Python object model
Python
74
White

kiennt viết ngày 23/05/2015

1. old-style và new-style class trong Python

Bạn đã nghe ở đâu đó "In python everything is object".

Điều đó có nghĩa là gì? Liệu nó có giống các ngôn ngữ lập trình khác, mọi thứ trong Python đều là instance của BaseClass? Tôi đã nghe về object class trong Python, liệu đó có phải là Base Class của Python

Python có hai mô hình old-stylenew-style. Thực tế trong các phiên bản cũ của Python, không có một class cụ thể nào cho mọi object cả. Nhưng từ Python 2.2, với sự giới thiệu của new-style class, chúng ta có thể biến mọi object là instance của object

Từ Python 2.1 trở về trước, old-style class là lựa chọn duy nhất cho các lập trình viên. Khái niệm old-style class là không liên quan tới khái niệm kiểu. Nếu x là một instance của old-style class, x.class sẽ trỏ tới class của x, nhưng type(x) thì không.

# old-style class was define by statement:
#  class <class-name>: <class definition body>
>>> class A:
    pass
# type of class A is 'type' because 'type' is base-class in Python
>>> type(A)
<type 'type'>

# make an instance of A
>>> a = A()
# a.__class__ reference to class A
>>> a.__class__
<class __main__.A at 0x10aea6ce8>
# bute type of a is not A but 'instance'
>>> type(a)
<type 'instance'>
# 'instance' still is 'type' class
>>> type(type(a))
<type 'type'>

new-style class được giới thiệu với động lực tạo ra một mô hình object thống nhất cho Python. Mọi đối tượng sẽ được kế thừa từ object

>>> object.__class__
<type 'type'>
>>> type(object)
<type 'type'>

new-style class được định nghĩa bằng cách kế thừa từ object class. Khác với old-style class, nếu x là một instance của new-style class, cả x.class và type(x) đều trỏ về class của x

>>> class A(object): pass
>>> A.__class__
<type 'type'>
>>> x = A()
>>> x.__class__
>>> type(x)
<type 'A'>

Để tương thích với các phiên bản của của Python, class mặc định vẫn được để ở old-style.
Nếu chúng ta muốn sử dụng new-style, chúng ta bắt buộc phải định nghĩa class là subclass của object

2. Điểm khác biệt giữa old-stylenew-style class

Điểm khác biệt rõ nhất được nhìn thấy trong hệ thống kiểu. Hãy xem làm thế nào old-style class và new-style class thực hiện việc đa kế thừa. "Đa kế thừa" là khả năng một class có thể kế thừa từ nhiều class khác nhau. Nếu A kế thừa từ B, A là subclass(child class, derived class) của B, còn B là superclass (base class, parent class của A)

Đa kế thừa cho phép một class A có thể có nhiều cha (theo tôi, đa kế thừa không thực sự tốt. có nhiều cách để giải quyết vấn đề đa kế thừa, hãy xem Ruby với mixins hay Java với interface thực hiện điều đó. tôi thực sự rất thích mô hình mixins của Ruby)

Trong mô hình object của Python, mọi class đều có thuộc tình bases để lưu lại tất cả các class cha của nó, theo thứ tự xuất hiện của việc thừa kế.

>>> class A: pass
>>> class B: pass
>>> class C(A, B): pass
>>> C.__bases__
(<class __main__.A at 0x10aea6ce8>, <class __main__.B at 0x10af8de20>)

Vấn đề của đa kế thừa đó là thự tự của các superclass. Khi một instance của một subclass truy cập vào một thuộc tính (hoặc một method), đầu tiên, nó sẽ tìm kiếm các thuộc tính được định nghĩa trong không gian của nó. Nếu thuộc tình (hoặc method) không được tìm thấy, nó sẽ tìm đến không gian của class (thuộc tính của class, hàm của class). Nếu vẫn không tìm thấy, nó sẽ tìm kiếm tiếp trong không gian của các super class. Khi một class có nhiều super class, thứ tự của các super class chính là thứ tự khi tìm kiếm

Trong old-style class, thứ tự của các superclass là depth-first, left-to-right
theo thứ tự xuất hiện trong bases list

>>> class A:
   def test(self): print "A"
>>> class B(A):
   def test(self): print "B"
>>> class C(A)
   def test(self): print "C"
>>> class D(B, C): pass
# order of D.__bases__ is (B, C) so D.test => B.test
>>> D().test()
"B"
>>> class E(C, B): pass
# order of E.__bases__ is (C, B) so E.test => C.test
>>> E().test()
"C"

# so what if we make an class is inherited from D, E
# note that, D and E are inherited from 2 class B, C with reverse order
>>> class F(D, E): pass
# in old-style class, it does not matter, the searching method
# only care about order of superclass in __bases__
# so now F.test => D.test => B.test
>>> F().test()
"B"

# even if we make an class is inherited from A, D, E
# it still works and test() method will be test() method of A
>>> class G(A, D, E): pass
>>> G().test()
"A"

Cách phân giải method của old-style khá đơn giản và dễ hiểu. Nhưng nếu chúng
ta áp dụng quy luật này, đôi khi chúng ta sẽ phạm phải sai lầm khi kế thừa. Giả sử, một class G được kế thừa từ A, D và E, trong khi A là parent class của D và E. Rõ ràng, một lỗi nên được Python ném ra trong trường hợp này để bảo về việc kế thừa vòng tròn như vậy

new-stlye giải quyết vấn đề này. new-style sử dụng MRO (Method Resolution Order) được giới thiệu từ Python 2.3

def mro(cls):
  """
  Return ordering of superclass of cls
  This ordering was used when we want to access class instance atrribute

  `cls`: class type we want to resolve

  @raise `TypeError` if cannot resolution superclass order
  @return `list` of class
  """
  bases_cls = cls.__bases__
  mro_base_lists = [mro(base_cls) for base_cls in bases_cls]
  mro_list = [cls]
  while mro_base_lists:
    # find the good head
    # good head is head of a list which is not is tail of any list in mro_base_lists
    list_head = (x[0] for x in mro_base_lists)
    set_tails = set()
    for x in mro_base_lists:
      set_tails.update(x[1:])

    good_head = None
    for head in list_head:
      if head not in set_tails:
        good_head = head
        break

    # if cannot find good_head, raise TypeError
    if not good_head:
      raise TypeError
    else:
      # add to mro_list
      mro_list.append(good_head)

      # remove good_head in all list and add to mro_list
      for alist in mro_base_lists:
        try:
          alist.remove(good_head)
        except Exception:
          pass
      mro_base_lists = [x for x in mro_base_lists if x]
  return mro_list

class A: pass
class B(A): pass
class C(A): pass
class D(B, C): pass
class E(C, B): pass
class F(D, E): pass

def test_mro():
  assert mro(A) == [A]
  print "Test1 passed"

  assert mro(B) == [B, A]
  print "Test2 passed"

  assert mro(C) == [C, A]
  print "Test 3 passed"

  assert mro(D) == [D, B, C, A]
  print "Test 4 passed"

  assert mro(E) == [E, C, B, A]
  print "Test 5 passed"

  try:
    mro(F)
  except Exception as e:
    assert isinstance(e, TypeError)
    print "Test 6 passed"

test_mro()

Ý tướng của MRO là sắp xếp các super class với điều kiện:
+ Nếu B là cha của C, B luôn luôn đứng trước C trong list.

Với điều kiện đó, Python sẽ ném ra một lỗi nếu chúng ta cố gắng định nghĩa class
D kế thừa từ (B, C), E kế thừa từ (C, B) và F kế thừa từ (D, E)

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

kiennt

30 bài viết.
328 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
100 19
Mọi chuyện bắt đầu từ nắm 2013 trong quá trình xây dựng chức năng login với Facebook, tôi đã tìm ra một cách để tấn công vào các hệ thống login với...
kiennt viết gần 5 năm trước
100 19
White
73 5
Trong tuần vừa rồi, mình có đọc chương 7 cuốn sách (Link). Bài viết này nhằm mục đích giúp mình tổng hợp lại những kiến thức đã học được về chương ...
kiennt viết gần 3 năm trước
73 5
White
33 5
1. Đặt vấn đề Một trong các vấn đề của một hệ thống backend là bài toán điều phối request tới các nguồn dữ liệu. Xét bài toán với một hệ thống bl...
kiennt viết hơn 4 năm trước
33 5
Bài viết liên quan
White
7 7
Description Mình là một thằng thích đọc sách. Nhưng lúc nào cũng bận (lười) nên cũng mấy tháng rồi chưa hoàn thành được quyển sách nào. Mình đa số...
Rice viết 2 năm trước
7 7
White
5 2
Requirement Hôm bữa đọc được bài https://kipalog.com/posts/Hocvacaithienkienthuctucacduancanhanpetproject thấy hay quá. Tính cũng định viết con ap...
Rice viết 2 năm trước
5 2
White
0 0
(Ảnh) (image from internet) Mở bài Chào mừng mọi người đến với bài post tiếp theo của phần “The Python Tutorial” của series “Khám phá Đại Bản D...
BeautyOnCode viết 8 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
328 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!