@Resource Annotation in Spring
spring
76
resource
3
annotation
8
Male avatar

loveprogramming viết ngày 30/04/2021

https://grokonez.com/spring-framework/resource-annotation-in-spring

@Resource Annotation in Spring

@Resource Annotation is used to indicate a reference to a resource, it is considered an alternative to @Autowired which is an Spring standard. Similar to Java EE 5, we can use @Resource Annotation with field injection or setter method.

This tutorial will cover those kinds of injection which will be used for matching by Name, Type or Qualifier.

I. Field Injection

1. By Name

We have two implementations of interface User: FreeUser and PremiumUser.


public interface User {
  String getName();
}

public class FreeUser implements User {
  private String name;

  public FreeUser(String name) {
    System.out.println("Call constructor for FreeUser: " + name);
    this.name = name;
  }

  @Override
  public String getName() {
    return name;
  }
}

public class PremiumUser implements User{
  private String name;

  public PremiumUser(String name) {
    System.out.println("Call constructor for PremiumUser: " + name);
    this.name = name;
  }

  @Override
  public String getName() {
    return name;
  }
}

And two Beans of User:

More at:

https://grokonez.com/spring-framework/resource-annotation-in-spring

@Resource Annotation in Spring

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
73 4
Năm 2015 là một năm tuyệt vời đối với ngành lập trình web: công nghệ web đã phát triển mạnh mẽ và vượt qua các yếu tố hình thức bên ngoài như việc ...
Hoang Vu viết hơn 6 năm trước
73 4
White
54 6
Chào mừng các bạn trở lại với blog của (Link). Dù Tết nhất dí tới this rồi nhưng vẫn cố gắng làm một bài viết tất niên. Thật ra mình dell biết chữ ...
duthaho viết hơn 2 năm trước
54 6
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!