Quản lí dịch vụ SSH
ssh
13
storm
1
devops
39
White

Quăng viết ngày 27/05/2015

Với những ai làm Linux System Admin hoặc DevOps thì việc quản lí vài chục, vài trăm server là chuyện bình thường. Việc nhớ các địa chỉ IP, port để SSH vào sẽ rất khó. Dưới đây là cách mình dùng để quản lý các truy cập SSH của mình rất tiện dụng và đỡ phải nhớ nhiều.

Cách này áp dụng cho những ai xài Linux hoặc Mac, SSH từ terminal.

1. Cách thông thường

Nếu không quản lý thì cách thông thường để ta SSH vào server như sau:

ssh xluffy@1.2.3.4 
or
ssh xluffy@2.3.4.5 -p 5050 -> nếu port mặc định ssh được đổi
or
ssh root@3.4.5.6
or
ssh root@4.5.6.7 -p 2222
or 
ssh -i ~/.ssh/ruby.xyz.private root@5.6.7.8

Như cách thông thường này bạn sẽ phải nhớ 4 thông số

 • User đăng nhập vào server đó (nếu bạn quản lí nhiều server với nhiều vai trò khác nhau)
 • Địa chỉ IP của server
 • Port của server (nếu port được đổi khác port mặc định 22)
 • Chỉ định private key

2. Quản lý với SSH client

Để quản lý ta có thể cấu hình SSH client như sau (~/.ssh/config)

Host kipalog.com
 User xluffy
 Hostname 1.2.3.4
 Port 5050
Host ruby.vn
 User xluffy
 Hostname 2.3.4.5
Host ruby.xyz
 User root
 Hostname 3.4.5.6
 Port 2222
Host x.ruby.xyz
 User root
 Hostname 4.5.6.7
 IdentityFile ~/.ssh/ruby.xyz.private

Với

 • Host: là tên tùy ý
 • User: user dùng để SSH
 • Hostname: địa chỉ IP của server
 • Port: port SSH, nếu bỏ trống có nghĩa là dùng port 22 mặc định
 • IdentityFile: chỉ tới private key, trong trường hợp bạn có nhiều cặp khóa

Từ bây giờ để SSH tới server bạn có thể làm như sau

ssh kipalog.com <=====> ssh xluffy@1.2.3.4 -p 5050
ssh ruby.vn <=====> ssh xluffy@2.3.4.5
ssh ruby.xyz <=====> ssh root@3.4.5.6 -p 2222

Rất dễ nhớ và không phải gõ nhiều

3. Quản lý SSH like a boss

Ngoài cách quản lý như trên mình có dùng thêm một gói storm. Với gói này bạn có thể dễ dàng add, edit, delete, list... các cấu hình quản lý SSH dễ dàng.

Ví dụ:

storm list
 Listing entries:
  kipalog.com -> xluffy@1.2.3.4:5050
  ruby.vn -> xluffy@2.3.4.5:22
  ruby.xyz -> root@3.4.5.6:2222
  x.ruby.xyz -> root@4.5.6.7:22 
    [custom options] identityfile=~/.ssh/ruby.xyz.private
storm search ruby
Listing results for ruby:
  ruby.vn -> xluffy@2.3.4.5:22
  ruby.xyz -> root@3.4.5.6:222i2
  x.ruby.xyz -> root@4.5.6.7:22
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Quăng

25 bài viết.
351 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
174 16
Sau khi đọc bài viết (Link) của anh thaidn, mình nhớ lại lúc mình mới ra trường, cũng đã từng nghĩ về vấn đề này (lúc đó mình khá thích môn Bảo Mật...
Quăng viết gần 3 năm trước
174 16
White
159 13
Gần đây mình có present về chủ đề __Một số thao tác và lệnh đơn giản nhưng hữu ích khi sử dụng Linux__ cho một vài bạn bè. Mặc dù nó khá là đơn giả...
Quăng viết gần 5 năm trước
159 13
White
115 15
1. Giới thiệu Right tool for right job. Trước tiên phải hiểu là MySQL Replication không phải là giải pháp giải quyết mọi bài toán về quá tải hệ th...
Quăng viết hơn 5 năm trước
115 15
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
25 bài viết.
351 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!