Performance regression in ActiveRecord model instance creation in Rails 4.1.x

Performance regression in ActiveRecord model instance creation in Rails 4.1.x

When you guys met the performance issue in Rails 4.1.x. And after benchmark you figured out this is neither SQL query issue nor render issue. WTF, so why? Tried just render json and I saw that there was a delay after query database and render view. After searched on google and I found that is a performance regression issue in AR model instance creation on Rails 4.1.x. Tada, solution now is upgrade Rails and Ruby version :troll:

Reference: https://github.com/rails/rails/issues/17517

Luu Nguyen - Aug 16, 2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Luu Nguyen

3 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Make CSS transform work with Safari Remember that whenever you wanna add a transform animation on Safari, you should add webkittransform Referenc...
Luu Nguyen viết hơn 3 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
21 3
Giao diện lập trình ứng dụng, còn gọi là API (Application Programming Interface) là chương trình cho phép người dùng sử dụng các phương thức của mộ...
chuong2v viết hơn 4 năm trước
21 3
White
58 31
Mở đầu Tsu.co là gì? Gần đây mình mới biết đến 1 mạng xã hội mới có tên là Tsu.co nhờ thông qua mấy bài báo trên mạng về việc "Facebook đã ra tay ...
Long Nguyen viết hơn 4 năm trước
58 31
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!