PHP - Đo thời gian load trang với microtime
TIL
640
Male avatar

VHA viết ngày 09/04/2018

Đo thời gian load trang hay thời gian xử lý của 1 đoạn PHP là 1 nhu cầu rất phổ biến, nhưng mình rất hay quên cú pháp sử dụng hàm microtime() vì không sử dụng thường xuyên :angry:

Đặt đoạn đo thời gian ở đầu trang

<?php 
$time = microtime();
$time = explode(' ', $time);
$time = $time[1] + $time[0];
$start = $time; 
?>

Đặt đoạn đo thời gian ở cuối trang

<?php
$time = microtime();
$time = explode(' ', $time);
$time = $time[1] + $time[0];
$finish = $time;
$total_time = round(($finish - $start), 4);
echo 'Page generated in '.$total_time.' seconds.';
?>

Vậy là xong.

À thực ra đoạn trên hơi dài dòng, như thế này thôi:

Updated
<?php
$start = microtime(true);
?>

// Code //

<?php
    echo('<div>Page generated in '.round(microtime(true)- $start, 4).' seconds.</div>'); 
?>

Recommended by @NguyenHaiDang

vuhanguyen 06-04-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

VHA

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
2 0
Đôi khi bạn cần tạo ra những chuỗi kì bí, gây hoang mang và cảm giác không trùng lặp. Đây là 1 cách gọi là quick and dirty way Math.random().toSt...
VHA viết 8 tháng trước
2 0
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 6 tháng trước
0 2
White
20 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 2 năm trước
20 1
White
9 0
Có một tuyên ngôn cho chủ nghĩa tối giản trong ngành phần mềm. Link: http://minifesto.org/ Fight for Pareto's law, look for the 20% of effort th...
Cẩm Huỳnh viết 3 tháng trước
9 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!