QUY TẮC NHẤN ÂM (WORD STRESS)
TIL
515
#practiceEnglish
3
American English
3
White

Nguyễn Đình Quân viết ngày 02/03/2018

Quy tắc 1: Danh từ và tính từ 2 âm tiết >>> nhấn âm đầu

E.g.
ADJ: RAIny, FUNny, STUpid, CLEver, HANDsome
NOUN: KNOWledge, CLImate, GRAMmar, CHIna, PROduct

Quy tắc 2: Động từ và giới từ 2 âm tiết >>> nhấn âm cuối

E.g.
V: reCEIVE, reLAX, reQUIRE, comPLY, deCIDE
PREP: beTWEEN, aMONG, aSIDE, aMID, beYOND

Quy tắc 3: với những cặp danh-động từ viết giống nhau, danh từ thường nhấn âm đầu và động từ nhấn âm sau (và thường có sự thay đổi về cách đọc nguyên âm từ)

E.g.
N: PREsent /ˈpreznt/ - V: preSENT /prɪˈzent/
N: PROject /ˈprɑːdʒekt/ - V: proJECT /prəˈdʒekt/
N: OBject /ɑːbdʒekt/ - obJECT /əbˈdʒekt/
N: CONflict /ˈkɑːnflɪkt/ - conFLICT /kənˈflɪkt/
N: CONtract /ˈkɑːntrækt/ - conTRACT /kənˈtrækt/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Đình Quân

3 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
6 0
(Link) Quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ Lưu ý các âm cuối, các biến đổi về âm theo quy tắc nối âm và vị trí của các phụ âm với nguyên âm. Nhiều ngườ...
Nguyễn Đình Quân viết 3 tháng trước
6 0
White
2 0
(Link) Quy tắc chung Nói to, đọc chậm, rõ ràng, khẩu hình rõ, không vội nói nhanh, luyện tập đều. Điểm khác biệt lớn nhất của người nói tiếng ...
Nguyễn Đình Quân viết 3 tháng trước
2 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 8 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!