Performance Checklists for SREs
TIL
594
System
17
devops
11
White

huydx viết ngày 03/07/2016

Nhặt được cái checklist cho sysadmin rất hay của Brendan Gregg

Linux Perf Analysis in 60s

 • uptime ⟶ load averages
 • dmesg -T | tail ⟶ kernel errors
 • vmstat 1 ⟶ overall stats by time
 • mpstat -P ALL 1 ⟶ CPU balance
 • pidstat 1 ⟶ process usage
 • iostat -xz 1 ⟶ disk I/O
 • free -m ⟶ memory usage
 • sar -n DEV 1 ⟶ network I/O
 • sar -n TCP,ETCP 1 ⟶ TCP stats
 • top ⟶ check overview

Linux Disk Checklist

 • iostat –xnz 1 ⟶ any disk I/O? if not, stop looking
 • vmstat 1 ⟶ is this swapping? or, high sys time?
 • df -h⟶ are file systems nearly full?
 • ext4slower 10 ⟶ (zfs*, xfs*, etc.) slow file system I/O?
 • bioslower 10 ⟶ if so, check disks
 • ext4dist 1 ⟶ check distribution and rate
 • biolatency 1 ⟶ if interesting, check disks
 • cat /sys/devices/…/ioerr_cnt ⟶ (if available) errors
 • smartctl -l error /dev/sda1 ⟶ (if available) errors

Linux Network Checklist

 • sar -n DEV,EDEV 1 ⟶ at interface limits? or use nicstat
 • sar -n TCP,ETCP 1 ⟶ active/passive load, retransmit rate
 • cat /etc/resolv.conf ⟶ it's always DNS
 • mpstat -P ALL 1 ⟶ high kernel time? single hot CPU?
 • tcpretrans ⟶ what are the retransmits? state?
 • tcpconnect ⟶ connecting to anything unexpected?
 • tcpaccept ⟶ unexpected workload?
 • netstat -rnv ⟶ any inefficient routes?
 • check firewall config ⟶ anything blocking/throttling?
 • netstat -s ⟶ play 252 metric pickup

Linux CPU Checklist

 • uptime ⟶ load averages
 • vmstat 1 ⟶ system-wide utilization, run q length
 • mpstat -P ALL 1 ⟶ CPU balance
 • pidstat 1 ⟶ per-process CPU
 • CPU flame graph ⟶ CPU profiling
 • CPU subsecond offset heat map ⟶ look for gaps
 • perf stat -a -- sleep 10 ⟶ IPC, LLC hit ratio

Tham khảo: http://www.brendangregg.com/blog/2016-05-04/srecon2016-perf-checklists-for-sres.html

Nhân tiện có cái link khá hay : https://software.intel.com/en-us/blogs/2014/05/10/debugging-performance-issues-in-go-programs cho các SRE nào đang dùng golang

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

huydx

116 bài viết.
942 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
148 14
Introduction (Link) là một cuộc thi ở Nhật, và cũng chỉ có riêng ở Nhật. Đây là một cuộc thi khá đặc trưng bởi sự thú vị của cách thi của nó, những...
huydx viết gần 2 năm trước
148 14
White
118 15
Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì hap...
huydx viết hơn 3 năm trước
118 15
White
95 10
(Ảnh) Mở đầu Chắc nhiều bạn đã nghe đến khái niệm oauth. Về cơ bản thì oauth là một phương thức chứng thực, mà nhờ đó một web service hay một ap...
huydx viết 3 năm trước
95 10
Bài viết liên quan
Male avatar
6 4
Nhân tình cờ thấy khoá học này sắp mở trên Udacity 1] và có bạn hỏi mình cần gì để trở thành DevOps thì mình có ghi lại một số suy nghĩ cá nhân bên...
Thang Man viết 2 năm trước
6 4
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 1 tháng trước
0 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
116 bài viết.
942 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!