Reader Monad

Hôm nay vừa implement thử phiên bản nhỏ gọn cho Reader Monad trên Scala và Swift. Reader Monad là một trong 3 monad hay dùng và được implement cụ thể trong các thư viện Scalaz hay Swiftz.

Scala

case class Reader[E, A](g: E => A) {
 def apply(e: E) = g(e)
 def run: E => A = apply
 def map[B](f: A => B): Reader[E, B] = Reader(e => f(g(e)))
 def flatMap[B](f: A => Reader[E, B]): Reader[E, B] = Reader(e => f(g(e))(e))
}
Reader((i:Int) => i+1)(4)
Reader((i:Int) => i+1).map{i => i+2}(4)
Reader((i:Int) => i+1).flatMap{i => Reader(_ => i+2)}(4)

Swift

class Reader<E, A> {
 let g: E -> A
 init(g: E -> A) {
   self.g = g
 }
 func apply(e: E) -> A {
   return g(e)
 }
 func map<B>(f: A -> B) -> Reader<E, B> {
   return Reader<E, B>{ e in f(self.g(e)) }
 }
 func flatMap<B>(f: A -> Reader<E, B>) -> Reader<E, B> {
   return Reader<E, B>{ e in f(self.g(e)).g(e) }
 }
}
Reader{i in i+1}.run(4)
Reader{i in i+1}.map{i in i+2}.run(4)
Reader{i in i+1}.flatMap{i in Reader{_ in i+2}}.run(4)

Reference

Reader Monad rất hay được dùng trong DI mà lần trước mình có viết 1 lần.


Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vu Nhat Minh

54 bài viết.
777 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
120 30
Nếu bạn thường vào trang mua sắm của amazon, chắc sẽ chẳng lạ gì với menu Shop by Department. Tốc độ hiển thị nội dung của menu là tức thì so với d...
Vu Nhat Minh viết gần 3 năm trước
120 30
White
93 4
Lời người dịch Người dịch là một developer , sau khi tìm đọc được bài viết này bằng bản gốc tiếng Anh đã cảm thấy như được "khai sáng" về khả năng...
Vu Nhat Minh viết 3 năm trước
93 4
White
62 5
Đây là phần cuối của một series chuyên về thiết kế UI. Bạn nên đọc (Link) trước khi bắt đầu đọc phần này. Luật số 7: "Ăn trộm" như là một nghệ sỹ...
Vu Nhat Minh viết gần 3 năm trước
62 5
Bài viết liên quan
White
0 0
Functional Programming Patterns Adding a function parameter (Parameterization) Passing a function parameter (Currying) Applying a function ( ...
checkraiser viết 27 ngày trước
0 0
White
35 8
Có lẽ một số bạn sẽ có thắc mắc như tiêu đề khi mới tìm hiểu về Rust. Hẳn là các bạn đã biết, hoặc nghe đâu đó là: Trong Rust không có NULL. Bài vi...
Huy Trần viết hơn 1 năm trước
35 8
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
54 bài viết.
777 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!