Performance regression in ActiveRecord model instance creation in Rails 4.1.x

Performance regression in ActiveRecord model instance creation in Rails 4.1.x

When you guys met the performance issue in Rails 4.1.x. And after benchmark you figured out this is neither SQL query issue nor render issue. WTF, so why? Tried just render json and I saw that there was a delay after query database and render view. After searched on google and I found that is a performance regression issue in AR model instance creation on Rails 4.1.x. Tada, solution now is upgrade Rails and Ruby version :troll:

Reference: https://github.com/rails/rails/issues/17517

Luu Nguyen - Aug 16, 2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Luu Nguyen

3 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
21 3
Giao diện lập trình ứng dụng, còn gọi là API (Application Programming Interface) là chương trình cho phép người dùng sử dụng các phương thức của mộ...
chuong2v viết gần 3 năm trước
21 3
White
8 1
Tiếp theo (Link) Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc...
My Mai viết 3 năm trước
8 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!