README
White

Nguyen Huynh Xuan Mai viết ngày 07/10/2019

CÁCH CÀI ĐẶT UBUNTU

CÁCH CÀI G++ TRÊN UBUNTU

  • Trước tiên, ta mở Terminal trong Ubuntu ra alt text
  • Nếu như lần đầu thiết lập, thì chúng ta cần command lệnh: [sudo apt-get update]
  • Sau đó, chúng ta sẽ gõ lệnh [sudo apt-get install g++] vào alt text
  • Tiếp tục, chúng ta cài pagekage essential: [sudo apt-get install build-essential] alt text
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyen Huynh Xuan Mai

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!