OSX permission denied for symbolic link
TIL
781
brew
2
mac os
7
White

Luu Nguyen viết ngày 20/08/2016

OSX permission denied for symbolic link

I always got this error when tried to brew services start xxx. WTF!!!
Luckily, today I find the link: https://github.com/thoughtbot/laptop/issues/461. The issue almost related on mod of ~/Library/LaunchAgents/.
So if you have issue likes me, try chmod 755 ~/Library/LaunchAgents and brew services start again.

Luu Nguyen Aug 20th, 2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Luu Nguyen

3 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Make CSS transform work with Safari Remember that whenever you wanna add a transform animation on Safari, you should add webkittransform Referenc...
Luu Nguyen viết gần 5 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 3
Bài viết hướng dẫn cách cài đặt play framework bằng brew trên linux. Cài đặt brew Cài đặt cái gói thư viện cần thiết sudo aptget install build...
Nguyen Duy Ta viết 6 năm trước
0 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!