[RxJava] Error Handing
Rx
7
RxJava
9
Error
1
Handing
1
Male avatar

Hades viết ngày 05/07/2020

Introduction

Hi ae, trong bài viết này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cách xử lý lỗi trong RxJava.

Đầu tiên, hãy nhớ rằng Observable thường không ném ra ngoại lệ. Thay vào đó nó thông báo cho các observers rằng có lỗi đã xảy ra bằng cách bắn callback onError()sau đó sẽ thoát khỏi luồng mà không gọi thêm bất kì phương thức nào của observer.

Khi xảy ra lỗi, ta thường cần xử lý nó theo một cách nào đó. Ví dụ thay đổi trạng thái của các đối tượng liên quan, tiếp tục chuỗi với giá trị mặc định hoặc chỉ đơn giản là kệ cho lỗi xảy ra...

Hãy cùng đi qua các operator sau nhé :

doOnError

  Observable.error<Any>(IOException("Something went wrong"))
    .doOnError { error: Throwable -> println("The error message is: " + error.message) }
    .subscribe({
      println("onNext should never be printed!")
    }, {
      println("onError: " + it.message)
    }, {
      println("onComplete should never be printed")
    })

// The error message is: Something went wrong
// onError Something went wrong
 • Với doOnError() ta có thể gọi bất kì hành động nào cần thiết khi có lỗi.
 • onError() vẫn được bắn ra.
 • Hoạt động với : Flowable, Observable, Maybe, Single, Completable

onErrorComplete

  Completable.fromAction { throw IOException() }
    .onErrorComplete()
    .subscribe(
      { println("IOException was ignored, onComplete still being called") },
      { error : Throwable? ->
        println("onError should not be printed!")
      }
    )

// IOException was ignored, onComplete still being called
 • Với onErrorComplete(), khi xảy ra lỗi nó sẽ chặn thông báo từ onError() và thay thế bằng một sự kiện hoàn thành.
 • Hoạt động với : Completable

onErrorResumeNext

    Observable.just(1, 2, 3, 4, 5)
      .doOnNext {
        if (it == 3) throw RuntimeException("Exception on 3")
      }
      .onErrorResumeNext(Observable.just(-1, -2))
      .subscribe({
        println("Value : $it")
      }, { error : Throwable ->
        println("onError should not be called")
      })

// Value : 1
// Value : 2
// Value : -1
// Value : -2
 • Với onErrorResumeNext(), nó sẽ xử lý item trước khi đi tới onError() bởi vậy onError sẽ không được gọi.
 • onErrorResumeNext() sẽ replace stream hiện tại với stream mới tại thời điểm xảy ra lỗi, vì vậy các item 4,5 không được phát.
 • Hoạt động với : Flowable, Observable, Maybe, Single, Completable

onErrorReturn

    Observable.just("1", "2", "x", "xxx")
      .map { v -> Integer.parseInt(v) }
      .onErrorReturn { error: Throwable? ->
        if (error is NumberFormatException) return@onErrorReturn -1 else throw IllegalArgumentException()
      }
      .subscribe({
        println("Number : $it")
      }, {
        println("onError should not be printed")
      })

// Number : 1
// Number : 2
// Number : -1
 • onErrorReturn() bắn ra item được trả về bởi io.reactivex.functions.Function trong block khi gặp lỗi.
 • Hoạt động với : Flowable, Observable, Maybe, Single

onErrorReturnItem

    Single.just("2A")
      .map { v: String -> v.toInt(10) }
      .onErrorReturnItem(0)
      .subscribe(
        { x: Int? -> println(x) }
      ) { error: Throwable? -> System.err.println("onError should not be printed!") }
 • Tương tự onErrorReturn(), nhưng sẽ bắn ra item cụ thể ngay khi gặp lỗi.
 • Hoạt động với : Flowable, Observable, Maybe, Single

retry

alt text

    Observable.just(1, 2, 3, 4)
      .doOnNext {
        if (it == 3) throw RuntimeException("Exception on 3")
      }
      .retry(2)
      .subscribe({
        println("Value : $it")
      }, { error : Throwable ->
        println("Errors can occur due to retry failed")
      })

// Value : 1
// Value : 2
// Value : 1
// Value : 2
// Value : 1
// Value : 2
// Errors can occur due to retry failed
 • retry() là một trong những cách xử lý lỗi. Nó chỉ đơn giản là cố gắng đăng kí lại Observable trước.
 • Hãy cẩn thận khi sử dụng toán tử này, nếu bạn không xác định số lần retry, có thể nó sẽ rơi vào vòng lặp vô thời hạn.
 • Hoạt động với : Flowable, Observable, Maybe, Single, Completable

Conclusion

Chúc các bạn coding vui vẻ :wink:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Hades

17 bài viết.
19 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
9 13
Dưới đây là một cách tổ chức thư mục mà mình cho là khá hợp lý. Hi vọng mọi người có thể tham khảo và góp ý :smile: Android_structure ├─ com.abc ...
Hades viết hơn 4 năm trước
9 13
Male avatar
5 2
1. Đừng dùng lại Đừng sử dụng lại strings cho nhiều màn hình khác nhau. 1. Tưởng tượng rằng bạn có một hộp thoại loading trên 2 màn hình Sign in v...
Hades viết gần 4 năm trước
5 2
Male avatar
4 0
Giới thiệu RecycleView là một viewGroup mới được giới thiệu trong Android L ( API 21 ). Đây là một viewGroup có chức năng tương tự như ListView nh...
Hades viết hơn 4 năm trước
4 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
Introduction Hi mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số operator đơn giản và hữu ích trong Rx là Concat và Merge nhé. Concat() (Ảnh...
Hades viết 1 năm trước
0 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/android/howtointegraterxjavaintoandroidappwithexamples In this tutorial, grokonez.com shows you way to integrate RxJava 2 in...
loveprogramming viết 1 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
19 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!