ReactJS - Tìm hiểu về Component Life Cycle
reactjs
64
Javascript
323
Male avatar

TungVuong viết ngày 27/03/2018


Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời của một React component và các methods để quản lý vòng đời này.

Lifecycle Methods

 • componentWillMount đây là method sẽ được thực thi trước khi 1 component được render trên cả server side và  client side.
 • componentDidMount method này được thực thi khi 1 component được render trên client side. Đây là nơi các hàm AJAX requests, DOM or update state được thực thi. Method này cũng đucợ sử dụng để kết nối với các JS Framework khác và các function với delayed execution như setTimeout or setInterval.
 • componentWillReceiveProps sẽ được thực thi ngay khi thuộc tính props (tìm hiểu props là gì?) được update và trước khi component được render lại. Trong ví dụ dưới, ta sẽ sử dung method này vùng với setNewNumber để update state.
 • shouldComponentUpdate sẽ trả về kết quả true or false. Phương thức này sẽ xác định 1 component có được update hay không. Mặc định giá trị này là true. Nếu bạn không muốn component render lại sau khi update state hay props thì return giá trị thành false. Các bạn xem ví dụ dưới để hiểu rõ.
 • componentWillUpdate được gọi khi chúng ta update state của component trước khi nó render lại.
 • componentDidUpdate sau khi componentWillUpdate ở trên được gọi xong thì đến lượt thằng này được goi.
 • componentWillUnmount được gọi khi chúng ta unmout 1 component kiểu như xóa nó khỏi react.
Chúng ta xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về các methods ở trên. Chúng ta sẽ khởi tạo state trong App.js, hàm setNewnumber sẽ được dùng để update state và các life cycle methods nằm trong content component

App.js
import React from 'react';

class App extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);
   
   this.state = {
     data: 0
   }
   this.setNewNumber = this.setNewNumber.bind(this)
  };
  setNewNumber() {
   this.setState({data: this.state.data + 1})
  }
  render() {
   return (
     <div>
      <button onClick = {this.setNewNumber}>INCREMENT</button>
      <Content myNumber = {this.state.data}></Content>
     </div>
   );
  }
}
class Content extends React.Component {
  componentWillMount() {
   console.log('Component WILL MOUNT!')
  }
  componentDidMount() {
   console.log('Component DID MOUNT!')
  }
  componentWillReceiveProps(newProps) {  
   console.log('Component WILL RECIEVE PROPS!')
  }
  shouldComponentUpdate(newProps, newState) {
   return true;
  }
  componentWillUpdate(nextProps, nextState) {
   console.log('Component WILL UPDATE!');
  }
  componentDidUpdate(prevProps, prevState) {
   console.log('Component DID UPDATE!')
  }
  componentWillUnmount() {
   console.log('Component WILL UNMOUNT!')
  }
  render() {
   return (
     <div>
      <h3>{this.props.myNumber}</h3>
     </div>
   );
  }
}
export default App;

Trong index.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';

ReactDOM.render(<App/>, document.getElementById('app'));

setTimeout(() => {
  ReactDOM.unmountComponentAtNode(document.getElementById('app'));}, 10000);

Kết quả render ta được:

Lúc này chỉ có 2 methods được thực thi, đó là componentWillMount và componentDidMount 
Khi chúng ta click vào button INCREMENT quá trình update state xảy ra và các life cycle methods khác sẽ được thực hiện
Nhớ hàm timeout chúng ta đã set chứ? Bây giờ sau 10s App component sẽ bị unmount và method cuối cùng được thực hiện:
Kết thúc bài viết ở đây mọi người có thắc mắc gì thì comment bên dưới nha, mình sẽ trả lời trong vòng 24h, chúc các bạn học tốt.
Ghé thăm blog mình để xem thêm nha
Nguồn:Bài 7: ReactJS - Tìm hiểu về Component Life Cycle

Bài 8: Tạo form trong React.
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

TungVuong

7 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
9 3
Đi backlink&nbsp;trong SEO là điều mà ai cũng phải biết và đầu tư cho nó nhiều nhất. Dưới đây, mình chia sẻ các trang web có thể đi backlink khá tố...
TungVuong viết gần 4 năm trước
9 3
Male avatar
7 4
Welcome mọi người đến với 5minuteshack, nơi đơn giản hóa các kiến thức lập trình để mọi người không phải mất nhiều thời gian tìm hiểu nhiều nơi, th...
TungVuong viết gần 4 năm trước
7 4
Male avatar
4 2
Hôm nay chúng ta sẽ viết một game tương tự flappy bird bằng HTML và JavaScript một cách đơn giản, bài viết không chỉ giúp bạn nâng cao khả năng lập...
TungVuong viết gần 4 năm trước
4 2
Bài viết liên quan
White
20 3
(Link) (Link) &mdash; tracks device battery state. (Link) (Link) &mdash; tracks geo location state of user's device. (Link) (Link) &mdash; tr...
Đinh Viễn viết hơn 2 năm trước
20 3
White
5 2
Trải qua 1 thời gian khá dài trải nghiệm Angular, mình thấy RxJS khá hay. Bài này sẽ quay trở lại với bài toán Counter thần kì của React/Redux, như...
cdxf viết hơn 3 năm trước
5 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!