RSpec animals
Ruby
119
Testing
31
White

Ngoc Dao viết ngày 22/03/2016

Animals có đáng được RSpec (respect :D) hay không?

Sau khi học 4OOPRSpec, ta thực hành viết spec cho các class đó xem sao.

Cấu trúc thư mục

Tạo cấu trúc thư mục như sau:

animals_with_rspec/
 animal/
  animal.rb
  cat.rb
  dog.rb
  zoo.rb
 spec/
  animals_spec.rb
  zoo_spec.rb

Animals

animal.rb

class Animal
 attr_reader :name

 def initialize(name)
  @name = name
 end

 def say_hello
  puts "I am animal, my name is "
 end
end

cat.rb

require File.expand_path(File.dirname(__FILE__) + '/animal')

class Cat < Animal
 def say_hello
  puts "Meow, my name is "
 end
end

dog.rb

require File.expand_path(File.dirname(__FILE__) + '/animal')

class Dog < Animal
 def say_hello
  puts "Woof woof, my name is "
 end
end

zoo.rb

class Zoo
 attr_reader :animals

 def initialize
  @animals = []
 end

 def add(animal)
  @animals << animal
 end

 def remove(animal)
  @animals.delete(animal)
 end

 def say_hello
  @animals.each { |a| a.say_hello }
 end
end

Spec

Đúng ra phải viết spec trước, định nghĩa WHAT xong rồi mới sang bước HOW là viết chương trình. Mặc dù làm ngược thế này cho bài viết dễ hiểu, đúng là:

Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông

animals_spec.rb

Dir.glob(File.dirname(__FILE__) + '/../animal/*.rb') do |file|
 require file
end

[Animal, Cat, Dog].each do |klass|
 describe klass do
  it 'should be initialized with a name' do
   name = 'Bush'
   animal = klass.new(name)
   expect(animal).not_to be_nil
   expect(animal.name).to eq(name)
  end

  it 'should be able to say hello' do
   animal = klass.new('Bush')
   animal.say_hello
  end
 end
end

zoo_spec.rb

Dir.glob(File.dirname(__FILE__) + '/../animal/*.rb') do |file|
 require file
end

describe Zoo do
 before(:each) do
  @zoo = Zoo.new
 end

 it 'should have 0 animal after created' do
  expect(@zoo.animals.size).to eq(0)
 end

 it 'should have 1 more animal when one is added' do
  cat = Cat.new('Bush')
  @zoo.add(cat)
  expect(@zoo.animals.size).to eq(1)
 end

 it 'should have 1 less animal when one is removed' do
  cat = Cat.new('Bush')
  @zoo.add(cat)
  @zoo.remove(cat)
  expect(@zoo.animals.size).to eq(0)
 end

 it 'should let all animals say hello' do
  @zoo.add(Cat.new('Bush1'))
  @zoo.add(Dog.new('Bush2'))
  @zoo.say_hello
 end
end

Chạy spec

Sau khi cài RSpec (gem install rspec), trên máy có thêm lệnh rspec. Để chạy test spec, cú pháp căn bản: rspec <tên tập tin>. Khi chạy lệnh này, các tập tin của thư viện RSpec sẽ được require tự động, ta không cần tự require trong các tập tin _spec.rb.

Từ thư mục animals_with_rspec: rspec spec/animals_spec.rb

.I am animal, my name is Bush
..Meow, my name is Bush
..Woof woof, my name is Bush
.

Finished in 0.032561 seconds

6 examples, 0 failures

Để xuất ra đẹp hơn, dùng thử tham số --format documentation

Animal
- should be initialized with a name
I am animal, my name is Bush
- should be able to say hello

Cat
- should be initialized with a name
Meow, my name is Bush
- should be able to say hello

Dog
- should be initialized with a name
Woof woof, my name is Bush
- should be able to say hello

Finished in 0.020232 seconds

6 examples, 0 failures

Để biết các tham số khác (ví dụ để xuất ra HTML rất đẹp, có thể in ra thành tài liệu báo cáo sếp hoặc khách hàng): rspec -h.

Dùng wildcard để chạy tất cả test trong thư mục: rspec spec/* --format documentation

Animal
- should be initialized with a name
I am animal, my name is Bush
- should be able to say hello

Cat
- should be initialized with a name
Meow, my name is Bush
- should be able to say hello

Dog
- should be initialized with a name
Woof woof, my name is Bush
- should be able to say hello

Zoo
- should have 0 animal after created
- should have 1 more animal when one is added
- should have 1 less animal when one is removed
Meow, my name is Bush1
Woof woof, my name is Bush2
- should let all animals say hello

Finished in 0.024873 seconds

9 examples, 0 failures
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Ngoc Dao

102 bài viết.
370 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
77 8
Làm thế nào để nâng cấp trang web mà không làm gián đoạn dịch vụ? Đây là câu hỏi phỏng vấn các công ty lớn thường hỏi khi bạn xin vào vị trí làm lậ...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
77 8
White
49 1
Bài viết này giải thích sự khác khác nhau giữa hai ngành khoa học máy tính (computer science) và kĩ thuật phần mềm (software engineering), hi vọng ...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
49 1
White
46 3
Nếu là team leader, giám đốc công ty hay tướng chỉ huy quân đội, vấn đề cơ bản bạn gặp phải là “hướng mọi người đi theo con đường bạn chỉ ra”. Thử...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
46 3
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết hơn 5 năm trước
9 6
White
9 1
Tiếp theo (Link) Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc...
My Mai viết gần 6 năm trước
9 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
102 bài viết.
370 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!