Reader Monad

Hôm nay vừa implement thử phiên bản nhỏ gọn cho Reader Monad trên Scala và Swift. Reader Monad là một trong 3 monad hay dùng và được implement cụ thể trong các thư viện Scalaz hay Swiftz.

Scala

case class Reader[E, A](g: E => A) {
 def apply(e: E) = g(e)
 def run: E => A = apply
 def map[B](f: A => B): Reader[E, B] = Reader(e => f(g(e)))
 def flatMap[B](f: A => Reader[E, B]): Reader[E, B] = Reader(e => f(g(e))(e))
}
Reader((i:Int) => i+1)(4)
Reader((i:Int) => i+1).map{i => i+2}(4)
Reader((i:Int) => i+1).flatMap{i => Reader(_ => i+2)}(4)

Swift

class Reader<E, A> {
 let g: E -> A
 init(g: E -> A) {
   self.g = g
 }
 func apply(e: E) -> A {
   return g(e)
 }
 func map<B>(f: A -> B) -> Reader<E, B> {
   return Reader<E, B>{ e in f(self.g(e)) }
 }
 func flatMap<B>(f: A -> Reader<E, B>) -> Reader<E, B> {
   return Reader<E, B>{ e in f(self.g(e)).g(e) }
 }
}
Reader{i in i+1}.run(4)
Reader{i in i+1}.map{i in i+2}.run(4)
Reader{i in i+1}.flatMap{i in Reader{_ in i+2}}.run(4)

Reference

Reader Monad rất hay được dùng trong DI mà lần trước mình có viết 1 lần.


Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vu Nhat Minh

54 bài viết.
730 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
116 29
Nếu bạn thường vào trang mua sắm của amazon, chắc sẽ chẳng lạ gì với menu Shop by Department. Tốc độ hiển thị nội dung của menu là tức thì so với d...
Vu Nhat Minh viết hơn 2 năm trước
116 29
White
87 4
Lời người dịch Người dịch là một developer , sau khi tìm đọc được bài viết này bằng bản gốc tiếng Anh đã cảm thấy như được "khai sáng" về khả năng...
Vu Nhat Minh viết hơn 2 năm trước
87 4
White
57 7
Form là thành phần quan trọng nhất khi design flow đăng ký của 1 web hay 1 app, dù là view gồm nhiều bước hay chỉ là một màn hình đơn điệu. Bài này...
Vu Nhat Minh viết 1 năm trước
57 7
Bài viết liên quan
White
33 8
Có lẽ một số bạn sẽ có thắc mắc như tiêu đề khi mới tìm hiểu về Rust. Hẳn là các bạn đã biết, hoặc nghe đâu đó là: Trong Rust không có NULL. Bài vi...
Huy Trần viết 1 năm trước
33 8
White
10 0
Kí tự Regex cơ bản Về cơ bản thì các sử lý matching của scala.util.matching.Regex sẽ được "phó thác" (delegate) cho java Regex. Bạn có thể tạo một ...
huydx viết hơn 2 năm trước
10 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
54 bài viết.
730 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!