RabbitMQ – How to send/receive Java object messages with Spring RabbitMq | SpringBoot
rabbitMQ
10
Java
224
springboot
164
Male avatar

loveprogramming viết ngày 25/04/2021

https://grokonez.com/spring-framework/spring-amqp/rabbitmq-sendreceive-java-object-messages-spring-rabbitmq-springboot

RabbitMQ – How to send/receive Java object messages with Spring RabbitMq | SpringBoot

In the previous posts, Spring RabbitMQ applications had produced/consumed String messages. Today, JavaSampleApproach will guide how to send/receive Java object messages with RabbitMQ server.

Related posts:

I. Technologies

– Java 8
– Maven 3.6.1
– Spring Tool Suite: Version 3.8.4.RELEASE
– Spring Boot: 1.5.4.RELEASE
– RabbitMQ

II. RabbitMq - Produce/consume Java object messages

In the tutorial, we create 2 SpringBoot applications {Producer, Consumer} for sending/receiving Java object messages to/from RabbitMQ:

Spring RabbitMq - Send Java Objects - architecture

1. Message Converter

We create a simple Java model:

More at:

https://grokonez.com/spring-framework/spring-amqp/rabbitmq-sendreceive-java-object-messages-spring-rabbitmq-springboot

RabbitMQ – How to send/receive Java object messages with Spring RabbitMq | SpringBoot

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
Male avatar
0 0
RabbitMQ là gì? Với lập trình viên thì rabbitmq rất đáng giá, nếu không có các hệ thống message broker như rabbitmq thì bất cứ lúc nào cần đẩy dat...
thynguyen viết gần 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!