OSX permission denied for symbolic link
TIL
640
brew
2
mac os
6
White

Luu Nguyen viết ngày 20/08/2016

OSX permission denied for symbolic link

I always got this error when tried to brew services start xxx. WTF!!!
Luckily, today I find the link: https://github.com/thoughtbot/laptop/issues/461. The issue almost related on mod of ~/Library/LaunchAgents/.
So if you have issue likes me, try chmod 755 ~/Library/LaunchAgents and brew services start again.

Luu Nguyen Aug 20th, 2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Luu Nguyen

3 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Make CSS transform work with Safari Remember that whenever you wanna add a transform animation on Safari, you should add webkittransform Referenc...
Luu Nguyen viết hơn 2 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 6 tháng trước
0 2
White
20 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 2 năm trước
20 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!