Performance Checklists for SREs
TIL
780
System
17
devops
39
White

huydx viết ngày 03/07/2016

Nhặt được cái checklist cho sysadmin rất hay của Brendan Gregg

Linux Perf Analysis in 60s

 • uptime ⟶ load averages
 • dmesg -T | tail ⟶ kernel errors
 • vmstat 1 ⟶ overall stats by time
 • mpstat -P ALL 1 ⟶ CPU balance
 • pidstat 1 ⟶ process usage
 • iostat -xz 1 ⟶ disk I/O
 • free -m ⟶ memory usage
 • sar -n DEV 1 ⟶ network I/O
 • sar -n TCP,ETCP 1 ⟶ TCP stats
 • top ⟶ check overview

Linux Disk Checklist

 • iostat –xnz 1 ⟶ any disk I/O? if not, stop looking
 • vmstat 1 ⟶ is this swapping? or, high sys time?
 • df -h⟶ are file systems nearly full?
 • ext4slower 10 ⟶ (zfs*, xfs*, etc.) slow file system I/O?
 • bioslower 10 ⟶ if so, check disks
 • ext4dist 1 ⟶ check distribution and rate
 • biolatency 1 ⟶ if interesting, check disks
 • cat /sys/devices/…/ioerr_cnt ⟶ (if available) errors
 • smartctl -l error /dev/sda1 ⟶ (if available) errors

Linux Network Checklist

 • sar -n DEV,EDEV 1 ⟶ at interface limits? or use nicstat
 • sar -n TCP,ETCP 1 ⟶ active/passive load, retransmit rate
 • cat /etc/resolv.conf ⟶ it's always DNS
 • mpstat -P ALL 1 ⟶ high kernel time? single hot CPU?
 • tcpretrans ⟶ what are the retransmits? state?
 • tcpconnect ⟶ connecting to anything unexpected?
 • tcpaccept ⟶ unexpected workload?
 • netstat -rnv ⟶ any inefficient routes?
 • check firewall config ⟶ anything blocking/throttling?
 • netstat -s ⟶ play 252 metric pickup

Linux CPU Checklist

 • uptime ⟶ load averages
 • vmstat 1 ⟶ system-wide utilization, run q length
 • mpstat -P ALL 1 ⟶ CPU balance
 • pidstat 1 ⟶ per-process CPU
 • CPU flame graph ⟶ CPU profiling
 • CPU subsecond offset heat map ⟶ look for gaps
 • perf stat -a -- sleep 10 ⟶ IPC, LLC hit ratio

Tham khảo: http://www.brendangregg.com/blog/2016-05-04/srecon2016-perf-checklists-for-sres.html

Nhân tiện có cái link khá hay : https://software.intel.com/en-us/blogs/2014/05/10/debugging-performance-issues-in-go-programs cho các SRE nào đang dùng golang

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

huydx

118 bài viết.
1253 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
226 20
Một ngày đẹp trời, bạn quyết định viết một dịch vụ web dự định sẽ làm thay đổi cả thế giới. Dịch vụ của bạn sẽ kết nối tất cả các thiết bị di động ...
huydx viết hơn 2 năm trước
226 20
White
194 15
Introduction (Link) là một cuộc thi ở Nhật, và cũng chỉ có riêng ở Nhật. Đây là một cuộc thi khá đặc trưng bởi sự thú vị của cách thi của nó, những...
huydx viết hơn 4 năm trước
194 15
White
151 15
Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì hap...
huydx viết 6 năm trước
151 15
Bài viết liên quan
White
7 3
Đã có rất nhiều bài viết về process trên linux trên kipalog https://kipalog.com/posts/HedieuhanhProcess https://kipalog.com/posts/GioithieuveUN...
LinhPT viết 4 năm trước
7 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
118 bài viết.
1253 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!