[RxJava] HOT vs COLD Observable
Rx
7
RxJava
9
RxAndroid
2
Male avatar

Hades viết ngày 06/07/2020

Introduction

Để hiểu được concept về HOT & COLD Observable, hãy nhìn vào những gì mà Producer sản xuất ra. Bạn có thể hiểu đơn giản là như thế này :

Khi dữ liệu được tạo ra bên ngoài Observable, ta gọi đó là HOT Observable.
Khi dữ liệu được tạo ra bởi chính Observable, ta gọi đó là COLD Observable.

OK, giờ hãy cùng tìm hiểu tại sao lại nói như vậy nhé.

Just vs FromCallable ???

Mình sẽ lấy ra 1 ví dụ rất đơn giản về việc sử dụng just để cấp value cho Single Producer.

Single.just(1).subscribe{ it -> print(it) } // Kết quả : 1

Tuy nhiên, có một function khác trông khá giống, và cũng cho ra kết quả tương tự : fromCallable

Single.fromCallable{ 1 }.subscribe{ it -> print(it) } // Kêt quả : 1

Mặc dù cùng cho ra 1 kết quả, nhưng just và fromCallable hoàn toàn khác nhau. Hãy cùng xem sự khác biệt.

Given Externally vs Generated Internally

alt text

just sử dụng value mà Single đã gửi trước đến cho nó. Trong khi fromCallable tạo ra value bên trong Single.

Trong ví dụ này, ta sẽ tạo ra 1 số ngẫu nhiên mỗi khi nó được gọi để thấy sự khác biệt :

println("From Just")
val justSingle = Single.just(Random.nextInt())
justSingle.subscribe{ it -> println(it) }
justSingle.subscribe{ it -> println(it) }
println("\nFrom Callable")
val callableSingle = Single.fromCallable { Random.nextInt() }
callableSingle.subscribe{ it -> println(it) }
callableSingle.subscribe{ it -> println(it) }

Ta giữ lại thằng Single và dùng bằng 2 thằng Consumer ( được subscribe 2 lần ). Kết quả như sau :

From Just
801570614
801570614
From Callable
1251601849
2033593269

Bạn sẽ nhận thấy giá trị được phát ra bởi just giữ nguyên cho dù có nhiêu subcriber đi chăng nữa. Bởi giá trị được tạo ra bên ngoài Observable, và Observable chỉ giữ lại giá trị này cho các thằng Consumer sau mà thôi.

Tuy nhiên, đối với fromCallable, nó được tạo ra bên trong Observable. Vì vậy mỗi khi có ai đó subscribe, một số ngẫu nhiên mới lại được tạo ra.

Executed Immediate vs Executed Lazily

 • just có giá trị ngay cả khi chưa có ai subscribe nó.
 • fromCallable chỉ thực hiện tạo giá trị khi có ai đó subscribe nó. Đây được gọi là lazy initialization. Điều này rất hữu ích trong lập trình khi có thể tiết kiệm một số tài nguyên khi chưa dùng tới.

Hãy cùng nhìn ví dụ bên dưới.

fun main() {
  println("From Just")
  val justSingle = Single.just(getRandomMessage())
  println("start subscribing")
  justSingle.subscribe{ it -> println(it) }

  println("\nFrom Callable")
  val callableSingle = Single.fromCallable { getRandomMessage() }
  println("start subscribing")
  callableSingle.subscribe{ it -> println(it) }
}

fun getRandomMessage(): Int {
  println("-Generating-")
  return Random.nextInt()
}

Kết quả :

From Just
-Generating-
start subscribing
1778320787

From Callable
start subscribing
-Generating-
1729786515

Với just thì việc Generating xảy ra trước khi start subscribing. Với fromCallable thì phải start subscribing sau đó mới Generating.

An important comparison: Hot vs Cold Observable

Từ ví dụ về just và fromCallable. Mình sẽ có

just fromCallable
Giá trị được lấy từ bên ngoài Sinh ra từ bên trong
Tạo ra giá trị TRƯỚC KHI đăng kí Tạo ra giá trị SAU KHI đăng kí

Điều này tương tự với HOT & COLD observable

HOT Observable COLD Observable
Giá trị được lấy từ bên ngoài Sinh ra từ bên trong
Tạo ra giá trị TRƯỚC KHI đăng kí Tạo ra giá trị SAU KHI đăng kí

Is one better than the other?

Vậy ta nên sử dụng cái nào ?

Điều đó phụ thuộc vào từng hoàn cảnh thường thì COLD Observable thường sẽ được sử dụng hơn, trừ khi :

 • Bạn muốn đảm bảo nhiều người đăng kí (subscribers) nhận được cùng một dữ liệu.
 • Bạn tạo ra một instance mới của một thứ gì đó mỗi lần Observable thực thi, ví dụ như websocket connection đi. Bạn không muốn tạo một connection mới cho mỗi subscriber nhưng thay vào đó chỉ chia sẻ cho những người đăng kí thôi. Di chuyển việc khởi tạo connection bên ngoài Observable sẽ khiến nó trở thành HOT và xử lý được vấn đề này.

Conclusion

Hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu hơn cách hoạt động của Observable và ý nghĩa của COLD & HOT Observable.
Happy coding !!!

Reference

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Hades

17 bài viết.
19 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
9 13
Dưới đây là một cách tổ chức thư mục mà mình cho là khá hợp lý. Hi vọng mọi người có thể tham khảo và góp ý :smile: Android_structure ├─ com.abc ...
Hades viết hơn 4 năm trước
9 13
Male avatar
5 2
1. Đừng dùng lại Đừng sử dụng lại strings cho nhiều màn hình khác nhau. 1. Tưởng tượng rằng bạn có một hộp thoại loading trên 2 màn hình Sign in v...
Hades viết gần 4 năm trước
5 2
Male avatar
4 0
Giới thiệu RecycleView là một viewGroup mới được giới thiệu trong Android L ( API 21 ). Đây là một viewGroup có chức năng tương tự như ListView nh...
Hades viết hơn 4 năm trước
4 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
Introduction Hi ae, trong bài viết này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cách xử lý lỗi trong RxJava. Đầu tiên, hãy nhớ rằng Observable thường kh...
Hades viết 10 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
19 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!