Quản lý server Node.JS một cách hiệu quả với pm2 và Keymetrics
nodejs
149
monitoring
7
System
18
White

Vũ Hoàng Chung viết ngày 23/05/2015

Bắt đầu

Để sử dụng Keymetrics thì bạn cần chạy NodeJS server của bạn bằng pm2. Nếu chưa biết đến pm2, bạn có thể xem cách cài đặt và sử dụng tại https://github.com/Unitech/pm2

Đăng ký tài khoản trên Keymetrics

monitoring system for NodeJS

Tạo bucket mới

monitoring system for NodeJS
monitoring system for NodeJS

Liên kết pm2 với Keymetrics

monitoring system for NodeJS
tại server của bạn, chạy dòng lệnh mà Keymetrics đưa ra:

$ pm2 interact v0k158syntdkrmf qky9iy4lwmxi8db

Và kết quả bạn sẽ có thể kiểm soát tình trạng máy chủ của bạn, nhận các thông báo lỗi một cách tiện lợi.
monitoring system for NodeJS

Update một số màn hình quản lý của KeyMetrics:

monitoring system for NodeJS

monitoring system for NodeJS

monitoring system for NodeJS

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vũ Hoàng Chung

6 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
8 2
Có nhiều khi việc sử dụng google fonts qua link của google làm ảnh hưởng tốc độ trang web của bạn, để tránh vấn đề này bạn có thể sử dụng cách uplo...
Vũ Hoàng Chung viết hơn 6 năm trước
8 2
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết hơn 4 năm trước
4 2
White
2 2
Chuẩn bị Update thư viện: sudo aptget update Cài trình biên dịch (nếu chưa có) sudo aptget install buildessential Cài tcl
Vũ Hoàng Chung viết gần 6 năm trước
2 2
Bài viết liên quan
White
7 1
Bạn đang viết application với Elixir? Bạn sắp release sản phẩm hay đơn giản thỉnh thoảng bạn không biết tại sao service A lại lăn đùng ra chết hay ...
Trần Việt Thắng viết gần 3 năm trước
7 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!