Return promise or data from promise.

A promise

let promise = function () {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    let data = "tuan em";
    setTimeout(function() {
      resolve(data);
    }, 3000);
  })
}

Để code đẹp thì return sẽ như thế này.

let callPromise = function() {
  return promise().then(data => {
    return data;
  });
}

Dùng thì thế này.

callPromise().then(data => {
  console.log(data);
});

Cách return khác nhưng mà khi dùng thì ....

let callPromise = function() {
  return promise;
}

Nếu chỉ return data thì lỗi, chưa hiểu rõ tại sao?

let callPromise = function() {
  promise().then(data => {
    return data; // errrrro
  });
}

Cũng có thể dùng await

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Anh Nguyen

1 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
70 8
Tăng sức mạnh cho javascript với lodash Lần này mình sẽ giới thiệu 1 thư viện javascript vô cùng bá đạo có tên là "lodash]1]", có thể nói nó là LI...
Huy Hoàng Phạm viết 5 năm trước
70 8
White
5 1
Xử lý đồng bộ một mảng bằng Promise thay cho async.eachSeries Tựa Đang muốn chạy một hàm trong đó xử lý đồng bộ từng phần tử trong một mảng, do g...
Cuong Pham viết hơn 4 năm trước
5 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!