bản gốc tiếng Anh đã cảm thấy như được "khai sáng" về khả năng...
Vu Nhat Minh viết 6 năm trước
114 4
White
84 7
Form là thành phần quan trọng nhất khi design flow đăng ký của 1 web hay 1 app, dù là view gồm nhiều bước hay chỉ là một màn hình đơn điệu. Bài này...
Vu Nhat Minh viết hơn 4 năm trước
84 7
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 5 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
56 bài viết.
947 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!