Priority Matrix - Phương pháp đánh giá độ ưu tiên task, bug
TIL
781
White

Nam Doan viết ngày 13/02/2019

Phương pháp khá hay để đánh giá và sắp xếp độ ưu tiên cho task dựa trên 2 yếu tố: Urgency (tính cấp bách) và Impact (tầm ảnh hưởng).

UrgencyImpact đều được chia ra làm 3 cấp độ: High, Medium, Low.

Urgency

 1. High - Work stoppage:
  Mức cao, làm ngưng công việc của team, hoặc cá nhân.
  Có thể hiểu đây là 1 task gây block các task còn lại.

 2. Medium - Work degrade:
  Mức trung bình, làm cho công việc của team, hoặc cá nhân, bị ảnh hưởng, giảm chất lượng.
  Có thể hiểu đây là 1 task nếu không làm sớm sẽ gây chậm, ảnh hưởng đến task khác.

 3. Low - Work not affected:
  Mức thấp, không gây ảnh hưởng đến các task khác.

Impact

 1. High - Multiple Groups:
  Mức cao, gây ảnh hưởng đến toàn bộ, hoặc nhiều nhóm user khác nhau, số lượng lớn.

 2. Medium - Single Groups:
  Mức trung bình, gây ảnh hưởng đến 1 nhóm user, số lượng trung bình.

 3. Low - Individual:
  Mức thấp, gây ảnh hưởng đến một hoặc một vài user, số lượng nhỏ.

Độ ưu tiên của task được đánh giá như bảng bên dưới.

priority-matrix

Độ ưu tiên được đánh level từ 1 đến 5.
Level 1 là cao nhất, 5 là thấp nhất.

Phương pháp này có thể được sử dụng trong các buổi Sprint Planning Meeting (nếu team hoạt động theo mô hình Scrum).


Tham khảo:
https://1upnote.me/post/2018/06/priority-matrix-danh-gia-do-uu-tien-tasks-bugs
https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Checklist_Incident_Priority

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nam Doan

6 bài viết.
13 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
14 3
Blockchain chậm và đắt đỏ Bitcoin xử lý tối đa 7 giao dịch mỗi giây, không phải cho từng người tham gia, mà là toàn mạng lưới. Ethereum xử lý 15 ...
Nam Doan viết gần 3 năm trước
14 3
White
7 7
Ethereum đang chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake. (Link) (smart contract cho phép sử dụng Proof of Stake) vừa được cộng đồng Ethereum Dev...
Nam Doan viết gần 3 năm trước
7 7
White
6 0
Chiều chủ nhật, chán như con gián (học tập bác @kiennq). Hôm trước rảnh rang ngồi code cái (Link) cho (Link). Khổ nỗi code xong cũng chưa hình dun...
Nam Doan viết gần 3 năm trước
6 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
13 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!