Save file trùng tên nhau thì gán thêm số thứ tự kèm theo
PHP
74
Male avatar

skul169 viết ngày 28/09/2016

Trong PHP, nếu bạn muốn save file trùng tên nhau thì gán thêm số thứ tự kèm theo, ví dụ như test_1.txt thì hãy tham khảo hướng dẫn sau đây.

Tuy nhiên, khi ghi file [test.txt] nhiều lần, có thể đã tồn tại [test_1.txt], [test_2.txt]…do đó, ta phải đánh số tăng dần.
Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ sử dụng một hàm đệ quy như sau:

$filepath = unique_filename(dirname(__FILE__). '/' . 'test.txt');
file_put_contents($filepath, "sample");
echo $filepath;


function unique_filename($org_path, $num=0){

  if( $num > 0){
    $info = pathinfo($org_path);
    $path = $info['dirname'] . "/" . $info['filename'] . "_" . $num;
    if(isset($info['extension'])) $path .= "." . $info['extension'];
  } else {
    $path = $org_path;
  }

  if(file_exists($path)){
    $num++;
    return unique_filename($org_path, $num);
  } else {
    return $path;
  }
}

Trong ví dụ này, chúng tôi đang cố gắng để lưu một file có tên [test.txt].

Nếu đã tồn tại file có cùng tên gốc của nó, hàm sẽ trả về tên file và số tăng dần kèm theo, chẳng hạn như [test_1.txt], [test_2.txt], [test_3.txt]......

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

skul169

27 bài viết.
5 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
4 0
Khi cần lấy data trong DB trên môi trường test của khách hàng thì bắt buộc phải sử dụng lệnh command line. Thường thì sẽ dùng một trong các patter...
skul169 viết gần 2 năm trước
4 0
Male avatar
4 6
Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache 1.Cài đặt Apache Nếu VPS chưa được cài đặt Apache thì bạn dùng lệnh sau để cài đặt: yum install http...
skul169 viết gần 2 năm trước
4 6
Male avatar
2 1
Trong thực tế rất nhiều trường hợp ta phải xóa 1 tham số trên URL, có rất nhiều cách thực hiện việc này, nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cách bạn ...
skul169 viết hơn 1 năm trước
2 1
Bài viết liên quan
White
2 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết 11 tháng trước
2 2
Male avatar
9 1
Để bắt đầu làm thêm của riêng bạn thì ban đầu bạn phải có một theme trắng ( Blank theme ) để bắt đầu Theme trắng là gồm có các thư mục và file cơ b...
Doan Van Manh viết hơn 2 năm trước
9 1
Male avatar
0 0
Một ngày nào đó, bạn mới dựng source code lên. Bạn luôn hi vọng khi vào site sẽ hiển thị đẹp mắt và yếu tố đẹp mắt ban đầu sẽ là text của site của ...
skul169 viết hơn 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
27 bài viết.
5 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!