Scala: Class và Method
Scala
50
White

Vu Nhat Minh viết ngày 10/04/2016

Đây là bài đầu tiên tiếp theo phần mở đầu đã giới thiệu về ngôn ngữ Scala.

Class

Mình sẽ mặc định là bạn hiểu class là gì, và class trong Java như thế nào rồi nhé.

Ngoài sự khác nhau về cú pháp ra thì về cơ bản class trong Scala không khác gì một class trong Java. Khi khai báo class trong Scala thì bạn có thể viết tất cả parameter của constructor vào câu khai báo và bên trong thì không cần viết lại constructor nữa.

// Inside constructor parameters
class Saiyan(n: String, a: Int) {
 val name = n;
 val age = a
}

// Direct constructor parameters
class Saiyan(val name: String, val age: Int)

Ở cách thứ 2 thì từ khóa val hay var cho phép định nghĩa luôn parameter trong câu khai báo.

Class trong Scala có một điểm cần chú ý. Với mỗi class về cơ bản chỉ được có một constructor duy nhất, Mặc dù về mặt cú pháp bạn vẫn có thể định nghĩa nhiều constructor nhưng thực tế sử dụng thì chỉ trong những trường hợp rất đặc biệt. Thêm nữa, constructor đầu tiên có một ý nghĩa đặc biệt hơn các constructor khác (nếu được định nghĩa) và được gọi là primary constructor.

Parameter được định nghĩa với từ khóa val hoặc var như cách 2 là công khai với phạm vi ngoài class, và tất nhiên cả với các method bên trong class nữa.

class Saiyan(val name: String, val age: Int) {
 def +(p: Saiyan): Saiyan = {
  new Saiyan(name + p.name, age + p.age)
 }
}
val goku = new Saiyan("Goku", 100)
val vegeta = new Saiyan("Vegeta",100)
val vegeto = goku + vegeta
vegeto.name
// res0: String = GokuVegeta
vegeto.age
// res1: Int = 200

Nếu bạn muốn thử hãy cài Scala vào máy, bật scala interpreter lên và paste đoạn code trên vào nhé.

Method

Ở bên trên bạn đã thấy một method được định nghĩa trong class Person, tên là +. Method trong Scala có thể định nghĩa trực tiếp bằng dấu = và không thông qua ký tự đóng mở ngoặc {} Tuy vậy dùng đóng mở ngoặc vẫn là cách phổ thông hơn.

class Person(val name: String, val age: Int) {
 def +(p: Person): Person = new Person(name + p.name, age + p.age)
}

Trước mỗi method có thể được thêm private, protected, private[this], protected[package_name]

 • private: method chỉ có thể truy cập từ bên trong class.
 • protected: method chỉ có thể truy cập từ bên trong class và các class con kế thừa nó.
 • private[this]: method chỉ có thể truy cập từ bên trong object (cái này sẽ nói sau trong phần object).
 • protected[package_name]: method có thể truy cập từ bên trong package có tên là package_name.
 • Method không có gì ở đầu thì mặc định là public, tức là có thể truy cập ở bất cứ đâu.

Curry method

Method trong Scala có thể có nhiều dãy parameter, mỗi dãy được viết trong ngoặc đơn (). Method kiểu này gọi là curry method, là một kỹ thuật thông dụng trong các ngôn ngữ lập trình hàm và cần thiết cho phần implicit parameter sẽ được trình bày sau. Method union dưới đây là một curry method.

class Fusion {
 def union(left: Saiyan)(right: Saiyan): Saiyan = left + right 
}
var magic = new Fusion()
// magic: Fusion = Fusion@447a020
val vegeto = magic.union(goku)(vegeta)
// magic: Fusion = Fusion@447a020
magic.union(goku) _
// res3: Saiyan => Saiyan = <function1>

Ở dòng cuối cùng, khi chỉ gọi một dãy parameter thì curry method sẽ trả về một function.

Property

Property là một phần không thể thiếu của class. Property có thể là private hoặc protected. Nếu không viết gì đằng trước thì property là public.
Trước property trong class có thể dùng từ khóa val cho trường hợp không thể thay đổi giá trị, và var cho trường hợp có thể thay đổi giá trị.

Kế thừa

Tính chất quan trọng nhất của class là tính kế thừa. Kế thừa trong Java có 2 loại: kế thừa class cha (từ khóa extends) và kế thừa interface (từ khóa implements). Mỗi class chỉ có thể kế thừa duy nhất một class cha duy nhất.
Trong Scala tính kế thừa đã được phát triển thêm. Một class có thể kế thừa nhiều trait khác nhau. Trait sẽ được nói đến trong một phần khác. Ở đây chúng ta sẽ chỉ nói đến kế thừa class thông dụng.

class Saiyan(val strength: Int) {
 def recover(): Unit = {
  println(strength*10)
 }
}
val kakarot = new Saiyan(10)
kakarot.recover() // 100

class SuperSaiyan(strength: Int) extends Saiyan(strength) {
 override def recover(): Unit = {
  println(strength*100)
 }
}

val goku = new SuperSaiyan(10)
goku.recover() // 1000

Nếu trong đoạn code trên mà thiếu override khi viết class SuperSaiyan thì lập tức compiler sẽ báo lỗi, điều này làm giảm thiểu lỗi khai báo lại method xảy ra ngoài ý muốn như ở Java.

Phần tiếp

Phần tiếp theo sẽ là về ObjectCompanion object.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vu Nhat Minh

56 bài viết.
946 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
144 32
Nếu bạn thường vào trang mua sắm của amazon, chắc sẽ chẳng lạ gì với menu Shop by Department. Tốc độ hiển thị nội dung của menu là tức thì so với d...
Vu Nhat Minh viết gần 6 năm trước
144 32
White
114 4
Lời người dịch Người dịch là một developer , sau khi tìm đọc được bài viết này bằng bản gốc tiếng Anh đã cảm thấy như được "khai sáng" về khả năng...
Vu Nhat Minh viết 6 năm trước
114 4
White
83 7
Form là thành phần quan trọng nhất khi design flow đăng ký của 1 web hay 1 app, dù là view gồm nhiều bước hay chỉ là một màn hình đơn điệu. Bài này...
Vu Nhat Minh viết hơn 4 năm trước
83 7
Bài viết liên quan
White
10 0
Kí tự Regex cơ bản Về cơ bản thì các sử lý matching của scala.util.matching.Regex sẽ được "phó thác" (delegate) cho java Regex. Bạn có thể tạo một ...
huydx viết 6 năm trước
10 0
White
7 1
Trong scala kí tự _ được dùng với khá nhiều mục đích .. không liên quan đến nhau. Tạm note lại cái đã khi nào có time sẽ quay lại viết cẩn thận sa...
huydx viết 6 năm trước
7 1
White
1 0
(Bài viết hơi khó hiểu, dành cho bạn nào có hứng thú với type programming trong scala với các thư viện như shapeless chẳng hạn) Thông thường với m...
huydx viết hơn 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
56 bài viết.
946 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!