SVG và cách dùng thẻ <defs>
TIL
781
@100daysTIL
72
SVG
5
White

Minh-Trung Nguyễn viết ngày 28/04/2018

SVG và cách dùng thẻ

Day 45 TIL

Khi làm việc với SVG và D3.js, thỉnh thoảng ta sẽ gặp từ khóa <defs>. Do bản thân từ "defs" không gợi lên ý nghĩa, nên làm ta thấy có chút khó hiểu. Xin được giải thích về từ này thông qua các ví dụ bên dưới đây. Đại loại, bạn cứ hiểu rằng <defs> giúp ta định nghĩa các phần tử trong SVG như module, khai báo một lần, và tái sử dụng nhiều lần, giúp cho code ngắn gọn, sạch sẽ, và còn nhiều tiện ích nữa. Những bài toán (ví dụ) sẽ đi từ đơn giản đến phức tạp nhằm vừa giải thích defs là gì và tại sao ta cần nó:

 • Bài toán 0: Hãy vẽ 01 ngôi nhà.
 • Bài toán 1: Hãy vẽ 02 ngôi nhà đặt cạnh nhau, có màu khác nhau
 • Bài toán 2: Thay vì 2 ngôi nhà, hãy vẽ vài nhà cùng với vài cặp đôi nam - nữ, nữ nam đan xen nhau.

Ghi chú:


Bài toán/ Ví dụ 0: Hãy vẽ 01 ngôi nhà bằng thẻ <svg>.

Đơn giản! Xong trong vòng 1 nốt nhạc.

alt text

<svg width="280px" height="280px" viewBox="0 0 280 280" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <g id="house" style="fill: lightgreen; stroke: black;">
    <rect x="0" y="41" width="60" height="60" />
    <polyline points="0 41, 30 0, 60 41" />
    <polyline points="30 101, 30 71, 44 71, 44 101" />
  </g>
</svg>

Bài toán/ Ví dụ 1: Hãy vẽ thêm 01 ngôi nhà giống hệt ngôi nhà trên, cho đặt cạnh nhau.

Ủa. Chẳng nhẽ phải lặp lại đoạn code bên trên, nhưng cho nó translate đi theo trục x khoảng 70 px? Thế nếu cần phải vẽ 3, 4 ngôi nhà tương tự thì sao? Số dòng code cứ tăng lên gấp 3, gấp 4?

alt text

<svg width="280px" height="280px" viewBox="0 0 280 280" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <g id="house" style="fill: lightgreen; stroke: black;" transform="translate(100, 0)">
    <rect x="0" y="41" width="60" height="60" />
    <polyline points="0 41, 30 0, 60 41" />
    <polyline points="30 101, 30 71, 44 71, 44 101" />
  </g>
  <g id="house" style="fill: lightgreen; stroke: black;" transform="translate(170, 0)">
      <rect x="0" y="41" width="60" height="60" />
      <polyline points="0 41, 30 0, 60 41" />
      <polyline points="30 101, 30 71, 44 71, 44 101" />
  </g>
</svg>

Đến đây thì ta nảy sinh nhu cầu cần khai báo cái g.#house kia như 1 biến (hoặc module), để gọi nó ở nhiều nơi khác nhau. Với mỗi lần gọi thì có thể chỉnh sửa tí chút cho phù hợp. Với nhiệm vụ này, ta cần:

 • <defs> giúp ta định nghĩa phần tử ("defs" có khả năng là viết tắt của chữ "define"). Lưu ý: tất cả những gì được để bên trong thẻ <defs> đều không được hiển thị trên màn hình cho đến khi ta gọi chúng ra một cách công khai.
 • <use> giúp ta sử dụng phần tử đã được định nghĩa ở các vị trí mình cần:
<svg width="280px" height="120px" viewBox="0 0 280 80" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <defs>
    <g id="house" style="stroke: black;">
      <rect x="0" y="41" width="60" height="60" />
      <polyline points="0 41, 30 0, 60 41" />
      <polyline points="30 101, 30 71, 44 71, 44 101" />
    </g>
  </defs>
  <!-- make use of the defined groups -->
  <use xlink:href="#house" x="0" y="0" style="fill: #cfc;" />
  <use xlink:href="#house" x="70" y="0" style="fill: yellow;" />
</svg>

Nhìn vào đoạn code trên, cần nhắc lại rằng:

 • Nếu ta không gọi ngôi nhà này ra thông qua <use xlink:href="#house" />, ngôi nhà này sẽ không xuất hiện trên màn hình.
 • Việc sử dụng <use> giúp ta có những điều chỉnh nhất định với g.#house nguyên bản. Ta thay đổi vị trí của x, hoặc tô màu khác đi. Quá hay phải không?
 • Số dòng code được rút ngắn rất nhiều, mọi thứ trông gọn gàng hơn hẳn so với cách viết bên trên.

alt text

Bài toán/ Ví dụ 2: Thay vì 2 ngôi nhà, hãy vẽ vài nhà cùng với vài cặp đôi nam - nữ, nữ nam đan xen nhau.

Với bài toán thế này, ta càng thấy tác dụng của việc dùng <defs><use> để định nghĩa "ngôi nhà", "nam", "nữ", "cặp đôi", rồi đặt vào các vị trí khác nhau trong khung hình, chỉnh sửa lại cho từng chỗ nếu muốn.

alt text

<svg width="280px" height="240px" viewBox="0 0 280 240" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <title>Grouped Drawing</title>
  <desc>Stick-figure drawings of a house and people</desc>
  <defs>
    /* Đi
    <g id="house" style="stroke: black;">
      <desc>House with door</desc>
      <rect x="0" y="41" width="60" height="60" />
      <polyline points="0 41, 30 0, 60 41" />
      <polyline points="30 101, 30 71, 44 71, 44 101" />
    </g>
    <g id="man" style="fill: none; stroke: orange;">
      <desc>Male stick figure</desc>
      <circle cx="10" cy="10" r="10" />
      <line x1="10" y1="20" x2="10" y2="44" />
      <polyline points="1 58, 10 44, 19 58" />
      <polyline points="1 24, 10 30, 19 24" />
    </g>
    <g id="woman" style="fill: none; stroke: blue;">
      <desc>Female stick figure</desc>
      <circle cx="10" cy="10" r="10" />
      <polyline points="10 20, 10 34, 0 44, 20 44, 10 34" />
      <line x1="4" y1="58" x2="8" y2="44" />
      <line x1="12" y1="44" x2="16" y2="58" />
      <polyline points="1 24, 10 30, 19 24" />
    </g>
    <g id="couple">
      <desc>Male and female stick figures</desc>
      <use xlink:href="#man" x="0" y="0"/>
      <use xlink:href="#woman" x="25" y="0"/>
    </g>
  </defs>
  <!-- make use of the defined groups -->
  <g transform="translate(20, 20)">
    <use xlink:href="#house" x="0" y="0" style="fill: #cfc;" />
    <use xlink:href="#couple" x="70" y="40"/>
    <use xlink:href="#house" x="120" y="0" style="fill: #99f;" />
    <use xlink:href="#couple" x="190" y="40" />
    <use xlink:href="#woman" x="0" y="145" />
    <use xlink:href="#man" x="25" y="145" />
    <use xlink:href="#house" x="65" y="105" style="fill: #c00;" />
  </g>
</svg>

Kết luận

Vậy từ những ví dụ trên ta đã hiểu ra:

 • <defs> dùng để định nghĩa trước các phần tử sẽ dùng trong <svg>.
 • Những gì được đặt trong thẻ <defs> đều chưa được hiển thị cho đến khi ta có yêu cầu cụ thể.
 • Việc dùng <defs> giúp ta tái sử dụng code một cách hiệu quả, giúp toàn bộ code trông gọn gàng, cấu trúc rõ ràng hơn.

Tham khảo:

ngminhtrung 29-04-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh-Trung Nguyễn

63 bài viết.
121 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
54 16
Đăng lại một bài đã viết từ cách đây mấy tháng. Chủ đề này đã có không ít, nhưng chẳng hiểu sao lượng bài tự viết của dân lập trình người Việt ta v...
Minh-Trung Nguyễn viết 3 năm trước
54 16
White
28 6
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 3 năm trước
28 6
White
17 4
Về bước tìm và xử lý dữ liệu của Việt Nam phục vụ Data Visualization nền web Làm việc với D3js được nửa năm, một trong những điều bận lòng là chưa...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 3 năm trước
17 4
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
63 bài viết.
121 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!