Scala max thread number
TIL
494
White

Vu Nhat Minh viết ngày 09/05/2016

Scala max thread number

Trong source của Scala có một đoạn

def getInt(name: String, default: String) = (try System.getProperty(name, default) catch {
  case e: SecurityException => default
}) match {
  case s if s.charAt(0) == 'x' => (Runtime.getRuntime.availableProcessors * s.substring(1).toDouble).ceil.toInt
  case other => other.toInt
}

def range(floor: Int, desired: Int, ceiling: Int) = scala.math.min(scala.math.max(floor, desired), ceiling)

val desiredParallelism = range(
  getInt("scala.concurrent.context.minThreads", "1"),
  getInt("scala.concurrent.context.numThreads", "x1"),
  getInt("scala.concurrent.context.maxThreads", "x1"))

Giá trị default, min, max của số lượng thread là 1 x core number. Giả dụ máy chúng ta là 8 core thì default sẽ chỉ có 8 thread. Muốn tăng số này lên thì có thể truyền vào JavaOption với dẫu x ở đầu để nhân với số core

-Dscala.concurrent.context.numThreads=x4 -Dscala.concurrent.context.maxThreads=x4

Khi này số thread được sử dụng sẽ là 8 x 4 = 32.

VuNhatMinh 09-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vu Nhat Minh

54 bài viết.
722 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
116 29
Nếu bạn thường vào trang mua sắm của amazon, chắc sẽ chẳng lạ gì với menu Shop by Department. Tốc độ hiển thị nội dung của menu là tức thì so với d...
Vu Nhat Minh viết hơn 2 năm trước
116 29
White
87 4
Lời người dịch Người dịch là một developer , sau khi tìm đọc được bài viết này bằng bản gốc tiếng Anh đã cảm thấy như được "khai sáng" về khả năng...
Vu Nhat Minh viết hơn 2 năm trước
87 4
White
56 5
Đây là phần cuối của một series chuyên về thiết kế UI. Bạn nên đọc (Link) trước khi bắt đầu đọc phần này. Luật số 7: "Ăn trộm" như là một nghệ sỹ...
Vu Nhat Minh viết hơn 2 năm trước
56 5
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
54 bài viết.
722 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!