Priority Matrix - Phương pháp đánh giá độ ưu tiên task, bug
TIL
750
White

Nam Doan viết ngày 13/02/2019

Phương pháp khá hay để đánh giá và sắp xếp độ ưu tiên cho task dựa trên 2 yếu tố: Urgency (tính cấp bách) và Impact (tầm ảnh hưởng).

UrgencyImpact đều được chia ra làm 3 cấp độ: High, Medium, Low.

Urgency

 1. High - Work stoppage:
  Mức cao, làm ngưng công việc của team, hoặc cá nhân.
  Có thể hiểu đây là 1 task gây block các task còn lại.

 2. Medium - Work degrade:
  Mức trung bình, làm cho công việc của team, hoặc cá nhân, bị ảnh hưởng, giảm chất lượng.
  Có thể hiểu đây là 1 task nếu không làm sớm sẽ gây chậm, ảnh hưởng đến task khác.

 3. Low - Work not affected:
  Mức thấp, không gây ảnh hưởng đến các task khác.

Impact

 1. High - Multiple Groups:
  Mức cao, gây ảnh hưởng đến toàn bộ, hoặc nhiều nhóm user khác nhau, số lượng lớn.

 2. Medium - Single Groups:
  Mức trung bình, gây ảnh hưởng đến 1 nhóm user, số lượng trung bình.

 3. Low - Individual:
  Mức thấp, gây ảnh hưởng đến một hoặc một vài user, số lượng nhỏ.

Độ ưu tiên của task được đánh giá như bảng bên dưới.

priority-matrix

Độ ưu tiên được đánh level từ 1 đến 5.
Level 1 là cao nhất, 5 là thấp nhất.

Phương pháp này có thể được sử dụng trong các buổi Sprint Planning Meeting (nếu team hoạt động theo mô hình Scrum).


Tham khảo:
https://1upnote.me/post/2018/06/priority-matrix-danh-gia-do-uu-tien-tasks-bugs
https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Checklist_Incident_Priority

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nam Doan

6 bài viết.
13 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
14 3
Blockchain chậm và đắt đỏ Bitcoin xử lý tối đa 7 giao dịch mỗi giây, không phải cho từng người tham gia, mà là toàn mạng lưới. Ethereum xử lý 15 ...
Nam Doan viết 2 năm trước
14 3
White
7 7
Ethereum đang chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake. (Link) (smart contract cho phép sử dụng Proof of Stake) vừa được cộng đồng Ethereum Dev...
Nam Doan viết 2 năm trước
7 7
White
6 0
Chiều chủ nhật, chán như con gián (học tập bác @kiennq). Hôm trước rảnh rang ngồi code cái (Link) cho (Link). Khổ nỗi code xong cũng chưa hình dun...
Nam Doan viết 2 năm trước
6 0
Bài viết liên quan
White
0 4
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 2 năm trước
0 4
White
3 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 1 năm trước
3 0
White
23 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 4 năm trước
23 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
13 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!