Return promise or data from promise.

A promise

let promise = function () {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    let data = "tuan em";
    setTimeout(function() {
      resolve(data);
    }, 3000);
  })
}

Để code đẹp thì return sẽ như thế này.

let callPromise = function() {
  return promise().then(data => {
    return data;
  });
}

Dùng thì thế này.

callPromise().then(data => {
  console.log(data);
});

Cách return khác nhưng mà khi dùng thì ....

let callPromise = function() {
  return promise;
}

Nếu chỉ return data thì lỗi, chưa hiểu rõ tại sao?

let callPromise = function() {
  promise().then(data => {
    return data; // errrrro
  });
}

Cũng có thể dùng await

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Anh Nguyen

1 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
70 8
Tăng sức mạnh cho javascript với lodash Lần này mình sẽ giới thiệu 1 thư viện javascript vô cùng bá đạo có tên là "lodash]1]", có thể nói nó là LI...
Huy Hoàng Phạm viết hơn 5 năm trước
70 8
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!