QUY TẮC NHẤN ÂM (WORD STRESS)
TIL
744
#practiceEnglish
4
American English
5
White

Nguyễn Đình Quân viết ngày 02/03/2018

Quy tắc 1: Danh từ và tính từ 2 âm tiết >>> nhấn âm đầu

E.g.
ADJ: RAIny, FUNny, STUpid, CLEver, HANDsome
NOUN: KNOWledge, CLImate, GRAMmar, CHIna, PROduct

Quy tắc 2: Động từ và giới từ 2 âm tiết >>> nhấn âm cuối

E.g.
V: reCEIVE, reLAX, reQUIRE, comPLY, deCIDE
PREP: beTWEEN, aMONG, aSIDE, aMID, beYOND

Quy tắc 3: với những cặp danh-động từ viết giống nhau, danh từ thường nhấn âm đầu và động từ nhấn âm sau (và thường có sự thay đổi về cách đọc nguyên âm từ)

E.g.
N: PREsent /ˈpreznt/ - V: preSENT /prɪˈzent/
N: PROject /ˈprɑːdʒekt/ - V: proJECT /prəˈdʒekt/
N: OBject /ɑːbdʒekt/ - obJECT /əbˈdʒekt/
N: CONflict /ˈkɑːnflɪkt/ - conFLICT /kənˈflɪkt/
N: CONtract /ˈkɑːntrækt/ - conTRACT /kənˈtrækt/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Đình Quân

3 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
8 0
(Link) Quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ Lưu ý các âm cuối, các biến đổi về âm theo quy tắc nối âm và vị trí của các phụ âm với nguyên âm. Nhiều ngườ...
Nguyễn Đình Quân viết hơn 2 năm trước
8 0
White
4 0
(Link) Quy tắc chung Nói to, đọc chậm, rõ ràng, khẩu hình rõ, không vội nói nhanh, luyện tập đều. Điểm khác biệt lớn nhất của người nói tiếng ...
Nguyễn Đình Quân viết hơn 2 năm trước
4 0
Bài viết liên quan
White
0 4
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 2 năm trước
0 4
White
3 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 1 năm trước
3 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!